ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO SNOWLAND ( DELIGHT )

ชิโตเซ่-โนโบริเบทสึ-นิเซโกะ-โอตารุ-ซัปโปโร

Jp02 5 Hokkaido Snow Land (delight) 6d 4n By Tg On 18 23 Feb'20 01

 

วันแรก   กรุงเทพฯ –  ชิโตเซ่

20.30 น.  คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ C สายการบินไทย เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับดูแลด้านเอกสาร และสัมภาระในการเดินทาง

23.55 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินชิโตเซ่ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 670

วันที่สอง  ชิโตเซ่ – โนโบริเบทสึ – นิกเซ่มารีนพาร์ค – นั่งกระเช้าชมฟาร์มหมี –    จิโกกุดานิ – ออนเซ็น

08.20 น. เดินทางถึง สนามบินชิโตเซ่ นำท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและพิธีการทางศุลกากรเรียบร้อยแล้ว นำท่านเดินทางสู่ เมืองโนโบริเบทสึ เข้าชม นิกเซ่มารีนพาร์ค พบกับขบวนพาเหรดนกเพนกวินที่น่ารักอย่างใกล้ชิด ชมโชว์แมวน้ำ และโชว์ปลาโลมา นอกเหนือจากนั้นท่านยังจะได้รับความเพลิดเพลินจากปลาซาร์ดีนนับหมื่นตัวที่ว่ายวนอยู่ในแท็งก์กระจก โดยความสวยงามอยู่ตรงที่สีเงินเลื่อมของปลาตัดกับน้ำสีน้ำเงิน ซึ่งการว่ายไปในทิศทางเดียวกันอย่างพร้อมเพรียงนั้นหาดูได้ยากในอควาเรี่ยมทั่วไป โดยเฉพาะโชว์การให้อาหารปลา ท่านยังจะได้เข้าอุโมงค์ใต้น้ำเพื่อดูปลาฉลามและสัตว์ทะเลอนุรักษ์ที่หายาก เช่น ปลาหมึกยักษ์ เต่าทะเล ม้าน้ำ และอื่นๆ อีกมากมาย

เที่ยง                   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ( เซ็ทหม้อไฟสไตล์ญี่ปุ่น )

บ่าย                 นำท่าน นั่งกระเช้าไฟฟ้า สู่ ฟาร์มหมีโนโบริเบทสึ ชมหมีสายพันธุ์พื้นเมืองฮอกไกโด ไม่ว่าจะเป็นหมีสีน้ำตาลหรือหมีดำมากกว่า 100 ตัว โดยเฉพาะหมีสีน้ำตาลที่หาได้ยากในปัจจุบันซึ่งพบได้ที่เกาะฮอกไกโด เกาะซาคาริน และหมู่เกาะคูรินเท่านั้น และพบกับกิจกรรมที่น่าสนใจต่างๆ เช่น โชว์หมีโล้ชิงช้า ให้อาหารหมีอย่างใกล้ชิดโดยมีเพียงกระจกกั้นระหว่างท่านและหมีตัวใหญ่ที่คอยโบกไม้โบกมือต้อนรับท่าน และร่วมสนุกกับการทายผลการแข่งวิ่งเป็ดเพื่อลุ้นรับขอรางวัล เป็นต้น จากนั้นนำท่านชม จิโกกุดานิ ซึ่งมีความหมายว่าหุบผานรก หุบผานรกแห่งนี้เกิดจากภูเขาไฟซึ่งยังไม่ดับจึงก่อให้เกิดน้ำพุร้อนและบ่อโคลนเดือดตามธรรมชาติที่อุดมไปด้วยแร่กำมะถัน ซึ่งเกิดจากความร้อนใต้พิภพบริเวณด้านบนของผิวดินจะมีแร่กำมะถันสีเหลืองเป็นจำนวนมาก ท่านจะเห็นควันที่เกิดจากความร้อนพวยพุ่งขึ้นมาจากใต้ดินตลอดเวลา

นำท่านเข้าสู่ที่พัก NOBORIBETSU MAHOROBA HOTEL หรือเทียบเท่า

http://www.h-mahoroba.jp/

ค่ำ              รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม

** ให้ท่านได้อิ่มหนำสำราญกับบุฟเฟ่ต์อาหารนานาชนิดสไตล์ญี่ปุ่นและบุฟเฟ่ต์ขาปู ** 

** หลังรับประทานอาหารค่ำขอเชิญท่านสัมผัสกับการแช่น้ำแร่สไตล์ญี่ปุ่น หรือที่เรียกกันว่า การอาบออนเซ็น ให้ท่านได้ผ่อนคลายความเมื่อยล้าจากการเดินทาง และชาวญี่ปุ่นยังเชื่อกันว่าการอาบน้ำแร่นั้นจะทำให้ผิวพรรณมีสุขภาพดีอีกด้วย **

 

วันที่สาม  นิเซโกะ – นิเซโกะ มิลค์โคโบะ ( ทดลองทำกิจกรรมไอศกรีมด้วยตัวเอง ) คิโรโระ สกี รีสอร์ท ( รวมกิจกรรมบนลานสกีหิมะ 90 นาที , Mini Snow Mobile , Snow Banana Boat ) – โอตารุ – อิออนมอลล์

เช้า        รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เดินทางสู่ เมืองนิเซโกะ เข้าชม นิเซโกะ มิลค์โคโบะ เป็นฟาร์มที่ตั้งอยู่บริเวณภูเขา Niseko Annupuri ที่นี่มีซอฟต์ครีมที่ทำมาจากนมวัวคั้นสดจากฟาร์ม นับเป็นเมนู     ชั้นเลิศที่ห้ามพลาด นอกจากนี้ก็ยังเต็มไปด้วยเมนูของหวานแสนอร่อยอีกมากมาย ไม่ว่าจะเป็นชูครีม ชีสเค้ก และพุดดิ้ง ** พิเศษ! ให้ทุกท่านทดลองทำกิจกรรมไอศครีมด้วยตัวเอง **

            จากนั้นนำท่านไปยัง คิโรโระ สกี รีสอร์ท เป็นสกีรีสอร์ทที่ปกคลุมไปด้วยหิมะหนานุ่ม คุณสามารถสนุกสนานไปกับสโนว์พาวเดอร์ที่มากถึงเดือนเมษายน

เที่ยง          รับประทานอาหารกลางวัน ณ คิโรโระ สกี รีสอร์ท ( เซ็ทสุกี้ยากี้สไตล์ญี่ปุ่น )

บ่าย        ให้ท่านสนุกสนานกับกิจกรรมบนลานหิมะ คิโรโระ สกี รีสอร์ท (90 นาที) โดยจะมีกิจกรรมต่างๆ มากมาย เช่น Snow Tube, Mini snow mobile, Snow Banana Boat *** สำหรับท่านที่ต้องการเช่าอุปกรณ์ ชุดสกีหรือต้องการขึ้นกระเช้ากอนโดล่า จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมให้ติดต่อ มัคคุเทศก์ ***

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองโอตารุ เป็นเมืองท่าสำคัญของเกาะฮอกไกโด อยู่ไม่ไกลจากซัปโปโรสามารถเดินทางไปได้ภายในเวลาเพียงไม่นาน ต่อด้วยนำท่านช้อปปิ้งกันที่ ห้างอิออนมอล์ ห้างที่รวมเอาซูเปอร์มาร์เก็ตและช้อปปิ้งมอลล์ไว้ด้วยกัน มีสาขาอยู่มากมายทั่วประเทศญี่ปุ่น เนื่องจากมีสินค้าหลากหลายครบครันตั้งแต่เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม เครื่องใช้ไฟฟ้า หนังสือ ยาชนิดต่างๆ ร้านค้าร้านอาหารต่างๆ

นำท่านเข้าสู่ที่พัก GRAND PARK OTARU HOTEL หรือเทียบเท่า

https://grandparkotaru.com/

ค่ำ              รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม

** ให้ท่านได้อิ่มหนำสำราญกับบุฟเฟ่ต์อาหารนานาชนิด **

วันที่สี่    โอตารุ – คลองโอตารุ – นาฬิกาไอน้ำโบราณ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – ซัปโปโร – หมู่บ้านช็อกโกแลต อิชิยะ (ด้านนอก) – ช้อปปิ้งย่านทานุกิ

เช้า        รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ เมืองโอตารุ เพื่อชม คลองโอตารุ ที่มีความยาว 1,140 เมตร        และเชื่อมต่อกับอ่าวโอตารุ ซึ่งในสมัยก่อนประมาณค.ศ.1920 ที่ยุคอุตสาหกรรมการขนส่งทางเรือเฟื่องฟูคลองนี้เคยถูกใช้เป็นเส้นทางในการขนส่งสินค้าจากคลังสินค้าในตัวเมืองออกไปยังท่าเรือบริเวณปากอ่าว ให้ท่านถ่ายรูปกับวิวคลองซึ่งเป็นจุดถ่ายรูปที่เป็นไฮไลท์ของเมือง และเดินเล่นตามอัธยาศัย และแวะถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับ นาฬิกาไอน้ำโบราณ ที่เหลืออยู่เพียง         2 เรือนบนโลกเท่านั้น ซึ่งนาฬิกานี้จะพ่นไอน้ำประกอบกับมีเสียงดนตรีดังทุกๆ 15 นาที จากนั้นนำท่านสู่ พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี เป็นอาคารเก่าแก่สองชั้นที่ภายนอกถูกสร้างขึ้นจากอิฐแดง แต่โครงสร้างภายในทำจากไม้ ซึ่งพิพิธภัณฑ์แห่งนี้สร้างขึ้นในปีค.ศ.1910 ปัจจุบันนับเป็นมรดกทางสถาปัตยกรรมที่เก่าแก่ และควรค่าแก่การอนุรักษ์ให้เป็นสมบัติของชาติ **สำหรับท่านใดสนใจที่จะทำกล่องดนตรีที่มีอันเดียวในโลกด้วยฝีมือของท่านเอง สามารถเลือกกล่องเพลงและตุ๊กตาประดับต่างๆ หลากหลายแบบตามใจชอบ เพื่อที่ท่านจะได้เก็บความประทับใจใส่ลงในกล่องดนตรีและเป็นของที่ระลึกจากเมืองโอตารุ (มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 1,500 เยน)

เที่ยง          รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ** เซ็ทอาหารญี่ปุ่น **

บ่าย        เดินทางสู่ เมืองซัปโปโร เป็นเมืองหลวงของภูมิภาคฮอกไกโด มีพื้นที่ขนาดใหญ่เป็นอันดับ 5 ของญี่ปุ่น ในช่วงสมัยเริ่มต้นยุคเมจิมีการพัฒนาฮอกไกโด ทำให้ซัปโปโรได้รับเลือกให้เป็นศูนย์กลางการบริหารภูมิภาค และมีชื่อเสียงระดับโลกในปีค.ศ.1972 คือ ช่วงจัดแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกมส์ฤดูหนาวที่นี่ นอกจากนี้ยังเป็นเมืองที่รู้จักกันดีในการจัดเทศกาลหิมะ ราเมน และเบียร์ นำทุกท่านไปยัง หมู่บ้านช็อกโกแลต อิชิยะ (ด้านนอก) เป็นแหล่งผลิตช็อกโกแลตที่มีชื่อเสียงของญี่ปุ่น และดูคลาสสิค ซึ่งช็อกโกแลตที่ขึ้นชื่อที่สุดของที่นี่คือ Shiroi Koibito มีความหมายว่า ช็อกโกแลตขาวของคนรัก สามารถเลือกซื้อกลับไปให้คนที่ท่านรัก หรือว่าซื้อเป็นของฝากติดไม้ติดมือกลับบ้าน จากนั้นอิสระให้ท่านช้อปปิ้งกันที่ ย่านทานุกิ ท่านจะได้เลือกซื้อสินค้ามากมาย อาทิ เครื่องใช้ไฟฟ้า นาฬิกา เกมส์ กล้องถ่ายรูป ของฝาก ของที่ระลึก เสื้อผ้า สินค้าแบรนด์เนม เครื่องสำอางค์ เป็นต้น

คํ่า         รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร ** บุฟเฟ่ต์ชาบู ชาบู สไตล์ญี่ปุ่น **

นำท่านเข้าสู่ที่พัก KEIO PLAZA SAPPORO HOTEL หรือเทียบเท่า

https://www.keioplaza-sapporo.co.jp/

** หมายเหตุ : สำหรับลูกค้าที่ต้องการห้องพักเตียงใหญ่นอน 2 คน จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม คืนละ 2,500 บาท และห้องมีจำนวนจำกัด **

 

วันที่ห้า   ซัปโปโร – ศาลเจ้าฮอกไกโด – ตลาดปลา – พิพิธภัณฑ์เบียร์ซัปโปโร มิตซุย เอ้าท์เล็ต

เช้า           รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้าฮอกไกโด เป็นศาลเจ้าลัทธิชินโต ตั้งอยู่ในสวนสาธารณะ     มะรุยะมะ เดิมชื่อศาลเจ้าซัปโปโร ภายหลังได้เปลี่ยนชื่อเป็น “ศาลเจ้าฮอกไกโด” เพื่อให้สมกับความยิ่งใหญ่ของเกาะเมืองฮอกไกโดที่มีศาลเจ้าชินโตนี้คอยปกปักษ์รักษาให้ชนชาวเกาะฮอกไกโดมีความสงบสุข ถึงแม้จะไม่ได้มีประวัติศาสตร์อันยาวนานเก่าแก่       นับพันปี แต่ที่นี่ก็เป็นที่สำหรับให้คนท้องถิ่นได้กราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สิงสถิตอยู่เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ จากนั้นนำท่านเยือน ตลาดปลาเมืองซัปโปโร ซึ่งในทุกๆ เช้าของที่นี่จะมีผัก ผลไม้เก็บมาสดๆ จากหลากหลายแหล่งทั่วฮอกไกโด และปลาที่จับมาสดๆ ถูกนำรวมอยู่ที่นี่ รวมไปถึงร้านผลไม้ ร้านอาหารแห้ง ร้านปลาตากแห้ง และอื่นๆ เรียงรายกว่า 60 ร้าน ทั้งร้านซูชิและร้านอาหารชุดที่ใช้วัตถุดิบจากตลาด ให้ท่านสามารถลิ้มรสอาหารของฤดูกาลนั้นๆ ในราคาย่อมเยาว์ได้

เที่ยง          รับประทานอาหารกลางวัน อิสระตามอัธยาศัยในตลาดปลา

บ่าย        เข้าชม พิพิธภัณฑ์เบียร์ซัปโปโร หรือ ซัปโปโรเบียร์การ์เด้น เป็นอาคารที่ก่อสร้าง     ด้วยอิฐ เปิดเมื่อปี ค.ศ.1987 ในสมัยเมจิเคยเป็น     โรงกลั่น ภายในพิพิธภัณฑ์จะแนะนำประวัติของเบียร์ในญี่ปุ่น และกระบวนการขั้นตอนการผลิตเบียร์ พิเศษ! ให้ทุกท่านท่านได้ลองลิ้มรสเบียร์สดๆ ที่ผลิตออกมาใหม่ๆ (ท่านละ 1 แก้ว) จากนั้นเดินทางสู่ เมืองคิตะฮิโรชิม่า เพื่อช้อปปิ้งกันจุใจที่ มิตซุย เอ้าท์เล็ต เป็นแหล่งช้อปปิ้งที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในญี่ปุ่นที่รวบรวมของแบรนด์เนมชั้นนำราคาพิเศษ ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการเลือกซื้อสินค้าชื่อดังมากมาย อาทิ Nike, Gaps, Adidas, MK, Elle, Prada, G2000 เป็นต้น

คํ่า         รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร ** บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่าง **

นำท่านเข้าสู่ที่พัก KEIO PLAZA SAPPORO HOTEL หรือเทียบเท่า

https://www.keioplaza-sapporo.co.jp/

** หมายเหตุ : สำหรับลูกค้าที่ต้องการห้องพักเตียงใหญ่นอน 2 คน จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม คืนละ 2,500 บาท และห้องมีจำนวนจำกัด **

 

วันที่หก  ชิโตเซ่ – กรุงเทพฯ

เช้า           รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ สนามบินชิโตเซ่ เพื่อตรวจเช็คเอกสารการเดินทางและสัมภาระเตรียมตัวเดินทางกลับกรุงเทพฯ

10.00 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 671

15.50 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ