ทัวร์ยุโรป GRAND ITALY

เส้นทางท่องเที่ยวเจาะลึกอิตาลี จากตอนเหนือจรดตอนใต้ ครบทุกไฮไลท์ ร่วมชื่นชมสถาปัตยกรรมอันยิ่งใหญ่ เมืองโบราณเกือบ 2,000 ปี สู่ความโรแมนติกของเกาะคาปรี และสัมผัสความงดงามของธรรมชาติ ณ ถ้ำบลูกร็อตโต้

วันแรก

สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

21.30 น. คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 เคาท์เตอร์ D สายการบินไทย

วันที่ 2

กรุงเทพฯ TG 940 (00.40-07.35) – มิลาน (อิตาลี) – ดูโอโม – เวโรน่า – บ้านจูเลียต – จตุรัสเออร์เบ – โรมัน อารีนา (ด้านนอก) – เวนิส เมสเตร์

มหาวิหารดูโอโม

มหาวิหารแห่งมิลาน เป็นสัญลักษณ์ที่โดดเด่นที่สุดของเมืองมิลาน และเป็นวิหาร หินอ่อนสถาปัตยกรรมโกธิกที่ใหญ่ที่สุดในอิตาลี ซึ่งใช้เวลาสร้างนานถึง 500 ปี ประดับประดาไปด้วยรูปปั้นนับกว่า 3000 รูป

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน

เดินทางเข้าสู่เมืองเวโรน่า ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชม.

บ้านจูเลียต

นำชมบ้านเลขที่ 23 ของจูเลียต ของตระกูลคาปูเลติ (Capuleti) กับเรื่องรักโรแมนติกของโรมิโอ กับจูเลียต ณ ระเบียงหินอ่อนเล็กๆแห่งนี้ จูเลียตเคยยืนเฝ้ารอพบโรมิโอทุกค่ำคืน ที่สวนด้านล่าง มีรูปปั้นสัมฤทธิ์ของจูเลียตตั้งอยู่ คนเชื่อกันว่าถ้าแตะตรงหัวใจของรูปปั้นนี้จะมีโชคด้านความรัก

จตุรัสเออร์เบ

ในสมัยจักรวรรดิโรมันเป็นที่ชุมนุมทางเศรษฐกิจการเมือง หรือที่รู้จักกันในนาม Roman Forum บริเวณรอบๆจตุรัส เป็นที่ตั้งของสถาปัตยกรรมเก่าแก่หลายแห่ง อาทิ ศาลาว่าการเมือง หอคอย แลมแบร์ตี พระราชวังมัฟเฟสไตล์บารอค เป็นต้น

โรมัน อารีนา (ด้านนอก)

โรงละครกลางแจ้งโบราณในยุคโรมัน ใหญ่เป็นอันดับสามของอิตาลี แต่มีความสมบูรณ์ที่สุด สร้างจากหินอ่อนสีชมพู ปัจจุบันก็ยังมีการใช้จัดแสดงโอเปร่าหรือคอนเสิร์ตใหญ่ๆอยู่เดินทางเข้าสู่เมืองเวนิส เมสเตร์ ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชม.

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

นำท่านเข้าสู่ที่พัก HOTEL MERCURE VENEZIA MARGHERA, VENICE MESTRE หรือเทียบเท่า

วันที่ 3

เวนิส เมสเตร์ – เกาะเวนิส – สะพานถอนหายใจ – จัตุรัสซาน มาร์โค – พระราชวังดอจ (ด่านนอก) – ล่องเรือกอนโดล่า – ปิซ่า – หอเอนปิซ่า – ฟลอเรนซ์

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (HOT BREAKFAST)

นั่งเรือเข้าสู่เกาะเวนิส ใช้เวลาประมาณ 30 นาที

เกาะเวนิส

เมืองเวนิส ถูกสร้างขึ้นจากการเชื่อมหมู่เกาะขนาดเล็กประมาณ 118 เกาะเข้าด้วยกัน ในบริเวณทะเลสาบเวนิเทีย เป็นหนึ่งในเมืองในฝันของนักท่องเที่ยวหลายๆคน ความโดด เด่นของที่นี่คือคลองเล็กๆที่ไหลผ่านส่วนต่างๆของเมืองและเรือกอนโดลา

สะพานถอนหายใจ

ทอดข้ามด้านหลังวังของผู้ปกครองเวนิสในอดีตไปยังคุกที่อยู่อีกฟากฝั่งคลอง ว่ากันว่าสะพานแห่งนี้คือจุดหายใจเฮือกสุดท้ายแห่งอิสรภาพของเหล่านักโทษ คุกแห่งนี้เป็นที่คุมขังนักรัก “คาสโนว่า” ซึ่งเป็นนักโทษเพียงคนเดียวที่ สามารถแหกคุกนี้หนีออกมาได้

จตุรัสซานมาร์โค

ได้รับการตั้งชื่อตามเซนต์มาร์ค นักบุญนิกายอีวานเจลิสต์ จตุรัสแห่งนี้เป็นจุดศูนย์กลางของ เกาะเวนิส กว้างขวางและรายล้อมไปด้วยศิลปะและสถาปัตยกรรมแบบไบเซนไทน์ ล้อมรอบด้วยโบสถ์นักบุญเซนต์มาร์ค, หอระฆัง, เสาแห่งนักบุญ

พระราชวังดอจ (ด้านนอก)

พระราชวังดอจ พระราชวังสไตล์โกธิคของดอจ สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 9 แต่เกิดเพลิง ไหม้และได้รับการบูรณะและก่อสร้างเพิ่มเติมในระหว่างศตวรรษที่ 14 และ 15 ภายในพระราชวังงดงามด้วยการประดับทองคำและภาพจิตรกรรมมากมายโดยเฉพาะ ภาพเขียนที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

เดินทางเข้าสู่เมืองปิซ่า ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.30 ชม.

หอเอนปิซ่า

หอระฆังสร้างจากหินอ่อนสีขาว ทรงกระบอก 8 ชั้น สูง 183.3 ฟุต (55.86 เมตร) ซึ่งใช้เวลา ในการสร้างนานกว่า 177 ปี ลักษณะเด่นคือตัวอาคารจะเอียงจากแนวระนาบ 3.97 องศา และยังเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกอีกด้วย

เดินทางเข้าสู้เมืองฟลอเรนซ์ ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชม.

รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม อาหารพื้นเมือง

นำท่านเข้าสู่ที่พัก MERIDIANA COUNTRY, FLORANCE หรือเทียบเท่า

 

วันที่ 4

ฟลอเรนซ์ – วิหารซานตามาเรีย เดล ฟิโอเร – จตุรัสซินญอเรีย – อัสซีซี – มหาวิหารนักบุญฟรานซิส – โรม

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (HOT BREAKFAST)

ฟลอเรนซ์

เมืองหลวงของแคว้นทัสคานี ตั้งอยู่บนฝั้งแม่น้ำอาร์โน ต้นกำเนิดของศิลปะแบบเรอเนสซองซ์ อดีตศูนย์กลางด้านสถาปัตยกรรม วรรณกรรม และวัฒนธรรมอันรุ่งโรจน์ของอิตาลี ที่นี่มีผลงาน ทางศิลปะที่โด่งดังหลายชิ้น อาทิ รูปปั้นดาวิด และภาพวาดกำเนิดวีนัส

วิหารซานตา มาเรีย เดล ฟิโอเร

มหาวิหารฟลอเรนซ์หรืออาสนวิหารแม่พระแห่งดอกไม้ (ซานตา มาเรีย เดล ฟิโอเร) สร้างขึ้นในช่วงปลายคริสต์ศตวรรษที่ 13 ออกแบบโดยฟิลิปโป บรูเนลเลสกี ด้านหน้า โบสถ์ประดับตกแต่งด้วยหินอ่อนสีขาว เขียว และชมพู ภายในไม่มีเสาหรือคานแต่ใช้วิธี วางอิฐซ่อนกัน ถือเป็นอาคารที่สูงที่สุดในฟลอเรนซ์เพราะทางการห้ามมิให้สร้างอาคารใดๆ ที่สูงกว่าโดมแห่งนี้

จตุรัสซินญอเรีย

บริเวณจตุรัสซินญอเรียนี้มีรูปแกะสลักแสดงอยู่มากมาย อาทิ รูปแกะสลักเพอร์ซุส วีรบุรุษกรีกโบราณตอนบั่นคอเมดูซ่า รูปแกะสลักเฮอร์คิวลีส และรูปสลัก “The Rape of the Sabine Women” รวมถึงรูปสลักจำลองของเดวิด ผลงานชิ้นเอกอิีกชิ้นหนึ่งของ ไมเคิล แองเจโล

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

เดินทางเข้าสู่เมืองอัสซีซี ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชม.

อัสซีซี

เป็นเมืองศักดิ์สิทธ์ซึ่งบ้านเกิดของนักบุญหลายคน อาทิ นักบุญฟรานซิส ผู้มีชื่อเสียงในเรื่อง ของความเมตตา นักบุญแคลร์ นักพรตหญิงแห่งอัสซีซี และนักบุญกาเบรียลแห่งแม่พระ ระทมทุกข์

เดินทางเข้าสู่เมืองโรม ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชม.

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารไทย นำท่านสู่ที่พัก MARRIOTT PARK HOTEL, ROME หรือเทียบเท่า

ที่พักในวันรุ่งขึ้นตั้งอยู่บนเกาะคาปรี คณะทัวร์จะต้องเดินทางโดยเรือ และนั่งรถรางต้อเพื่อไปยังโรงแรม เพื่อความสะดวกในการเคลื่อนย้ายจึงขอแนะนำให้ท่านแบ่งสัมภาระเป็นกระเป๋าเดินทางขนาดเล็ก

วันที่ 5

โรม – ปอมเปอี – ซอเรนโต้ – ท่าเรือซอเรนโต้ – เกาะคาปรี

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (HOT BREAKFAST)

เดินทางเข้าสู่เมืองปอมเปอี ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชม.

ปอมเปอี เมืองชายทะเลอันงดงามริมอ่าวเนเปิลส์ทางตอนกลางของประเทศอิตาลี เมื่อประมาณ 2,500 กว่าปีก่อนเป็นเมืองที่มั่งคั่งในทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็นด้านสถาปัตยกรรม อันวิจิตรงดงาม ด้านการค้าที่เจริญรุ่งเรือง หรือแม้กระทั่งด้านวัฒนธรรมของชาวเมืองเองก็ตาม

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

เดินทางเข้าสู่เมืองซอเรนโต้ ใช้เวลาเดินทางประมาณ 50 นาที

ซอเรนโต้

เมืองชายทะเลที่มีชื่อเสียงของอิตาลี ตั้งอยู่ริมอ่าวเนเปิลส์ตอนใต้ แม้เมืองแห่งนี้จะเป็น เมืองเล็กๆแต่เสน่ห์ของตัวเมือง ตึกและอาคารที่สร้างเล่นสีสันไปตามระดับเขา สีของท้อง ฟ้าครามและน้ำทะเลใส ก็ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวมาเยี่ยมชมที่แห่งนี้ได้ไม่ขาดสาย

เดินทางเข้าสู่เกาะคาปรีโดยเรือโดยสาร ใช่เวลาเดินทางประมาณ 1 ชม.

เกาะคาปรี

สวรรค์ของการตากอากาศของเหล่าคนดังนับตั้งแต่ราชาแห่งแคว้น ศิลปิน นักออกแบบ ดารา จนถึงนักการเมือง ให้ท่านชมเมืองเล็กๆที่เต็มไปด้วยบรรยากาศของการพักผ่อน และจุดชมวิวที่สามารถมองลงไปเห็นบ้านเรือนที่เรียงรายไล้ไปตามลาดเขา นอกจากนี้ ท้องฟ้าและทะเลของคาปรียังสวยสดด้วยแสงแดดอุ่นๆเกือบทั้งปี

นำท่านสู่ที่พัก HOTEL SYRENE, CAPRI ISLAND หรือเทียบเท่า รับประทานอาหารค่ำ ณ หองอาหารของโรงแรม อาหารพื้นเมือง

วันที่ 6

เกาะคาปรี – นั่งเรือชมถ้ำบลูกร็อตโต้ – เนเปิลส์ – โรม

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (HOT BREAKFAST)

เดินทางด้วยเรือโดยสาร เข้าสู่เมืองเนเปิลส์ ใช้เวลาเดินทางประมาณ 40 นาที

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน

เดินทางเข้าสู่เมืองโรม ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชม.

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง นำท่านสู่ที่พัก MARRIOTT PARK HOTEL, ROME, ROME หรือเทียบเท่า

วันที่ 7

โรม – นครวาติกัน – เข้าชมมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์- โคลอสเซียม – โรมันฟอรัม น้ำพุเทรวี่ – บันไดสเปน – ถนนแฟชั่น เวีย คอนดอตต

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (HOT BREAKFAST)

เดินทางเข้าสู่กรุงโรม ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชม.

นครวาติกัน

รัฐอิสระที่เล็กที่สุดในโลก และเป็นประเทศเดียวในโลกที่สามารถสร้างกำแพงล้อมรอบเมือง ได้ทั้งหมด (ยกเว้นด้านหน้าทางจัตุรัสเซนต์ปีเตอร์) ตั้งอยู่ทางด้านตะวันออกของกรุงโรม โดยมีพระสันตปาปาเป็นองค์ประมุข

มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์

มหาวิหารศักดิ์สิทธิ์ที่ใหญ่ที่สุดในยุโรป สร้างขึ้น ณ ตำแหน่งที่พบหลุมฝังศพของ เซนต์ปีเตอร์ ใช้เวลาสร้างนานกว่า 150 ปี ด้วยความร่วมมือของศิลปินอิตาลียุค เรอเนซองส์หลายคน อาทิ ไมเคิล แองเจโล ราฟาเอล แบร์นินี ฯลฯ ชมความงาม ของ เปยซซา ซานพิเอโตร ลานกว้างรูปไข่ก่อนเข้าสู่jตัววิหาร

โคลอสเซี่ยม (ด้านใน)

สนามกีฬายุคโบราณ ที่สามารถจุคนได้ถึง 50,000 คน อายุกว่า 2,000 ปี เคยใช้ในการต่อสู้กันระหว่างเหล่านักรบกลาดิเอเตอร์และสัตว์ร้ายนานาชนิด

โรมันฟอรัม

เคยเป็นศูนย์กลางด้านการค้าขาย การเมือง และศาสนาของกรุงโรมสมัยโบราณ จึงกลายเป็นแหล่งรวบรวมโครงสร้างและซากปรักหักพังที่เก่าแก่กว่า 2,000 ปี ตัวอาคารทั้งหมดใช้เวลาก่อสร้างนานถึง 900 ป

น้ำพุเทรวี่

น้ำพุรูปปั้นเทพเจ้าเนปจูน สถานที่ที่ชาวเมืองเชื่อว่า ถ้าหากหันหลังให้กับบ่อน้ำ แล้วใช้มือขวาโยนเหรียญข้ามบ่อซ้ายให้ลงบ่อ จะทำให้มีโอกาสได้มาที่กรุงโรมอีก

รับประทานอาหารกลางวัน

บันไดสเปน

บันไดที่กว้างและยาวที่สุดในยุโรป มีทั้งหมด 138 ขั้น กลางลานมีน้ำพุสไตล์บาโรคยุคต้น รูปทรงเรือโบราณตั้งโดดเด่น ในสมัยเรอเนสซองส์ จัตุรัสแห่งนี้เป็นสถานที่ยอดนิยมของ นักท่องเที่ยว เป็นแหล่งรวมศิลป์นและนักเขียน และเรียงรายด้วยโรงแรมและที่พักอาคารหร

ถนนแฟชั่นเวีย คอนดอตติ

ถนนสายนี้ทอดยาวอยู่ตรงข้ามบันไดสเปน คือถนนแฟชั่นแห่งกรุงโรม รายล้อมไป ด้วยร้านค้าแบรนด์เนมชื่อดังอย่าง ปราด้า แอร์เมส หลุยส์วิตตอง ฯลฯ รวมทั้งร้าน แบรนด์เนมของอิตาลี

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารไทย นำทานสูที่พัก MARRIOTT PARK HOTEL, ROME หรือเทียบเทา

วันที่ 8

โรม – กรุงเทพฯ TG 945 (13.55-05.45+1)

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (HOT BREAKFAST)

นำท่านเดินทางสู่สนามบินลีโอนาร์โด ดาวินชี ฟีอูมีชีโน เพื่อตรวจเช็คเอกสารการเดินทางและสัมภาระเตรียมตัวเดินทางกลับกรุงเทพฯ 13.55 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทยเที่ยวบินที่ TG 945

วันที่ 9

กรุงเทพฯ

05.45 เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ