ทัวร์ยุโรป GRAPES SUPER HITZ E02_3

เส้นทางสุดฮิตของนักท่องเที่ยวชาวไทย อิตาลี สวิสเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส เที่ยวครบทุกรส ตั้งแต่สถาปัตยกรรมอันยิ่งใหญ่ ของกรุงโรม รื่นรมย์กับธรรมชาติที่สวยงามของสวิสเซอร์แลนด์ และช้อปปิ้งที่เมืองแห่งแฟชั่นปารีส

วันแรก 1

สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

21.00 น. คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 เคาท์เตอร์ D สายการบินไทย

วันที่ 2

กรุงเทพฯ TG944 (00.01-06.00) – โรม (อิตาลี) – นครวาติกัน – มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ – น้ำพุเทรวี่ – บันไดสเปน – โคลอสเซียม – ประตูชัยคอนสแตนติน – โรมันฟอรัม – ฟลอเรนซ์

เดินทางสู่กรุงโรม ใช้เวลาประมาณ 30 นาที

กรุงโรม

กรุงโรมเป็นเมืองหลวงและเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศอิตาลี ซึ่งมีอดีตอันยิ่งใหญ่ และเกรียงไกรในยุคจักรวรรดิโรมันโรมมีประวัติศาสตร์ยาวนานมากกว่า 2,800 ปี กรุงโรมตอนกลางของประเทศโดยเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรในอดีตมากมาย เช่น อาณาจักรโรมัน สาธารณโรมัน และจักรวรรดิโรมัน และยังเป็นเมืองที่มีบทบาทมากที่สุด ของอารยธรรมตะวันตกและในอดีตได้เป็นอาณาจักรที่ใหญ่ที่สุดในโลก

มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์แห่งนครวาติกัน

มหาวิหารศักดิ์สิทธิ์ที่ใหญ่ที่สุดในยุโรป บริเวณด้านหน้าก่อนเข้าสู่ตัววิหาร จะมีลานกว้างรูปไข่ เปียซซา ซาน พิเอโตร ที่ล้อมรอบด้วย เสา 284 ต้น และรูปปั้น นักบุญ 96 องค์ โดยมีจุดกึ่งกลางอยู่ที่ เสาโอบิลิสก์ อายุกว่า 2,000 ปี

น้ำพุเทรวี่

น้ำพุรูปปั้นเทพเจ้าเนปจูน สถานที่ที่ชาวเมืองเชื่อว่า ถ้าหากหันหลังให้กับบ่อน้ำ แล้วใช้มือขวาโยนเหรียญข้ามบ่าซ้ายให้ลงบ่อ จะทำให้มีโอกาสได้มาที่กรุงโรมอีก

บันไดสเปน

บันไดที่กว้างและยาวที่สุดในยุโรป มีทั้งหมด 138 ขั้น กลางลานมีน้ำพุสไตล์บาโรคยุคต้น รูปทรงเรือโบราณตั้งโดดเด่น ในสมัยเรอเนสซองส์ จัตุรัสแห่งนี้เป็นสถานที่ยอดนิยมของ นักท่องเที่ยวเป็นแหล่งรวมศิลปนและนักเขียนและเรียงรายด้วยโรงแรมและที่พักอาคารหรู

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน

โคลอสเซียม

(ด้านนอก) สนามกีฬายุคโบราณ ที่สามารถจุคนได้ถึง 50,000 คน อายุกว่า 2,000 ปี เคยใช้ในการต่อสู้กันระหว่างเหล่านักรบกลาดิเอเตอร์ และสัตว์ร้ายนานาชนิด

ประตูชัยคอนสแตนติน

ประตูชัยแห่งนี้มีขนาดใหญ่และสภาพสมบูรณ์ที่สุดในกรุงโรม สร้างขึ้นเพื่อฉลองชัยชนะ ของจักรพรรดิคอนสแตนตินที่ 1 ที่มีชัยชนะเหนือ Maxentius ในสงคราม Battle of Milvian Bridge

โรมันฟอรัม (ผ่านชม)

เคยเป็นศูนย์กลางด้านการค้าขาย การเมือง และศาสนาของกรุงโรมสมัยโบราณจึงกลาย เป็นแหล่งรวบรวมโครงสร้างและซากปรักหักพังที่เก่าแก่กว่า 2,000 ปี ตัวอาคารทั้งหมด ใช้เวลาก่อสร้างนานถึง 900 ปี

เดินทางสู่เมืองฟลอเรนซ์ ใช้เวลาประมาณ 3.30 ชม.

นำท่านสู่ที่พัก NIL HOTEL HOTEL, FLORENCE หรือเทียบเท่า รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารโรงแรม (พื้นเมืิอง)

 

วันที่ 3

ฟลอเรนซ์ – ปีซ่า – หอเอนปีซ่า – วิหารซานตามาเรีย เดล ฟีโอเร่ – จตุรัสซินญอเรีย – สะพานเวคคิโอ – เวนิส เมสเตร์ (ฝั่งแผ่นดินใหญ่)

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (HOT BREAKFAST)

เดินทางเข้าสู่เมืองปีซ่า ใช้เวลาประมาณ 1 ชม.

หอเอน ปีซ่า

หอระฆังสร้างจากหินอ่อนสีขาว ทรงกระบอก 8 ชั้น สูง 183.3 ฟุต (55.86 เมตร) ซึ่งใช้เวลา ในการสร้างนานกว่า 177 ปี ลักษณะเด่นคือตัวอาคารจะเอียงจากแนวระนาบ 3.97 องศา และยังเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกอีกด้วย

เดินทางเข้าสู่เมืองฟลอเรนซ์ ใช้เวลาประมาณ 1 ชม.

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

วิหารซานตามาเรีย

เดล ฟิโอเร่ วิหารที่โดดเด่นด้วยหลังคาทรงโดมขนาดใหญ่ สถาปัตยกรรมหินอ่อนหลากหลายสีที่ นำมาผสมผสานกันอย่างลงตัว

จตุรัสซินญอเรีย

บริเวณนี้มีรูปแกะสลักแสดงอยู่มากมาย อาทิ รูปแกะสลักเพอร์ซุส (Perseus) วีรบุรุษกรีกโบราณตอนบั่นคอเมดูซ่า รูปแกะสลักเฮอร์คิวลีส และรูปสลัก “The Rape of the Sabine Women”

สะพานเวคคิโอ

สร้างขึ้นเมื่อประมาณ ค.ศ.1333 อายุประมาณ 600 กว่าปี ถือว่าเป็นสะพาน ที่เก่าแก่ที่สุดของเมือง เป็นเพียงสะพานแห่งเดียวในเมืองที่รอดพ้นสงครามโลก ครั้งที่ 2 มาได้

เดินทางเข้าสู่เมืองเวนิส เมสเตร์ ใช้เวลาประมาณ 3 ชม.

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน นำท่านสู่ที่พัก NOVOTEL VENICE MESTRE HOTEL, VENICE MESTRE หรือเทียบเท่า

วันที่ 4

เวนิส เมสเตร์ – เกาะเวนิส – จตุรัสซานมาร์โค – พระราชวังดอจ – สะพานถอนหายใจ สะพานริอัลโต – มิลาน – มหาวิหารดูโอโม่ – แกลลอเรียวิคเตอร์เอ็มมานูเอล

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (HOT BREAKFAST)

นั่งเรือเข้าสู่เกาะเวนิส ใช้เวลาประมาณ 30 นาที

เกาะเวนิส เมืองเวนิส ถูกสร้างขึ้นจากการเชื่อมหมู่เกาะขนาดเล็กประมาณ 118 เกาะ เข้าด้วยกันในบริเวณทะเลสาบเวนิเทีย เป็นหนึ่งในเมืองในฝันของนักท่องเที่ยว หลายๆคน ความโดดเด่นของที่นี่คือคลองเล็กๆที่ไหลผ่านส่วนต่างๆของเมือง และเรือกอนโดลา

จตุรัสซานมาร์โค

ได้รับการตั้งชื่อตามเซนต์มาร์ค นักบุญนิกายอีวานเจลิสต์ จตุรัสแห่งนี้เป็นจุดศูนย์กลางของ เกาะเวนิส กว้างขวางและรายล้อมไปด้วยศิลปะและสถาปัตยกรรมแบบไบเซนไทน์ ล้อมรอบด้วยโบสถ์นักบุญเซนต์มาร์ค, หอระฆัง, เสาแห่งนักบุญ

พระราชวังดอจ

เป็นพระราชวังสไตล์โกธิคของดยุคผู้ครองเมืองเวนิส ซึ่งสร้างขึ้นในศตวรรษที่ 9 ภายในพระราชวังประดับด้วยทองคำ และมีภาพจิตรกรรมมากมาย นอกจาก ความสวยงามโอ้อ้านี้ ชั้นใต้ดินของวัง ยังมีคุกขังนักโทษ

สะพานถอนหายใจ

ทอดข้ามด้านหลังวังของผู้ปกครองเวนิสในอดีตไปยังคุกที่อยู่อีกฟากฝั่งคลอง ว่ากันว่า สะพานแห่งนี้คือจุดหายใจเฮือกสุดท้ายแห่งอิสรภาพของเหล่านักโทษคุกแห่งนี้เป็นที่ คุมขังนักรัก “คาสโนว่า” ซึ่งเป็นนักโทษเพียงคนเดียวที่สามารถแหกคุกนี้หนีออกมาได้

สะพานริอัลโต

สัญลักษณ์อีกอย่างของเมืองเวนิส สะพานข้าม Grand Canal ที่เก่าแก่และสวยงาม ทำให้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวมากที่สุด เป็นจุดถ่ายภาพที่สำคัญแห่งหนึ่ง จุดเด่น ของสะพานรีอัลโตคือมีหลังคาคลุมสะพานที่สวยงาม และยังเป็นย่านการค้าเก่าแก่ ของเมืองมาตั้งแต่พันปีก่อนคริสตกาล

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

นั่งเรือออกจากเกาะเวนิส ใช้เวลาประมาณ 30 นาที

เดินทางเข้าสู่เมืองมิลาน ใช้เวลาประมาณ 3 ชม.

มหาวิหารดูโอโม้

มหาวิหารแห่งมิลาน เป็นสัญลักษณ์ที่โดดเด่นที่สุดของเมืองมิลาน และเป็นวิหาร หินอ่อนสถาปัตยกรรมโกธิกที่ใหญ่ที่สุดในอิตาลี ซึ่งใช้เวลาสร้างนานถึง 500 ปี ประดับประดาไปด้วยรูปปั้นนับกว่า 3000 รูป (ด้านนอก)

แกลลอเรียวิคเตอร์เอ็มมานูเอล

อาคารกระจกที่เก่าแก่และมีความสวยงาม เพลิดเพลินไปกับสินค้านานาชนิดจากร้านค้า แบรนด์เนมชื่อดัง, โรงละครโอเปร่าลาสกาล่าและรูปปั้นของลีโอนาโด ดาวินช

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน นำท่านสู่ที่พัก NOVOTEL MILAN NORD CAGRANDA, MILAN หรือเทียบเท่า

วันที่ 5

มิลาน – ลูเซิร์น (สวิตเซอร์แลนด์) – สะพานไม้ชาเปล – อนุสาวรีย์สิงโตหิน – อินเทอร์ลาเก้น

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (HOT BREAKFAST)

เดินทางเข้าสู่เมืองลูเซิร์น ใช้เวลาประมาณ 3.30 ชม.

ลูเซิร์น

อดีตหัวเมืองโบราณของสวิตเซอร์แลนด์ สวิตเซอร์แลนด์เป็นดินแดนที่ได้รับสมญานาม ว่า“หลังคาแห่งทวีปยุโรป” (The Roof of Europe) เพราะนอกจากจะมีเทือกเขาที่ สูงเสียดฟ้าอย่างเทือกเขาแอลปแลวยังมีภูเขาใหญ่น้อยสลับแซมด้วยดงดอกไม้ป่าและ ทุ่งหญ้าอันเขียวชอุ่ม

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารไทย

สะพานไม้ชาเปล

สะพานไม้ที่เก่าแก่ที่สุดในโลก มีอายุประมาณ 500 ปี เป็นสัญลักษณ์ของเมืองลูเซิร์น สร้างขึ้นเมื่อศตวรรษที่ 14 มีความยาว 204 เมตร พาดข้ามแม่น้ำรอยส์ มีป้อมปราการ แปดเหลี่ยมตั้งอยู่กลางสะพาน เคยถูกไฟไหม้เสียหายในปี ค.ศ.1993 หลังคาที่คลุมสะพาน จะมีภาพเขียนบรรยายประวัติความเป็นมาของสวิสเซอร์แลนด

อนุสาวรีย์สิงโตหิน

ผลงานแกะสลักหินบนหน้าผา สร้างขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่ทหารสวิส ที่เสียชีวิตใน ประเทศฝรั่งเศสในสงครามปฏิวัติใหญ่ ค.ศ. 1792 โดยสิงโตแสดงถึงความกล้าหาญ ซื่อสัตย์ และจงรักภักดี

เดินทางเข้าสู่เมืองอินเทอร์ลาเก้น ใช้เวลาประมาณ 1 ชม.

อินเทอร์ลาเก้น

เดินชมเมืองตั้งอยู่ทะเลสาบสองแห่งมีภาพของยอดเขายูงเฟราเป็นฉากหลัง อีกทั้งยังเป็นเมืองแห่งการพักผ่อน สัมผัสบรรยากาศอันบริสุทธิ์ ถูกโอบล้อมด้วย ภูเขา ทุ่งหญ้า ทะเลสาบและสวนผลไม้ เป็นเมืองตากอากาศที่มีชื่อเสียงและคึกคัก ตลอดปี

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน นำท่านสู่ที่พัก KREBS HOTEL, INTERLAGEN หรือเทียบเท่า

วันที่ 6

อินเทอร์ลาเก้น – กรินเดลวัลด์ กรุนด์ – นั่งรถไฟขึ้นยอดเขาจุงเฟรา – บาเซิล (2 ชม.)

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (HOT BREAKFAST)

เดินทางเข้าสู่หมู่กรินเดลวัลด์ ใช้เวลาประมาณ 30 นาที

กรินเดิลวัลท์

เป็นหมู่บ้านในอำเภออินเทอร์ลาเก้น ความสูง 1,034 เหนือระดับน้ำทะเล เป็นเมืองเล็กๆที่ถูกโอบล้อมด้วยขุนเขาสูงใหญ่และทุ่งหญ้าสีเขียวขจีพร้อม ทิวทัศน์บ่านเรือนทรงกระท่อมไม้ที่ตั้งกระจายไปตามไหล่เขาซึ่งเป็นเสน่ห์ ของเมืองเล็กๆแห่งนี้ และเป็นทางขึ้นของยอดเขาจุงเฟรา

นั่งรถไฟขึ้นยอดเขาจุงเฟรา (เต็มวัน)

รถไฟสายธรรมชาติที่มุ่งสู่สถานีจุงเฟรายอคสถานีรถไฟที่สูงที่สุดในยุโรปได่ชื่อว่า เป็น Top of Europe ระหว่างทางท่านสามารถเก็บภาพความสวยงามของธรรมชาติ หมู่บ้านพื้นเมือง ธารน้ำแข็ง และหิมะขาวโพลนจนถึงจุดที่สูงที่ของยุโรป เพื่อพิชิตยอดเขาจุงเฟราซึ่งมีความสูงถึง 3,454 เมตร

เดินทางลงจากยอดเขาจุงเฟรา เดินทางเข้าสู่เมืองบาเซิล ใช้เวลาประมาณ 2 ชม. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารไทย นำท่านสู่ที่พัก NOVOTEL BASEL CITY HOTEL, BASEL หรือเทียบเท่า

วันที่ 7

บาเซิล – รถไฟ TGV (ชั้น2) สู่ปารีส (ฝรั่งเศส) – หอไอเฟล (ชั้น1 ) – มหาวิหารซาเครเกอร์ – มหาวิหารนอร์ทเธอดาม – ประตูชัย – จตุรัสคองคอร์ด – พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ (ผ่านชม) – ล่องเรือบาโตมูช

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (HOT BREAKFAST)

เดินทางสู่กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ด้วยรถไฟ TGV ใช้เวลาประมาน 3 ชม.

กรุงปารีส

มหานครเมืองหลวงของประเทศฝรั่งเศส ขึ้นชื่อว่าเป็น เมืองที่โรแมนติก ที่สุดในโลก ด้วยความมีเสน่ห์ของเมืองที่เต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมที่สวยงาม ตั้งแต่การออกแบบภายนอกและเมื่อเข้าไปด้านในก็ยิ่งสวยงาม รวมถึงผลงาน ศิลปะระดับก้องโลกที่หามูลค้าไม่ได้ที่จัดแสดงอยู่ภายในพิพิธภัณท์ศิลปะที่มี อยู่นับไม่ถ้วน

เดินทางสู่หอไอเฟล ขึ้นลิฟท์ไปยังชั้น 1

มหาวิหารซาเครเกอร์

มหาวิหารแบบโรมันไบแซนไทน์ที่ตั้งอยู่บนยอดเขามงมาทร์ที่สูงที่สุดในปารีสอุทิศให้ แด่พระหฤทัยของพระเยซู และชาวฝรั่งเศสที่เสียชีวิตในสงครามกับปรัสเซียนอกจากนี้ ยังมีรูปสำริดของโยนออฟอาร์ค (Joan of Arc) ประดับอยู่ที่ด้านหน้าของซุ่มประตูด้วย

มหาวิหารนอร์ทเธอดาม

มหาวิหารในยุคกอธิค ตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันออกของกรุงปารีสบนเกาะกลางแม่น้ำ (อิลเดอลาซิเต้) ประติมากรรมและหน้าต่างประดับกระจกสี (stained glass) ระหว่างการปฏิวัติฝรั่งเศส มหาวิหารแห่งนี้ได้รับความเสียหายอย่างหนัก มหาวิหารได้รับการบูรณะครั้งใหญ่ระหว่างคริสต์ศตวรรษที่ 19 ให้เหมือนเดิม ทุกประการ

ประตูชัย

อนุสรณ์สถานที่สำคัญในกรุงปารีส ตั้งอยู่กลางจัตุรัสชาร์ลส์ เดอ โกลล์ หรือจัตุรัส แห่งดวงดาว สร้างขึ้นเพื่อเป็นการสดุดีวีรชนทหารกล้าที่ได้ร่วมรบเพื่อ ประเทศฝรั่งเศส โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสงครามนโปเลียน

จตุรัสคองคอร์ด

ซึ่งออกแบบโดยเลอโนตร (Le Notre) สถาปนิกผู้ริเริ่มสร้างเมืองแวร์ซายส์ ให้พระเจ้าหลุยส์ที่ 14 ที่ชวนให้ระลึกถึงการปฏิวัติใหญ่ฝรั่งเศส ใกล้กันเป็นสวนตุยเลอลีส์ สวนแบบฝรั่งเศสที่ออกแบบไว้อย่างงดงาม

พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ (ผ่านชม)

ตัวอาคารเดิมเคยเป็นพระราชวังหลวง ปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑ์ศิลปะที่มีคนเข้าชม มากที่สุดในโลก มีผลงานทรงคุณค่าทั้งทางศิลปะและประวัติศาสตร์เป็นจำนวน มากกว่า 35,000 ชิ้น อาทิ ภาพเขียนโมนาลิซา, The Virgin and Child with St. Anne, Madonna of the Rocks ของเลโอนาร์โด ดาวินชี หรือรูปปั้น Venus de Milo ของอเล็กซานดรอสแห่งแอนทีออก

ล่องเรือบาโตมูช

ชมความสวยงามของสองฝากฝี่งแม่น้ำแซน ซึ่งระหว่างทางจะผ่านสถานที่สำคัญๆ เช่นพิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ โบสถ์นอร์ทเธอดาม สะพานอเล็กซานเดอร์ที่ 3 รวมทั้ง โบราณสถานและอาคารที่เก่าแก่สร้างด่วยศิลปะแบบเรอเนสซองส์อีกหลายแห่ง

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

*หมายเหตุ* หากท่านไม่สามารถทานเป็ดได้ รบกวนแจ้งกับทางเจ้าหน้าที่ตั้งแต่การจอง มิฉะนั้นจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเมนูได้ นำท่านเข้าสู่ที่พัก MERCURE LE DEFENSE HOTEL, PARIS หรือเทียบเท่า

วันที่ 8

ปารีส – พระราชวังแวร์ซายส์ (มีไกด์บรรยายไทย) – ช้อปปิ้งกาเลอรี ลาฟาแยต

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (HOT BREAKFAST) !

พระราชวังแวร์ซายส์ พระราชวังที่ได้ชื่อว่างดงามและยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกอีกทั้งยังมีสไตล์การตกแต่ง ที่เป็นเอกลักษณ์ ชมความงามของห้องต่าง ๆ อาทิ ห้องอพอลโล ห้องฮอลล์ ออฟมิเรอร์ ห้องนโปเลียนแต่ละห้องของพระราชวังล้วนมีค้าด้วยภาพเขียนสี แบบเฟรสโก้ โดยช่างฝีมือชาวฝรั่งเศส

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารไทย

กาเลอรี ลาฟาแยต

อิสระช้อปปิ้งในห้างสรรพสินค้าที่ใหญ่และมีชื่อเสียงมากที่สุดในฝรั่งเศส แหล่งรวมสินค้าแบรนด์เนมทั้งเสื้อผ้า เครื่องประดับ เครื่องสำอางค์

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน นำท่านเข้าสู่ที่พัก MERCURE LE DEFENSE HOTEL, PARIS หรือเทียบเท่า

วันที่ 9

ปารีส – กรุงเทพฯ TG 931 (13.40-05.55+1)

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (HOT BREAKFAST) นำท่านเดินทางสู่สนามบิน ชาร์ลส์ เดอ โกล เพื่อตรวจเช็คเอกสารการเดินทางและสัมภาระเตรียมตัวเดินทางกลับกรุงเทพฯ 13.40 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทยเที่ยวบินที่ TG 931

วันที่ 10

05.55 เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ