ทัวร์ยุโรป GRAPES CLASSIC EAST EUROPE

เส้นทางสุดคลาสสิคโซนยุโรปตะวันออก เยอรมัน ออสเตรีย ฮังการี สโลวาเกีย สาธารณรัฐเชค เปิดประสบการณ์เที่ยวยุโรป  ผสมผสานทั้งมนต์คลังของเมืองเก่า และความทันสมัยของเมืองใหญ่ เต็มอิ่มด้านวัฒนธรรม ธรรมชาติ สถาปัตยกรรม และช้อปปิ้ง

วันแรก

สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

21.30 น. คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 เคาท์เตอร์ D สายการบินไทย

วันที่ 2

กรุงเทพฯ – มิวนิค (เยอรมนี)TG 924 (00.50 – 07.05) – ฟุซเซ่น – ชวานเกา – สะพานมาเรียน – เข้าชมปราสาทนอยชวานสไตน์ – มิวนิค – จตุรัสมาเรียน – เฟราเอ่นเคียร์เช่อ

เดินทางสู่เมืองฟุซเซ่น ใช้เวลาประมาณ 1.40 ชม.

ชมเมืองฟุซเซ่น เมืองเล็กๆ สุดทางสายโรแมนติก เป็นจุดเริ่มต้นของการเดินทางไปปราสาท เป็นเมืองท่องเที่ยวธรรมชาติที่นักท่องเที่ยวหลายต่อหลายคนชื่นชอบ ทั้งบรรยากาศ ที่เงียบสงบ บ้านเมืองที่ดูน่ารัก ชาวเมืองที่รอต้อนรับอย่างอบอุ่น และการตกแต่ง ทั้งโรงแรมและร้านอาหารให้ความรู้สึกเหมือนอยู่ในเมืองแห่งเทพนิยาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน

ชวานเกา

นั่งรถท่องถิ่นนำท่านเดินทางขึ้นสู่ตัวปราสาทระหว่างทางชมวิวทิวทัศน์อันงดงาม ของตัวปราสาทที่โดดเด่นและมีทะเลสาบล้อมรอบ

สะพานมาเรียน

สร้างขึ้นเพื่ออุทิศให้แด่พระมารดาของกษัตริย์ลุดวิกที่ 2 ซึ่งพาดผ่านโตรกผา พอลเล็ทสูง 200 เมตร เหนือทะเลสาปแอลป์เซ เป็นจุดชมวิวมุมกว้างที่งดงาม และน่าประทับใจที่สุดของปราสาท สามารถชมปราสาทโฮเฮนชวานเกาที่ตั้งอยู่บนหน้าผาเหนือทะเลสาบแอลป์เซเป็นอีกมุมที่น่าเก็บภาพเช่นเดียวกัน

ปราสาทนอยชวานสไตน์ (ชมด้านใน)

สร้างภายใต้บัญชาการของพระเจ้าลุดวิกที่ 2 มีความงดงามมากจนแม้แต่ราชาการ์ตูน วอลท์ดิสนีย์ยังหลงใหลนำไปเป็นต้นแบบปราสาทเจ้าหญิงนิทราในสวนสนุกดิสนีย์แลนด์ ชมบรรยากาศของหมู่บ้านที่รายล้อมรอบด้วยทะเลสาบสีฟ้า ประทับใจกับวิวสวย ที่มีปราสาทนอยชวานสไตน์และปราสาทโฮเฮนชวานเกาเป็นฉากหลัง

เดินทางสู่โอเบอร์อัมเมอร์เกา ใช้เวลาประมาณ 50 นาที

เดินทางสู่มิวนิค ใช้เวลาประมาณ 1.40 ชม.

จตุรัสมาเรียน

หัวใจของเขตเมืองเก่าในยุคกลาง ที่นี่เคยเป็นตลาด แต่ปัจจุบันเป็นศูนย์กลางการ จัดงานสำคัญทางวัฒนธรรมต่างๆ มาเรียนพลัตซ์มีสิ่งที่น่าชมมากมาย อาทิ Mariensäule ที่มีรูปปั้นพระแม่มารีทองคำบนเสาสูง และ Neues Rathaus ศาลา ว่าการเมืองสไตล์นีโอโกธิคอันโด่งดัง

เฟราเอ็นเคียร์เช่อ

ยอดหอคอยคู่รูปโดมทรงหัวหอม หรือโบสถ์พระแม่มารี สร้างด้วยอิฐสีแดง สูง 99 เมตร หอคอยคู่นี้สร้างขึ้นทีหลังโบสถ์เมื่อปี 1525 ส่วนตัวโบสถ์ สร้างเมื่อปี 1494 เป็นสัญลักษณ์สำคัญของเมืองมิวนิค ยอดหอคอยตั้งสูงโดดเด่น ภายในโบสถ์มีรอยเท่าของปีศาจตามตำนานของการสร้างโบสถ์ (ชมด้านนอก)

รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารโรงแรมอาหารพื้นเมือง

นำท่านเข้าสู่ที่พัก LUITPOLDPARK HOTEL, MUNICH หรือ เทียบเท่า

 

วันที่ 3

มิวนิค – ฮัลซตัท (ออสเตรีย) – ชมเมืองริมทะเลสาบ – ซาลส์บวร์ก(ออสเตรีย) – สวนมิราเบล – บ้านเกิดโมสาร์ท – อนุสาวรีย์โมสาร์ท – จตุรัสเรสซิเด้นท์

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (HOT BREAKFAST)

เดินทางสู่มิวนิค ใช้เวลาประมาณ 1.40 ชม. เดินทางสู่ฮัลชตัท ประเทศออสเตรีย ใช้เวลาประมาณ 2.30 ชม.

ฮัลชตัท

เป็นหมู่บ้านในแหล่งมรดกโลกซัลซ์คัมแมร์กุท ตั้งอยู่ในรัฐอัปเปอร์ออสเตรีย อยู่ใกล้ กับทะเลสาบฮัลชตัททางตะวันตกเฉียงใต้ ในปี ค.ศ. 2001 มีประชากร 946 คน เมืองริมทะเลสาบที่สวยที่สุดในโลก และยังเป็นหนึ่งในเมืองท่องเที่ยวที่ได้รับ ความนิยมมากเป็นอันดับต้นๆของออสเตรีย

ทะเลสาบฮัลชตัท

ทะเลสาบฮัลชตัท เป็นทะเลสาบในแหล่งมรดกโลกซัลทซ์คัมเมอร์กูทของประเทศ ออสเตรียตั้งชื่อตามหมู่บ้านฮัลชตัทซึ่งตั้งอยู่ริมทะเลสาบแห่งนี้ ทะเลสาบกินพื้นที่ พื้นน้ำราว 8.5 ตารางกิโลเมตร เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่นิยมแห่งหนึ่งในซัลทซ์คัมเมอร์กูท ทะเลสาบมีสีน้ำเงินนี้ และเทือกเขาหิมะสูงตระหง่านล้อมรอบทะเลสาบสีฟ้าใสเอาไว้ อย่างงดงาม โดยมีเมืองเล็กๆ ตั้งอยู่ทางฟากตะวันตกของ ทะเลสาบฮัลล์สตัทเทอร

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

เดินทางสู่ซาลส์บวร์ก ใช้เวลาประมาณ 1.30 ชม.

สวนมิราเบล

เคยเป็นฉากในภาพยนตร์รักโรแมนติกสุดคลาสสิคในยุค 60 The Sound of Music ตั้งอยู่บนจตุรัสมิราเบลพลัทซ์ สวนภายในพระราชวังเดิมที่ตกแต่งด้วยพันธุ์ไม้มากมาย หลากหลายสีสันอย่างสวยงามเต็มไปด้วยรูปปั้นและน้ำพุแบบบารอค

บ้านเกิดโมสาร์ท (ชมด้านนอก)

เลขที่ 9 ถนน Getreidegasse ซึ่งปัจจุบันได้เปลี่ยนสภาพกลายเป็นพิพิธภัณฑ์ เพื่อให้ความรู้กับผู้ที่สนใจได้สัมผัสโลกของศิลปินเอก บ้านหลังนี้โมสาร์ทอาศัยอยู่จนถึง อายุ 17 ปี ในห้องพักแคบๆที่ชั้นล่างเท่านั้น ก่อนที่จะย้ายไปอยู่บ้านหลังใหม่ที่บริเวณ จตุรัสมาคาร์ทพลัทซ์

อนุสาวรีย์โมสาร์ท

เป็น 1 ใน 4 ของจตุรัสสำคัญใจกลางเมืองเก่า โมสาร์ทพลัทซ์ มีอนุสาวรีย์รูปปั้นของ โมสาร์ทนักดนตรีชื่อดังตั้งโดดเด่นอยู่กลางจตุรัส สร้างขึ้นหลังจากที่เสียชีวิตไปแล้ว 50 ปี บนพื้นหน้าอนุสาวรีย์มีป้ายเขียนบอกไว้ว่าเป็นเขตเมืองเก่าซาลส์บวร์ก องค์การยูเนสโก้ ได้ขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกเมื่อปี 1997

จตุรัสเรสซิเด้นท์

มีสถาปัตยกรรมน้ำพุสไตล์บารอครูปไตรตันและม้าพ้นน้ำ ตั้งอยู่บริเวณกลางจตุรัส ตรงข้ามทางเข้าวังของปริ้นซ์-อาร์คบิชอป จตุรัสแห่งนี้เป็นสถานที่พักผ่อนของชาวเมือง อีกหนึ่งจุด มีร้านค้า ร้านกาแฟ ร้านขายของที่ระลึกตั้งอยู่โดยรอบ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารโรงแรมอาหารจีน

นำท่านเข่าสู่ที่พัก MERCURE SALZBURG CITY, SALZBURG หรือเทียบเท่า

วันที่ 4

ซาลส์บวร์ก – เชสกี้ ครุมลอฟ (สาธารณรัฐเชค) – ปราสาทครุมลอฟ (ด้านนอก) – ชมเมืองมรดกโลก – ปราก

รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม (HOT BREAKFAST)

เดินทางสู่เชสกี้ ครุมลอฟ ประเทศสาธารณรัฐเชค ใช้เวลาประมาณ 3 ชม.

เชสกี้ ครุมลอฟ

ไข่มุกแห่งโบฮีเมีย ตัวเมืองตั้งอยู่บนสองฝั่งของแม่น้ำวัลตาวา (Vltava) เป็นเมืองที่ สร้างขึ้นล้อมรอบปราสาทยุคคริสต์ศตวรรษที่ 13 เนื่องจากเมืองนี้เป็นศูนย์กลางทาง ประวัติศาสตร์ จึงได้รับการยกย่องให้เป็นเมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติ เงียบสงบและน่าหลงใหลเหมาะสมกับการพักผ่อน

ปราสาทครุมลอฟ(ชมด้านนอก)

มีอายุกว่า 700 ปี สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1250 พร้อมๆกับการสร้างเมืองแห่งนี้ ปราสาทครุมลอฟเป็นปราสาทที่ใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศรองลงมาจาก ปราสาทปราก พอเดินเขาไปในบริเวณปราสาทสิ่งแรกที่เห็นคือหอคอยปราสาท เปรียบเสมือนสัญลักษณ์ของเมืองไปแล้ว

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

อิสระเดินชมเมืองมรดกโลก

อาทิ จตุรัสคอนคอร์ด ถือเป็นศูนย์กลางของเขตเมืองเก่า เพราะเป็นที่ตั้งของ ศาลาว่าการเมือง ในอดีตบริเวณนี้เคยเป็นตลาดถนนทุกสายในเมืองจึงมุ่งตรงมาที่นี้ กลางจตุรัสมีเสาพระแม่มารี มีรูปปั้นนักบุญ St.Roch ผู้ช่วยให้ชาวเมืองรอดพ้นจาก การระบาดจากกาฬโรคประดิษฐานอยู่ด้านล่าง โบสถ์เซนต์ไวตัส และร้านรวงต่างๆ

เดินทางสู่ปราก ใช้เวลาประมาณ 2.30 ชม.

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน

นำท่านเข้าสู่ที่พัก MAJESTIC HOTEL, PRAGUE หรือ เทียบเท่า

 

วันที่ 5

ปราก – เข้าชมปราสาทปราก – สะพานชาร์ลส์ – จตุรัสเมืองเก่า – อนุสาวรีย์ยานฮุส หอนาฬิการดาราศาสตร์ – อิสระช้อปปิ้ง

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (HOT BREAKFAST)

กรุงปราก

เปรียบเหมือนดั่งสวรรค์บนดิน “กรุงปราก” เมืองหลวงของสาธารณรัฐเช็ก เมืองแห่งปราสาทร้อยยอด เมืองแห่งทองคำ ว่ากันว่า “ปราก” เป็นเมืองที่สวยงาม และโรแมนติกที่สุดเมืองหนึ่งของยุโรป เปรียบเสมือนอัญมณีเม็ดงาม มีอารยธรรม ที่สุดยอด มีความเก่าแก่จนเป็นที่เลื่องลือไปทั่วโลก

ปราสาทแห่งกรุงปราก (ชมด้านใน)

หรือปราสาทฮราดคานี ปราสาทโบราณที่ใหญ่ที่สุดในโลก ตั้งอยู่บนเนินเขาริมฝั่ง แม่น้ำวัลตาวาสร้างโดยเจ้าชายบอริวอยในศตวรรษที่ 9 ด้วยศิลปะแบบโกธิค อดีตที่นี่เคยเป็นที่ประทับของกษัตริย์ แต่ปัจจุบันได้กลายเป็นที่พำนักของประธานาธิบดี แห่งสาธารณรัฐเชค พร้อมไกด์ท้องถิ่นบรรยายด้านใน

สะพานชาร์ลส์

สะพานเก่าแก่สัญลักษณ์ของเมืองที่สร้างข้ามแม่น้ำวัลตาวา จุดเด่นของสะพาน แห่งนี้ คือมีการประดับด้วยรูปปั้นนักบุญถึง 28 องค์และมี 1 องค์ที่นักท่องเที่ยว นิยมไปลูบจนเปนสีทองอร่ามผิดกับองค์อื่นที่ยังคงเป็นสีเขียวของสำริด คือ นักบุญ John Nepromuk

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารไทย

จตุรัสเมืองเก่า

จตุรัสแห่งนี้มีความสำคัญมาตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 12 พื้นที่นี้เดิมเป็นตลาดซึ่งถือเป็น ศูนย์กลางของเมือง มีความสวยงามและเสน์หาอันน่าหลงใหล มีศิลปะการก่อสร้าง ที่ผสมผสานหลายแบบทั้งโกธิค เรอเนซองส์ และบารอค ชมอาคารบ้านเรือนและ วิหารเก่าแก่อายุหลายร้อยปีที่ได้รับการคัดเลือกจากองค์กรยูเนสโก้ให้เป็นมรดกโลก

อนุสาวรีย์ยานฮุส

ผู้ซึ่งอุทิศตนเพื่อต้อสู้กับการฉ้อราษฎร์ในคริสตจักร เขาถูกจับเผาทั้งเป์นในปี ค.ศ.1415 จากนั้นไม่นานเขาก็ได้รับยกย่องให้เป็นวีรบุรุษของชาวปราก อนุสาวรีย์นี้ สร้างขึ้นเมื่อ 6 กรกฎาคม ค.ศ.1915 เพื่อระลึกถึงวันที่ Jan Hus ถูกเผาทั้งเป็น เมื่อ 500 ปีที่แล้ว

หอนาฬิกาดาราศาสตร์

หอนาฬิกาดาราศาสตร์ของศาลาว่าการเมืองสร้างตั้งแต่ปี ค.ศ.1410 เมื่อนาฬิกา ตีบอกเวลาจะมีรูปปั้นสิบสองนักบุญเดินเวียนออกมาบริเวณเวทีเล็กๆ เหนือนาฬิกาซึ่งนักบุญแต่ละองค์ก็จะมีอิริยาบถแตกต่างกันตามความหมายของชื่อ อาทิ Vanity คือความฟุ่งเฟ้อ หลงตัวเอง เพราะฉะนั้นจึงมองแต่ตัวเองในกระจก

อิสระช้อปปิ้ง

กลางกรุงปราก ศูนย์กลางร้านค้า ช้อปปิ้งเซ็นเตอร์ และแฟชั่นที่ทันสมัย ร้านแบรนด์เนมยี่ห้อ ดัง ระดับโลกนับ 10 ร้าน และแหล่งศูนย์กลางความบันเทิง และชุดเครื่องแก้วอันเลื่องชื่อ เครื่องประดับอัญมณี เครื่องครัวและเบียร์ชั้นยอด

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง ลิ้มรสไวน์พร้อมโชว์พื้นเมือง

วันที่ 6

ปราก – บราติสลาวา (สโลวัก) – ปราสาทบราติสลาวา (ด้านนอก) – สะพาน UFO – ชมเมืองเก่าบราติสลาวา – บูดาเปสต์ (ฮังการี) – ป้อมปราการซีตาเดลล้า

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (HOT BREAKFAST)

เดินทางสู่บราติสลาวา ประเทศสโลววัก ใช้เวลาประมาณ 3.30 ชม.

บราติสลาวา

เมืองหลวงของสาธารณรัฐสโลวาเกียตั้งอยู่ทางตะวันตกของประเทศ ค่อนมาทาง ดินแดนออสเตรียไม่ไกลจากกรุงเวียนนา เป็นที่ตั้งของทำเนียบประธานาธิบดี รัฐสภา และหน่วยงานภาครัฐต่างๆ และยังเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัย พิพิธภัณฑ์ โรงละคร หอศิลป์ และสถาบันอื่นๆที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ วัฒนธรรมและการศึกษา

ปราสาทแห่งกรุงบราติสลาวา (ด้านนอก)

ปราสาทแห่งนี้ตั้งอยู่บนเนินเขาคาร์เบเธียนทางตะวันตกของตัวเมืองริมแม่น้ำดานูบ ตัวอาคารมีหอคอยสูง 80 เมตรทั้ง 4 ด้าน ผสมผสานด้วยศิลปะแบบโกธิค เรอเนซองส์ และบารอค ช่วงสงคราม นโปเลียน เคยถูกเพลิงเผาผลาญในปี 1811 ปัจจุบันเป็นทั้งพิพิธภัณฑ์และสภาแห่งชาติ

สะพาน UFO

นิวบริดจ์หรือสะพานปฏิวัติแห่งชาติสโลวัค สะพานที่เชื่อมเมืองเก่ากับเมืองใหม่ เข้าด้วยกัน สร้างขึ้นระหว่างปี 1967-1972 กลางสะพานมีหอคอยทรงสูง เปิดเป็นจุดชมวิวและภัตตาคารลอยฟ้าที่ความสูง 431 เมตรจากระดับน้ำทะเล ด้วยรูปทรงที่คล้ายกับ UFO จึงได้รับการคัดเลือกให้เป็นหนึ่งใน World Federation of Great Towers ของโลก

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน

ชมเมืองเก่าบราติสลาวา

สัมผัสบรรยากาศเมืองเก่า แวะถ่ายภาพกับรูปปั้นที่ซ่อนอยู่ในตัวเมือง ไม่ว่าจะเป็น รูปปั้นนโปเลียนหน้าสถานทูตฝรั่งเศส หรือรูปปั้นปาปารัซซี่ รวมถึงไฮไลท์ของเมือง คือรูปปั้นคนตกท่อ

ประตูไมเคิล

ซุ่มประตูไมเคิล ก่อสร้างสไตล์โกธิคสูง 51 เมตร เดิมมีอยู่ทั้งหมด 4 แห่ง ปัจจุบัน เป็นประตูเพียงแห่งเดียวที่ยังเหลืออยู่ ประตูไมเคิลมียอดโดมทรงหัวหอมตามศิลปะ บารอค 3 ชั้น ลดหลั่นกัน ประตูแห่งนี้ตั้งอยู่ศูนย์กลางเมืองเก่า สองฝั่งถนนมีอาคาร เก่าแก่หลากสีสันสไตล์อาร์ตนูโวตั้งเรียงรายอยู่ทำให้บรรยากาศคึกคัก

คนตกท่อคูมิล

Man at Work ที่โด่งดัง ณ แห่งนี้เคยถูกรถชนมาแล้วถึง 2 ครั้ง ในปัจจุบันจึงมี ป้ายเขียนว่า “Man at Work” ปักอยู่บริเวณดังกล่าว เป็นสัญลักษณ์ช่วงที่เป็น คอมมิวนิสต์และตำนานยังกล่าวต่อไปว่าอาจจะเป็นคุณลุงที่เหน็ดเหนื่อยกับการทำงาน อยากจะพักผ่อนบ้างตามประสาคนทำงานหนัก

เดินทางสู่บูดาเปสต์ ประเทศฮังการี ใช้เวลาประมาณ 3.00 ชม.

บูดาเปสต์

เมืองหลวงของประเทศฮังการี ที่มีประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่น่าสนใจ อีกทั้งความสวยงามทางธรรมชาติ ที่มีแม่น้ำดานูบไหลผ่านกลางเมืองทำให้เมือง แบ่งออกเป็นสองฝั่งคือเมืองเก่า หรือ บูดา ที่ยังคงความสวยงามของประวัติศาสตร์ อันเก่าแก่ และเมืองใหม่ หรือ เปสต์ ที่มีความหรูหราทันสมัย และยังมีเรื่องเล่าว่า เป็นที่แรกในโลกที่สร้างรถไฟใต้ดิน แต่เปิดใช้ทีหลังรถไฟใต้ดินของอังกฤษ

ป้อมปราการซีตาเดลล่า

จุดชมวิวเมืองเก่าแก่ที่ได้รับความนิยมในหมู่นักท่องเที่ยวอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็น วิวช่วงกลางวันหรือกลางคืน ตั้งอยู่ใจกลางเมืองบูดาเปสต์ฝั่งทิศตะวันตกบนเขาเกลเล็ต ซึ่งเป็นชื่อของบาทหลวงที่ได้นำศาสนาศริสตผืเข้ามาสู่ฮังการี เขาแห่งนี้มีความสูงถึง 235 เมตร บริเวณรอบๆป้อมแห่งนี้จะมีร้านขายของมากมาย

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมืองแบบกูลาช

นำท่านสู่ที่พัก DANUBIUS HEALTH SPA RESORT MARGITSZIGET, BUDAPEST หรือเทียบเท่า

 

วันที่ 7

บูดาเปสต์ – จตุรัสฮีโร่ – อาคารรัฐสภาฮังการี (ผ่านชม) – ป้อมชาวประมง – โบสถ์แมทธิอัส – พาร์นดอร์ฟ (ออสเตรีย) – อิสระช้อปปิ้ง ณ พาร์นดอร์ฟ เอ้าท์เลท – เวียนนา

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (HOT BREAKFAST)

จตุรัสฮีโร่

สถานที่รำลึกถึงการสร้างชาติ และการรอดพ้นจากการปกครองแบบคอมมิวนิสต์ สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองการก่อตั้งฮังการีครบ 1000 ปี บนยอดเสาโครินเธียนคอลัมน์ สูง 36 เมตร ประดับด้วยรูปอาร์คแลนเจิลกราเบรียล ถือมงกุฎของกษัตริย์สเตฟาน รอบฐานประดับด้วยรูปปั้นเจ้าชายอาร์พัดทรงม้านำหัวหน้าเผ่าแมกยาร์อีก 6 คน

อาคารรัฐสภาฮังการี (ผ่านชม)

ชมสถาปัตยกรรมอันสวยงามของอาคารรัฐสภาฮังการีเป็นศิลปะแบบนีโอโกธิค และมีการ ผสมผสานเข้ากับศิลปะแบบไบแซนไทน์ เรอเนซองค์ และบาโรก นอกจากความโดดเด่น ของตัวสิ่งปลูกสร้างแล้ว อาคารรัฐสภาฮังการียังถือเป็น อาคารรัฐสภาที่ใหญ่เป็นอันดับที่ 3 ของโลก และ เป็นอาคารที่สูงที่สุดในเมืองบูดาเปสต์ ด้วยความสูงถึง 96 เมตรตั้งอยู่ติด แม่น้ำดานูบริมฝั่งเปสต์

ป้อมชาวประมง

ป้อมกรวยแหลม 7 ยอด สร้างขึ้นเมื่อต้นศตวรรษที่ 20 เป็นจุดชมวิวทิวทัศน์รอบเมือง ที่สวยที่สุด ซึ่งเราสามารถเห็นตึกรัฐสภาได้จากจุดนี้ และที่นี่ยังเป็นอนุสรณ์สถานที่ สร้างไว้เพื่อรำลึกถึงความกล้าหาญของชาวประมง ผู้เสียสละชีวิตปกป้องบ้านเมือง ในคราวที่ถูกชาวมองโกลเข่ามารุกราน

โบสถ์แมทธิอัส

เดิมโบสถ์แห่งนี้เป็นโบสถ์พระแม่มารี สร้างขึ้นในสมัยศตวรรษที่ 13 โบสถ์นี้เคยใช้ จัดพิธีสวมมงกุฎให้กษัตริย์มาแล้วหลายพระองค์ ชื่อของโบสถ์แห่งนี้มาจากชื่อ กษัตริย์แมทธิอัส กษัตริย์ผู้มากด้วยความสามารถ ปัจจุบันโบสถ์แห่งนี้ยังได้รับการ ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกอีกด้วย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน

เดินทางสู่พาร์นดอร์ฟ ประเทศออสเตรีย ใช้เวลาประมาณ 2.30 ชม.

พาร์นดอร์ฟ เอ้าท์เลท

ตั้งอยู่ที่เมือง Parndoff ชานกรุงเวียนนาไปประมาณ 30-40 นาที เป็นศูนย์รวมสินค้า แฟชั่นหลากหลายแบรนด์ที่ครอบคลุมตั้งแต่สินค้าแฟชั่นทั่วไป กีฬา เครื่องประดับ และสินค้าแบรนด์ดังอย่าง Prada, Gucci, Polo Ralph Lauren ฯลฯ

รับประทานอาหารค่ำอิสระตามอัธยาศัย

เดินทางสู่เวียนนา ประเทศออสเตรีย ใช้เวลาประมาณ 2 ชม.

นำท่านสู่ที่พัก SAVOYEN HOTEL, VIENNA หรือเทียบเทา

วันที่ 8

เวียนนา – เข้าชมพระราชวังเชินบรุนน์ – ฮุนเดิร์ทวัสเซอร์เฮ้าส์ – ริงสตราเซ่ – มหาวิหารเซนต์สตีเฟ่น – ช้อปปิ้งถนนคาร์ทเนอร์

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (HOT BREAKFAST)

พระราชวังเชินบรุนน์ (ชมด้านใน)

พระราชวังฤดูร้อนของราชวงศ์ฮับสบูร์ก ซึ่งแปลว่าน้ำพุงาม พระราชวังมีสีเหลือง ที่มีชื่อเรียกเฉพาะว่า “สีเหลืองเทเรซ่า” สร้างขึ้นโดยพระนางมาเรียเทเรซ่า มีไกด์ท้องถิ่นบรรยายด้านใน นำชมความงามภายในพระราชวังกว่า 20 ห้อง ที่ตกแต่งไว้อย่างสวยงาม อาทิ ห้องบรรทม ห้องบอลรูมที่ใช้เต้นรำหรือแสดงดนตรี

ฮุนเดิร์ทวัสเซอร์เฮ้าส์

ย่านบ้านสไตล์เอ็กเพรสชั่นนิส สร้างโดยศิลปินชาวออสเตรีย ฟรีเดนส์ไรซ์ ฮุนเดิร์ทวัสเซอร์ เอาตึกเก่าๆมาดัดแปลง แหวกแนวความคิดเดิมๆที่ศิลปะอยู่ในกรอบ ด้วยการแต่งแต้มสีสันที่สดใส เล้นกับลวดลายและเส้นคดเคี้ยว รวมถึงความเป็นหนึ่ง เดียวกับธรรมชาติ

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารไทย

มหาวิหารเซนต์สตีเฟ่นส์

หรือสเตฟานส์โดม ตั้งอยู่ใจเป็นสง่ากลางกรุงเวียนนานานกว่า 800 ปี เป็นมหาวิหาร ศิลปะแบบโรมันเนสก์ผสมกับโกธิคที่สูงเด่น ภายในมีรูปปั้นทางศาสนาประดับบนเสา หน้าต่างกระจกสี ออร์แกนและแท่นบูชา และเป็นที่ฝั่งพระศพของกษัตริย์แห่งราชวงศ์ ฮับส์บูร์ก ซึ่งภายในมีความหรูหราอลังการตามสไตล์ของโบสถ์คาทอลิก

ช้อปปิ้งถนนคาร์ทเนอร์

ย่านช้อปปิ้งหลักของเวียนนาที่เต็มไปด้วยสินค้าแบรนด์เนมหลากหลายยี่ห้อ ชั้นนำตลอดสองข้างทาง เป็นถนนคนเดินแห่งกรุงเวียนนา ถนนเส้นนี้ ท่านสามารถเดินต่อไปยังโอเปร่าเฮ้าท์ ถนนเส้นนี้ยังเชื่อมต่อวงแหวนริงสตราเซ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

เสิร์ฟซี่โครงหมูรมควัน และปิดท้ายด้วยของหวาน Sacher Cake ชื่อดังของเวียนนา

นำท่านสู่ที่พัก SAVOYEN HOTEL, VIENNA หรือเทียบเทา

วันที่ 9

เวียนนา – กรุงเทพฯ TG 937 (14.35 – 05.35+1)

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (HOT BREAKFAST)

11.30 น. นำท่านเดินทางสู่สนามบินเวียนนา เพื่อตรวจเช็คเอกสารการเดินทางและสัมภาระ เตรียมตัวเดินทางกลับกรุงเทพฯ

14.35 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทยเที่ยวบินที่ TG937

วันที่ 10

05.35 เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ