ทัวร์ยุโรป BEST OF ENGLAND (1 FREE DAY)

ต่ืนตาตืนใจกับมหานครอันยิ่งใหญ่ ณ ประเทศอังกฤษ ศูนย์กลางประวัติศาสตร์ การท่องเที่ยว การศึกษาถาปัตยกรรม อิสระช้อปปิ้งใจกลางกรุงลอนดอนหรือซื้อทัวร์เสริม Warner Bros. Studio Tour London – The Making of Harry Potter วันแรก

สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

21.00 น. คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย

วันที่ 2

กรุงเทพฯ TG910 (01.10-07.15) – ลอนดอน (อังกฤษ) – ซาลส์เบอรี่ – สโตนเฮนจ์ – บาธ – วิหารเมืองบาธ – เข้าชมโรงอาบน้ำโรมัน – สะพานพัลท์นีย์

เดินทางเข้าสู่เมืองซาลส์เบอรี่ ใช้เวลาประมาณ 1.30 ชม.

สโตนเฮนจ์ (ชมด้านใน)

สโตนเฮนจ์ เป็นกองหินพิศวงที่ตั้งอยู่โดดๆ กลางทุ่งกว้างใหญ่ ในเมืองอเมซเบอรี่ ใกล้กับเมืองซาลส์เบอรี่ ได้รับยกย่องให้เป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคหินใหม่ และยังได้ถูกขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.1986 โดยองค์การยูเนสโก

เดินทางเข้าสู่เมืองบาธ ใช้เวลาประมาณ 1 ชม.

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารไทย

วิหารเมืองบาธ

วิหาร Bath Abbey ถูกสร้างขึ้นใหม่ในศตวรรษที่ 12 วิหารแห่งนี้เป็นหนึ่งใน สถาปัตยกรรมกอธิคที่ใหญ่ที่สุดทางฝั่งตะวันตกของอังกฤษ ใช้เป็นสถานที่ประกอบ พิธีกรรมทางศาสนา ภายในวิหารตกแต่งอย่างวิจิตร โดยเฉพาะเพดานกลางวิหาร ที่ออกแบบให้มีลักษณะแฉกออกคล้ายรูปพัด

โรงอาบน้ำโรมัน (ชมด้านใน)

โรงอาบน้ำโรมันแห่งนี้สร้างขึ้นในปี ค.ศ.70 บ่อน้ำภายในเป็นแหล่งน้ำพุร้อนตาม ธรรมชาติ มีอุณหภูมิสูงถึง 46.5 องศาเซลเซียส โรงอาบน้ำแห่งนี้เป็นที่พบปะ สมาคมของผู้คนในเมืองมากกว่าจะเป็นแค่มาอาบน้ำ หรือแช่ตัว ปัจจุบันสถานที่ แห่งนี้ จึงกลายเป็นพิพิธภัณฑที่สำคัญอีกแห่งของเมืองบาธ

สะพานพัลท์นีย์ Pulteney Bridge

สร้างข้ามแม่น้ำเอวอน เป็นผลงานสถาปัตยกรรมที่ใช้หินบาธ ในการก่อสร้าง แต่ความพิเศษเก๋ไก๋อยู่ตรงที่ด้านบนของสะพานมีอาคาร ร้านค้าต่างๆ อยู่ทั้งสองฝั่งของแนวสะพาน ซึ่งสะพานนี้มีความยาว 300 เมตร ด้านล่างสะพาน มีการสร้างฝายกั้นน้ำลักษณะคล้ายเกือกม้า สายน้ำลดหลั่นกันเป็นชั้นๆ จึงเกิดเป็น ภาพสวยงามเหมาะสำหรับเก็บภาพไว้เป็นที่ระลึกอีกสักภาพ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง นำท่านสู่ที่พัก FRANCIS HOTEL BATH M GALLERY BY SOFITEL, BATH หรือเทียบเท่า

วันที่ 3

บาธ – คอทส์โวลส์ – เที่ยวเมืองเบอร์ตัน ออน เดอะวอเตอร์ – สแตรทฟอร์ด อัพพอน เอวอน – บ้านเกิดเชคสเปียร์ – แมนเชสเตอร์

 

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (HOT BREAKFAST)

เดินทางเข้าสู่ย่านคอทส์โวลส์ ใช้เวลาประมาณ 1 ชม.

ชมเมืองเบอร์ตัน ออน เดอะวอเตอร์

เป็นหนึ่งใน Cotsworld Village ที่มีชื่อเสียง หมู่บ้านแห่งนี้ได้รับการโหวต ให้เป็นหมู่บ้านที่สวยงามที่สุดในอังกฤษ เนื่องจากเอกลักษณ์เฉพาะ คือสร้างด้วย Cotsworld Stone ทั้งหมู่บ้าน และมีแม่น้ำ Windrush ไหลผ่าน โดยมีสะพานน่ารักๆ เชื่อมทั้งสองฝั่ง จึงถูกขนานนามว่า “Little of Venice”

เดินทางเข้าสู่เมืองสแตรทฟอร์ด อัพพอน เอวอน ใช้เวลาประมาณ 40 นาที

ชมเมืองสแตรทฟอร์ด อัพพอน เอวอน

เป็นเมืองเล็กๆ ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเอวอน อาคารบ้านเรือนยังคงบรรยากาศ ดั้งเดิมไว้ คือเป็นบ้านสองชั้น ผนังก่ออิฐ ฝาผนังชั้นสองประดับด้วยไม่ ทำเป็นลวดลายสลับกัน ร้านค้า ผับบาร์ และร้านอาหารมีป้ายแขวนยื่นออกมา ถนนและทางเดินถูกประดับด้วยพุ่มไม้ดอก สีสันสวยงาม

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารไทย

บ้านเกิดเชคสเปียร์ (ชมด้านนอก)

วิลเลียม เชคสเปียร์ เป็นชื่อเต็มของยอดกวีเอกของโลก เกิดและเติบโตที่เมือง สแตรทฟอร์ด อัพพอน เอวอน ลักษณะบ้านเป็นบ้านสองชั้น มีห้องทำงาน ห้องนอน ห้องครัว ห้องรับประทานอาหาร ห้องนั่งเล่น และข้าวของเครื่องใช้ จัดแสดงให้ชม รวมถึงรูปปั้นครึ่งตัวขนาดเท่าจริงตั้งไว้อยู่ริมหน้าต่าง ปัจจุบันได้เปิดเป็นพิพิธภัณฑ์ให้ผู้ที่สนใจได้เข้าเยี่ยมชม

เดินทางเข้าสู่เมืองแมนเชสเตอร์ ใช้เวลาประมาณ 2.30 ชม.

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน นำท่านสู่ที่พัก INNSIDE BY MELIA MANCHESTER HOTEL, MANCHESTER หรือเทียบเท่า

วันที่ 4

แมนเชสเตอร์ – สนามฟุตบอลโอลด์แทรฟฟอร์ด (ด้านนอก) – จัตุรัสอัลเบิร์ต – ศาลาว่าการเมืองแมนเชสเตอร์ – เบอร์มิงแฮม

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (HOT BREAKFAST)

สนามฟุตบอลโอลด์แทรฟฟอร์ด (ด้านนอก)

มีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งคือ เธียเตอร์ออฟดรีม โรงละครแห่งความฝัน เป็นสนามฟุตบอลของทีมปีศาจแดงแมนยู สนามแห่งนี้มีความจุ 76,000 ที่นั่ง เก้าอี้ทุกตัวเป็นสีแดงซึ่งเป็นสีประจำสโมสร มีพิพิธภัณฑ์ ร้านค้าขายของที่ระลึก บริเวณประตูทางเข้าจะพบรูปปั้นของท่านเชอร์แมท บัสบี้ อดีตโค้ชคนสำคัญของทีม หมายเหตุ : เข้าชมสนามด้านในจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมโดยประมาณ 25 GBP กรุณาแจ้งล่วงหน้าก่อนเดินทาง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน

จัตุรัสอัลเบิร์ต (Albert Square)

ชื่อเสียงในเรื่องสถาปัตยกรรม ประวัติศาสตร์ และการจัดงานทางวัฒนธรรม และยังถูกล้อมรอบด้วยอาคารมรดกโลกอันเป็นเอกลักษณ์ทั้งสามด้าน ซึ่งอาคารที่ โดดเด่นที่สุดคือศาลากลาง (ทาวน์ฮอลล์) ขนาดใหญ่นั่นเอง และที่ Albert Square คนจะแน่นมากในช่วงที่มีการจัดงานในโอกาสพิเศษ เช่น เทศกาลแข่งขันฟุตบอล โดยแฟนบอลของสองทีมพรีเมียร์ลีกประจำเมืองนี้จะมารวมตัวกันเป็นพันๆ คนที่ จัตุรัสอัลเบิร์ตนี้เพื่อฉลองชัยให้กับทีมของพวกเขา

ศาลาว่าการเมืองแมนเชสเตอร์

ศาลากลางเป็นสถาปัตยกรรมสไตล์นีโอกอธิควิคตอเรียนซึ่งสร้างเสร็จในปี 1877 บริเวณภายนอกโดดเด่นด้วยหอระฆังความสูง 285 ฟุต (87 เมตร) ซึ่งมีระฆัง เกรทเอเบิลที่เมืองแมนเชสเตอร์สร้างแข่งกับหอนาฬิกาบิ๊กเบนของลอนดอน

เดินทางเข้าสู่เมืองเบอร์มิงแฮม ใช้เวลาประมาณ 2.30 ชม.

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

วันที่ 5

เบอร์มิงแฮม – อ็อกซ์ฟอร์ด – สะพานถอนหายใจ – วิทยาลัยไครสต์เชิร์ช – บิสเตอร์ – อิสระช้อปปิ้ง ณ บิสเตอร์วิลเลจ เอ้าท์เลท – ลอนดอน

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (HOT BREAKFAST)

เดินทางเข้าสู่เมืองอ็อกซ์ฟอร์ด ใช้เวลาประมาณ 1.30 ชม.

อ็อกซ์ฟอร์ด

เมืองมหาวิทยาลัย ตั้งอยู่ห่างจากลอนดอนเพียงแค่ 90 กิโลเมตร โดยมี มหาวิทยาลัยอ็อกซ์ฟอร์ดเป็นศูนย์กลางการศึกษาตั้งแต่ยุคกลาง นับเป็น มหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดในอังกฤษ และเก่าแก่เป็นอันดับสองของโลก นายกรัฐมนตรีอังกฤษถึง 25 คนเคยสำเร็จการศึกษาจากที่นี่

สะพานถอนหายใจ

มีชื่อจริงว่า สะพานเฮทฟอร์ด เพราะสะพานนี้เชื่อมอาคารของวิทยาลัยเฮทฟอร์ด เข้าด้วยกัน ทำให้คนรู้จักกันในนามสะพานถอนหายใจ จากสะพานชื่อเดียวกันที่เวนิส แม้ว่าจริงๆแล้วสะพานแห่งนี้มีหน้าตาคล้ายคลึงกับสะพานรีอัลโต้ที่เวนิสเสียมากกว่า

วิทยาลัยไครส์เชิร์ช (ชมด้านนอก)

หนึ่งใน 38 วิทยาลัยของมหาวิทยาลัยอ็อกซ์ฟอร์ด ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี 1546 โด่งดังจากภาพยนตร์เรื่อง Harry Potter เนื่องจากมีฉากหลายฉากที่ได้รับ แรงบันดาลใจมาจากวิทยาลัยแห่งนี้ นอกจากนี้มหาวิหารของวิทยาลัยนี้ก็ยัง เป็นมหาวิหารประจำเมืองอีกด้วย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน

เดินทางเข้าสู่เมืองบิสเตอร์ ใช้เวลาประมาณ 30 นาที

ช้อปปิ้งบิสเตอร์วิลเลจ

เอ้าท์เล็ต สวรรค์ของนักช้อปปิ้ง เป็นสถานที่ ที่รวมสินค้าแบรนด์เนมราคาถูก มากกว่า ร้อยแบรนด์ทั้งร้านบูติก ร้านขายของเฉพาะอย่าง ซึ่งโดดเด่นและดีที่สุดแห่งหนึ่ง ในยุโรป ให้ท่านได้จับจ่ายซื้อของอย่างสะดวกจุใจและประทับใจ ซึ่งมีสินค้า หลากหลายแบรนด์ ให้เวลาท่านเดินช้อปปอ้งอย่างเต็มที่

รับประทานอาหารค่ำอิสระตามอัธยาศัย

เดินทางเข้าสู่กรุงลอนดอน ใช้เวลาประมาณ 1.30 ชม.

นำท่านเข้าสู่ที่พัก MILLENNIUM AND COPTHORNE HOTEL AT CHELSEA FC, LONDON หรือเทียบเท่า

วันที่ 6

ลอนดอน – อิสระช้อปปิ้งท่องเที่ยวด้วยตนเองตามอัธยาศัย ** ไม่มีรถบริการรับส่ง ** หรือทัวร์เสริม Warner Bros. Studio Tour London – The Making of Harry Potter (บริการจองตั๋ว)

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (HOT BREAKFAST)

รับประทานอาหารกลางวันและค่ำอิสระตามอัธยาศัย

อิสระท่องเที่ยวหรือช้อปปิ้งใจกลางกรุงลอนดอน

มหานครลอนดอน เมืองหลวงของสหราชอาณาจักร เต็มไปด้วยสถานที่ที่เกี่ยวข้อง กับประวัติศาสตร์อังกฤษ เขตเดอะซิตีตั้งอยู่ท่ามกลางอาคารเก่าแก่และอาคารสมัยใหม่ เป็นศูนย์กลางการปกครอง การค้าพาณิชย์ การท่องเที่ยว และการคมนาคมขนส่ง รวมถึงสถานที่ช้อปปิ้งยอดนิยมของคนไทย เช่น ย่านถนนอ็อกฟอร์ด ห้างแฮร์รอดส

วอร์เนอร์ บราเธอร์ส สตูดิโอ (ชมด้านใน)

เข้าชมสตูดิโอที่ใช้ในการถ่ายทำภาพยนตร์ที่นำนวนิยายชื่อดังของ JK Rolling มาสร้างเป็นภาพยนตร์ทั้ง 7 ภาค ใช้เวลาถ่ายทำเกือบ 10 ปี ภาพยนตร์ที่ คนทั่วโลกรู้จัก “แฮร์รี่ พอตเตอร์” นั่นเอง วอร์เนอร์ บราเธอร์ส สตูดิโอ เป็นสถานที่ถ่ายทำจริง ทุกท่านจะได้เห็นของทุกอย่างที่อยู่ในหนัง สตูดิโอขนาดยักษ์ของวอร์เนอร์บราเธอร์สแห่งนี้ ตั้งอยู่ที่ลีเวสเด้น ห่างจากลอนดอนไปประมาณหนึ่งชั่วโมง เปิดให้ชมตั้งแต่ปี 2012 ถ้าคุณเป็นหนึ่งในแฟนของพ่อมดแม่มดน้อย ห้ามพลาดกับ การเยือนดินแดนเวทมนตร์แห่งนี้ ซึ่งจะทำให้คุณหลงใหล ดินแดนแห่งนี้เหมือนต้องมนตร์ มาร่วมสัมผัสไปพร้อมกับเรา

กรุณาแจ้งความประสงค์เข้าชม วอเนอร์ บราเธอร์ สตูดิโอล่วงหน้าก่อนเดินทาง กรณีตรงช่วงวันหยุดและช่วง High Season ความต้องการเข้าชมมีจำนวนมากอาจทำให้ตั๋วเต็มไม่สามรถจองได้ (ราคาค่าตั๋วขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา)

 

วันที่ 7

ลอนดอน – อาคารรัฐสภาเวสต์มินสเตอร์- หอนาฬิกาบิ๊กเบน – มหาวิหารเวสต์มินสเตอร์ – ทาวเวอร์ บริดจ์ – อิสระช้อปปิ้งย่านถนนอ็อกฟอร์ด – สนามบินฮีทโธรว์ ลอนดอน

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (HOT BREAKFAST)

อาคารรัฐสภาเวสต์มินสเตอร์ (ชมด้านนอก)

อาคารสไตล์กอธิค หรือที่คุ้นกันในชื่อ House of Parliament เดิมเป็นที่พักของกษัตริย์อังกฤษมาตั้งแต่เมื่อ 900 ปีก่อน แล้วปัจจุบันได้เปลี่ยนมาใช้เป็นอาคารรัฐสภาแห่ง สหราชอาณาจักร อาคารหลังนี้สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1840 หลังจากอาคารหลังเก่าถูกไฟไหม้ อาคารหลังนี้สร้างบนพื้นที่เดิมกว่า 20 ไร่ ริมแม่น้ำเทมส์ มีห้องกว่า 1,000 ห้อง และหอคอยหลักๆ 3 หอด้วยกัน

หอนาฬิกาบิ๊กเบน

เป็นหอนาฬิกาประจำพระราชวังเวสต์มินสเตอร์ ซึ่งในปัจจุบันใช้เป็นรัฐสภาอังกฤษ ตั้งอยู่ทิศตะวันออกเฉียงเหนือของพระราชวัง หอนาฬิกานี้ถูกสร้างหลังจากไฟไหม้ พระราชวังเวสต์มินสเตอร์เดิม เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2377 โดยชาลส์ แบร์รี เป็นผู้ออกแบบ หอนาฬิกามีความสูง 96.3 เมตร ตัวนาฬิกาอยู่สูงจากพื้น 55 เมตร ตัวอาคารสร้างด้วยสถาปัตยกรรมสมัยสมเด็จพระราชินีนาถวิกตอเรีย

มหาวิหารเวสต์มินสเตอร์ (ชมด้านนอก)

มหาวิหารนิกายแองกลิคัน เป็นสถานที่จัดพิธีบรมราชาภิเษกของกษัตริย์ในราชวงศ์ อังกฤษมาตั้งแต่สมัยพระเจ้าวิลเลี่ยมที่ 1 ปี ค.ศ.1066 จนถึงปัจจุบันและเป็นสถานที่ ฝั้งพระศพของกษัตริย์และราชินีอังกฤษจาก 17 ราชวงศ์มหาวิหารแห่งนี้แม้แต่ภายนอก ก็มีความสวยงามไม่แพ้ภายใน

ทาวเวอร์ บริดจ์

สะพานนี้ติดอันดับสะพานที่สวยงามของโลก เป็นทั้งสะพานยก และสะพานแขวน ที่มีหอคอยคู่ตั้งเด่นกลางแม่น้ำเทมส์ สะพานนี้เป็ดให้ใช้เมื่อ ค.ศ.1894 สะพานนี้ มีเครื่องสูบพลังงานไอน้ำที่มีกลไกสลับซับซ้อนที่สุดในยุคนั้น ทำหน้าที่ยกสะพาน ให้เรือบรรทุกแล้นผ่าน ผู้คนที่ต้องการจะเดินข้ามแม่น้ำจึงต้องปีนหอคอย มีบันได กว่า 300 ขั้นและใช้ทางเดินคู่ขนานด้านบนที่เชื่อมหอคอยทั้งสองแทน

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

อิสระช้อปปิ้งย่านถนนอ็อกฟอร์ด และผ่านชมห้างแฮร์รอดส์

ผ่านชมห้างสรรพสินค้าชื่อดัง HARRODS ใจกลางลอนดอน

จากนั้นให้ท่านช็อปปิ้งที่ OXFORD STREET ถนนเส้นยาวที่มีห้างสรรพสินค้าเรียงรายอยู่ โดยเฉพาะ SELFRIDGES ห้างสรรพสินค้ามหึมาที่เดินทั้งวันก็ไม่หมด แต่ที่ห้ามพลาดคือแผนกรองเท้าที่สวยงาม และใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ก่อนจะเดินไปช็อปต่อที่ถนนสุดหรู BOND STREET ที่เรียงรายด้วยร้านแบรนด์เนมชื่อดัง

16.30 นำท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยานฮีทโธรว์ ลอนดอน เพื่อให้ท่านมีเวลาในการทำคืนภาษี (Tax Refund) และช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษ

21.25 นำท่านเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน TG 917

วันที่ 8

15.00 เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ