ทัวร์ยุโรป GRAPES PARIS MONT SAINT MICHEL 8D5N

เส้นทางสุดโรแมนติก อีกหนึ่งทางเลือกของคนรักกลิ่นอายของความเป็นฝรั่งเศส เยี่ยมชมสองพระราชวังลุ่มแม่น้ำลัวร์ที่โด่งดังไม่แพ้แวร์ซายส์ และสัมผัสความอลังการของมหาวิหารกลางน้ำอย่างมงต์แซงต์มิเชล

วันแรก 1

สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

21.00 น. คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 เคาท์เตอร์ D สายการบินไทย

 

วันที่ 2

กรุงเทพฯ TG930 (00.05-07.05) – ปารีส (ฝรั่งเศส) – พระราชวังชองบอร์ด – เข้าชมพระราชวังเชอนองโซ – ตูร์ – ชมเมืองตูร์ – โบสถ์เซนต์มาร์ติน

เดินทางสู่เมืองชองบอร์ด ใช้เวลาประมาณ 2.30 ชม.

พระราชวังชองบอร์ด

(ชมด้านนอก) พระราชวังที่ใหญ่เป็นอันดับหนึ่งในบรรดาปราสาททั้ง 300 แห่งในบริเวณแม่น้ำลัวร์ ความสวยงามและอลังการของพระราชวังแห่งนี้กลายเป็นอีกหนึ่งแรงบันดาลใจให้กับ วอล์ท ดิสนีย์ในเรื่องโฉมงามกับเจ้าชายอสูร ด้วยสถาปัตยกรรมแบบเฟรนช์เรอเนซองส์ และหลังคาที่มีหอหลายคออันเป็นเอกลักษณ์ ทำให้ที่นี่มีผู้มาเยี่ยมชมไม่ขาดสาย

เดินทางสู่เมืองเชอนองโซ ใช้เวลาประมาณ 1 ชม.

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

พระราชวังเชอนองโซ (ชมด้านใน)

พระราชวังที่มีชื่อเสียงเป็นรองแค่พระราชวังแวร์ซายส์ ใน 1 ปีมีผู้มาเยือนกว่า 8.5 แสนคน ชื่อของพระราชวังมาจากแม่น้ำเชอที่อยู่ในบริเวณนั้น เดิมเป็นของไดแอนพระสนม คนโปรดของกษัตริย์อองรีที่ 2 แต่หลังจากพระองค์สิ้นพระชนม์ พระมเหสีแคเธอรีนก็ยึด กลับมาเป็นของเธอและพระโอรส โดยสร้างอาคารทับสะพานข้ามน้ำที่ไดแอนสร้างไว้

เดินทางสู่เมืองตูร์ ใช้เวลาประมาณ 40 นาที

เมืองตูร์

เมืองหลวงของจังหวัดแอ็งเดรลัวร์ (Indre-et-Loire) ในแคว้นซ็องทร์ (Centre) เป็นเมือง ศูนย์กลางทางการศึกษามาตั้งแต่ยุคกลาง ตั้งอยู่บนแม่น้ำลัวร์ ในอดีตเคยเป็นส่วนหนึ่ง ของจักรวรรดิโรมันในช่วงต้นศตวรรษที่ 1 จึงส่งผลให้เมืองตูร์เป็นศูนย์กลางแหงอารยธรรม ลุ่มแม่น้ำลัวร์ที่สำคัญเมืองหนึ่งของประเทศ

โบสถ์เซนต์มาร์ติน

โบสถ์ที่สร้างขึ้นเพื่อทุ่มเทให้กับเซนต์มาร์ติน (Saint Martin) บิชอปแห่งตูร์ ถูกสร้างขึ้น ในช่วงระหว่างปี 1886 – 1924 ในรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบนีโอไบเซนไทน์ ออกแบบโดย สถาปนิก Victor Laloux ซึ่งต่อมาได้กลายเป็น อนุสาวรีย์ทางประวัติศาสตร์ ในปี 1840

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน

นำท่านสู่ที่พัก MERCURE TOURS NORD, TOURS หรือเทียบเท่า

 

วันที่ 3

ตูร์ – เข้าชมมหาวิหารมงต์แซงต์มิเชล – รูออง – มหาวิหารรูออง

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (HOT BREAKFAST)

เดินทางสู่เกาะมงต์แซงต์มิเชล ใช้เวลาประมาณ 3 ชม.

มหาวิหารมงต์แซงต์มิเชล (ชมด้านใน)

หนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ของโลกตะวันตก และมรดกโลก UNESCO ตามตำนานเล่าว่า เทวทูตเซนต์ไมเคิลมาเข้าฝันบิชอปถึง 3 ครั้งเพื่อให้สร้างโบสถ์บนเกาะปากแม่น้ำ หลังจากนั้นก็มีการต่อเติมเป็นสถาปัตยกรรมแบบโกธิค เดิมเคยสร้างถนนเชื่อมเกาะ แต่ถนนขั้นทางน้ำ จึงทุบถนนทิ้ง แล้วสร้างเป็นสะพานข้ามน้ำแทน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

เดินทางสู่เมืองรูออง ใช้เวลาประมาณ 3 ชม.

มหาวิหารรูออง

เคยเป็นมหาวิหารที่สูงที่สุดในโลกจนถึงปี 1880 แต่ยังคงครองอันดับหนึ่งในฝรั่งเศส ด้วยความสูง 151 เมตร ความวิจิตรตระการตาของมหาวิหารแห่งนี้เป็นที่ต้องใจของ ศิลป์นเอกอย่างโมเนต์ จิตรกรยุคอิมเพรสชั่นนิสต์ โดยวาดภาพมหาวิหารแห่งนี้ในมุม เดียวกัน แต่ต่างเวลา ปัจจุบันภาพเหล่านี้จัดแสดงอยู่ตามพิพิธภัณฑ์ดังๆทั่วโลก

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

นำท่านสู่ที่พัก MERCURE ROUEN CENTRE CATHEDRALE, ROUEN หรือเทียบเท่า

 

วันที่ 4

รูออง – ปารีส – เข้าชมพิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ – หอไอเฟล – ประตูชัย – จตุรัสคองคอร์ด – ถนนช็องเชลี เซ่ – ล่องเรือชมแม่น้ำแซน

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (HOT BREAKFAST)

เดินทางสู่เมืองปารีส ใช้เวลาประมาณ 1.40 ชม.

พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ (ชมด้านใน)

ตัวอาคารเดิมเคยเป็นพระราชวังหลวง ปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑ์ศิลปะที่มีคนเข้าชม มากที่สุดในโลก มีผลงานทรงคุณค่าทั้งทางศิลปะและประวัติศาสตร์เป็นจำนวนมาก กว่า 35,000 ชิ้น อาทิ ภาพเขียนโมนาลิซา, The Virgin and Child with St. Anne, Madonna of the Rocks ของเลโอนาร์โด ดาวินชีหรือรูปปั้น Venus de Milo ของ อเล็กซานดรอสแหงแอนทีออก

หอไอเฟล

สถาปัตยกรรมที่เป็นสัญลักษณ์อมตะของกรุงปารีส ตั้งชื่อตามสถาปนิกผู้ออกแบบ กุสตาฟ ไอเฟล เดิมถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของงานแสดงสินค้าโลก ในปี ค.ศ.1889 มีความสูง 300 เมตร เทียบเท่าได้กับตึก 75 ชั้น

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารไทย

ประตูชัย

เริ่มสร้างในปี ค.ศ.1806 แล้วเสร็จเมื่อปี ค.ศ.1836 อนุสรณ์สถานที่สำคัญใน กรุงปารีส ตั้งอยู่กลางจัตุรัสชาร์ลส์ เดอ โกลล์ หรือจัตุรัสแห่งดวงดาว สร้างขึ้นเพื่อ เป็นการสดุดีวีรชนทหารกล้าที่ได้ร่วมรบเพื่อประเทศฝรั่งเศส โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในสงครามนโปเลียน ประวัติศาสตร์ของประตูแห่งนี้กินเวลานานถึง 30 ปี

จตุรัสคองคอร์ด

เดิมชื่อจตุรัสหลุยส์ที่ 15 ซึ่งออกแบบโดยเลอโนตร สถาปนิกผู้ริเริ่มสร้างเมืองแวร์ซายส์ ให้พระเจ้าหลุยส์ที่ 14 ที่ชวนให้ระลึกถึงการปฏิวัติใหญ่ฝรั่งเศส ใกล้กันเป็นสวน ตุยเลอลีส์ สวนแบบฝรั่งเศสที่ออกแบบไว้อย่างงดงาม มีเสาโอเบลิสก์ต้นใหญ่สูง 23 เมตร ตั้งสูงเด่นอยู่กลางจตุรัส บนเสาหินสลักเป็นรูปตัวหนังสืออียิปต์โบราณ

ถนนช็องเชลีเซ่

ถนนชื่อดังที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวและขาช้อปเป็นจำนวนมากให้เข้ามาที่ถนนสายนี้ บริเวณนี้จะเต็มไปด้วยร้านค้า โรงละคร คาเฟ่ ร้านอาหาร ร้านขนม โชว์รูมรถหรูๆ รวมถึงไฮแบรนด์ชั้นนำ ถนนเส้นนี้ทอดยาวจนถึงประตูชัยที่เป็นแลนด์มาร์กสำคัญ ริมถนนเส้นนี้ปลูกต้นไม้ไว้เป็นแนวยาวไปจนถึงจตุรัสคองคอร์ด

ล่องเรือชมแม่น้ำแซน

ชมความสวยงามของสองฝากฝั่งแม่น้ำแซน ซึ่งระหว่างทางจะผ่านสถานที่สำคัญๆ เช่นพิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ โบสถ์นอร์ทเธอดาม สะพานอเล็กซานเดอร์ที่ 3 รวมทั้ง โบราณสถานและอาคารที่เก่าแก่สร้างด้วยศิลปะแบบเรอเนสซองส์อีกหลายแห่ง

รับประทานอาหารค่ำ ณ บนเรืออาหารพื้นเมือง บนเรือ

ล่องเรือบรรยากาศสุดโรแมนติก รับประทานอาหารค่ำบนเรือ ริมแม่น้ำแซนที่ทุกท่านต้องหลงใหล และประทับใจไม่ลืม

วันที่ 5

ปารีส – ฟงแตนโบล – เข้าชมพระราชวังฟงแตนโบล – ช้อปปิ้ง ณ La Vallee Village Outlet – ปารีส

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (HOT BREAKFAST)

พระราชวังฟงแตนโบล (ชมด้านใน)

สร้างโดยพระเจ้าชาร์ลส์ที่ 7 เป็นที่ประทับอันเป็นที่โปรดปรานของพระเจ้าฟิลิปที่ 2 และพระเจ้าหลุยส์ที่ 9 ภายในมีการตกแต่งอย่างวิจิตรบรรจง พระราชวังแห่งนี้ เป็นสถาปัตนกรรมชิ้นแรกนำฝรั่งเศสเข้าสู่ยุคแมนเนอริสม์ในด้านการตกแต่งภายใน และทางด้านการออกแบบตกแต่งสวน

รับประทานอาหารกลางวันอิสระตามอัธยาศัย

ช้อปปิ้ง ณ La Vallee Village Outlet

เอาท์เล็ทสำหรับคนรักการช้อปปิ้ง ตั้งอยู่ชานเมืองปารีส ห่างจากกรุงปารีสออกไป ประมาณ 1 ชั่วโมงมีสินค้าแบรนดดังให้เลือกสรรมากถึง 110 แบรนด์อย่าง Burberry, Calvin Klein, Celine, Furla, Gucci, Longchamp เป็นต้น

เดินทางเข้าสู่เมืองปารีส ใช้เวลาประมาณ 1 ชม.

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

นำท่านสู่ที่พัก RADISSON BLU HOTEL, PARIS หรือเทียบเท่า

วันที่ 6

ปารีส – มหาวิหารซาเครเกอร์ – มหาวิหารนอร์ทเธอดาม – ช้อปปิ้งกาเลอรี ลาฟาแยต

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (HOT BREAKFAST)

มหาวิหารซาเครเกอร์

มหาวิหารแบบโรมันไบแซนไทน์ที่ตั้งอยู่บนยอดเขามงมาทร์ที่สูงที่สุดในปารีส อุทิศให้แด่พระหฤทัยของพระเยซู และชาวฝรั่งเศสที่เสียชีวิตในสงครามกับปรัสเซีย นอกจากนี้ยังมีรูปสำริดของโยนออฟอาร์ค (Joan of Arc) ประดับอยู่ที่ด้านหน้า ของซุ่มประตูด้วย

มหาวิหารนอร์ทเธอดาม

มหาวิหารในยุคกอธิค ตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันออกของกรุงปารีสบนเกาะกลางแม่น้ำ (อิลเดอลาซิเต้) ประติมากรรมและหน้าต่างประดับกระจกสี (stained glass) ระหว่าง การปฏิวัติฝรั่งเศส มหาวิหารแห่งนี้ได้รับความเสียหายอย่างหนัก มหาวิหารได้รับ การบูรณะครั้งใหญ่ระหว่างคริสต์ศตวรรษที่ 19 ให้เหมือนเดิมทุกประการ

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน

ช้อปปิ้งกาเลอรี ลาฟาแยต

อิสระช้อปปิ้งในห้างสรรพสินค้าที่ใหญ่และมีชื่อเสียงมากที่สุดในฝรั่งเศส นอกจากใน ปารีสแล้วมีสาขากระจายอยู่ตามเมืองใหญ่ๆทั่วประเทศ โดยเฉพาะสาขาถนนโฮสมานน์ ที่นักท่องเที่ยวรู้จัก แหล่งรวมสินค้าแบรนด์เนมทั้งเสื้อผ้า รองเท้า เครื่องประดับ เครื่องสำอางค์ ของตกแต่งบ้าน ไปจนถึงไวน์ชื่อดังของฝรั่งเศส

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

วันที่ 7

ปารีส – กรุงเทพฯ TG 931 (13.40-05.55+1)

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (HOT BREAKFAST)

นำท่านเดินทางสู่สนามบิน ชาร์ลส์ เดอ โกล เพื่อตรวจเช็คเอกสารการเดินทางและสัมภาระเตรียมตัวเดินทางกลับกรุงเทพฯ 13.40 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทยเที่ยวบินที่ TG 931

วันที่ 8

05.55 เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ