ทัวร์ญี่ปุ่น APPLE TOTTORI KURASHIKI (STRAWBERRY+SKI)

โอซาก้า-คุราชิกิ-ยูนาโกะ-โอกะยะม่า-โอซาก้า

 

 

 

วันแรก

กรุงเทพฯ

20.00 . คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ C สายการบินไทย เจ้าหน้าที่ทางบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับดูแลด้านเอกสารและสัมภาระในการเดินทาง

23.59 . ออกเดินทางสู่ เมืองโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่นโดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 622

 

วันที่สอง

โอซาก้อามาโนะฮาชิดาเตะ (นั่งกระเช้าหรือแชร์ลิฟต์) – หมู่บ้านชาวประมงอิเนะล่องเรือชมอ่าวอิเนะชินออนเซ็นออนเซ็น

07.30 . ถึงท่าอากาศยานคันไซ เมืองโอซาก้า นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร

นำท่านเดินทางสู่ จุดชมวิว อามาโนะฮาชิดาเตะ (นั่งกระเช้าหรือแชร์ลิฟต์) หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่ สะพานสู่สรวงสวรรค์ (bridge in heaven) เนื่องจากเป็นจุดชมวิวที่ติด 1 ใน 3 ของวิวชายทะเลที่สวยที่สุดในญี่ปุ่นมองเห็นอ่าวมิยาสึ ที่มีลักษณะเป็นสันทรายคดเคี้ยวเชื่อมต่อกัน

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ภัตตาคาร

บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านชาวประมงอิเนะ (Ine-Cho) หมู่บ้านอนุรักษ์ที่หลงเหลืออยู่เพียงไม่กี่แห่งของประเทศญี่ปุ่นตั้งอยู่ริมอ่าวอิเนะซึ่งจะสร้างอยู่ติดกันเรียงตลอดแนวยาวของชายฝั่งกว่ 200 หลัง เกิดเป็นทัศนียภาพที่แปลกตาไม่เหมือนกับที่ใดในญี่ปุ่ โดยบ้านแบบนี้เรียกว่ ฟูนะยะ (Funaya) จุดเด่นเฉพาะตัวคือจะมีการทำบ้านยื่นออกไปในน้ำแล้วมีช่องจอดเรืออยู่ภายในบ้านเหมือนกับเมือง  เวนิสประเทศอิตาลี ล่องเรือชมอ่าวอิเนะ ล่องเรือชมทัศนียภาพที่งดงามของอ่าวอิเนะและความงดงามแปลกตาของหมู่บ้านชาวประมงสไตล์ฟูนะยะนอกจากนี้ท่านยังสามารถให้อาหารนกนางนวลได้อีกด้วย

ได้เวลานำท่านเดินทางสู่ ชินออนเซ็น เมืองบ่อน้ำร้อนตั้งแต่สมัยเฮอัน เป็นเมืองบ่อน้ำร้อนที่แสนโรแมนติก

นำท่านเข้าสู่ที่พัก HTL & RESORT KYOTO MIYAZU หรือเทียบเท่า

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ห้องอาหารของโรงแรม

—-  พักผ่อนกับสปารีสอร์ทแบบญี่ปุ่นแท้ๆ  ให้ท่านได้อาบน้ำแร่ หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าออนเซ็น (Onsen) เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า การอาบน้ำแร่จะทำให้เลือดลมดีผิวพรรณสดใสมีน้ำมีนวลและยังช่วยในระบบการเผาผลาญของร่างกายให้ดีขึ้น

 

วันที่สาม

อามาโนะฮาชิดาเตะลานสกีคันนาเบะ (Free Sled) –เมืองทตโตะริเนินทรายทตโตะริยูโนะโกะออนเซ็น

  เช้า รับประทานอาหารเช้า ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ลานสกีคันนาเบะ (Free Sled) เป็นลานสกีขนาดกลางที่มีความสูง 7 ชั้น หรือ 550 เมตร พื้นที่ส่วนใหญ่เหมาะสำหรับคนที่เล่นสกีและสโนว์บอร์ดได้ในระดับกลาง แต่ก็ยังมีพื้นที่สำหรับเอาใจผู้เล่นระดับพื้นฐานและผู้ที่มาเป็นครอบครัวได้มสนุกสนานกัน ให้ท่านได้ตื่นเต้นท้าทายกับกิจกรรมฤดูหนาวมากมาย (ไม่รวมค่าเช่าชุดและอุปกรณ์การเล่นสกี)

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ภัตตาคาร

บ่าย จากนั้นนำท่าน  เนินทรายทตโตะริ ชมความมหัศจรรย์ของเนินทรายขนาดมหึมาที่มีเพียงแห่งเดียวในประเทศญี่ปุ่นเกิดจากทรายที่ถูกพัดพามาแล้วสะสมตัวมาจนกลาย เป็นเนินทรายขนาดใหญ่บริเวณยอดเนินทราย เป็นจุดที่ท่านสามารถชมทัศนียภาพได้ไกลแบบสุดลูกหูลูกตา ** นอกจากนี้ยังมีกิจกรรม อาทิเช่ การขี่อูฐชมทัศนียภาพโดยรอบการเล่นสไลด์เดอร์เป็นต้ (มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมท่านใดสนใจ ติดต่อที่หัวหน้าทัวร์) ** ด้เวลาสมควรนำท่านเดินทางต่อสู่เมือง ยูโนะโกะ

นำท่านเข้าสู่ที่พัก YUNOGO BISHUNKAKU HOTELหรือเทียบเท่า

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ห้องอาหารของโรงแรม

—-  พักผ่อนกับสปารีสอร์ทแบบญี่ปุ่นแท้ๆ  ให้ท่านได้อาบน้ำแร่ หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ออนเซ็น (Onsen) เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า การอาบน้ำแร่จะทำให้เลือดลมดีผิวพรรณสดใสมีน้ำมีนวลและยังช่วยในระบบการเผาผลาญของร่างกายให้ดีขึ้น

 

วันที่สี่  

ยูโนะโกะสวนสตรอเบอร์รี่โอกะยะม่ศาลเจ้าคิบิทสึ  คุราชิกิเมืองโบราณคุราชิกิโคจิมะยีนส์สตรีท

เช้า รับประทานอาหารเช้า ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ สวนสตรอเบอร์รี่ เพลิดเพลินกับการเก็บและลิ้มรสสตรอเบอร์รี่จากต้นสดๆได้ตามอัธยาศัย พิเศษสุดอิ่มอร่อยไม่อั้น จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมือง โอคะยะม่า เพื่อนำท่านเดินทางต่อสู่ ศาลเจ้าคิบิทสึ ศาลเจ้าที่เกี่ยวพันอย่างใกล้ชิดกับเทพเจ้าที่เป็นที่มาของ Momotaro นิทานพื้นบ้านชื่อดังของญี่ปุ่นอาคารหลักเป็นสมบัติของชาติลักษณะที่โดดเด่นที่สุดของที่นี่คือทางเดินอลังการยาว 360 .

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ภัตตาคาร

บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางต่อสู่ เมืองโบราณคุราชิกิ  (Kurashiki Bikan Historical Quarter) มีบ้านญี่ปุ่นโบราณสีขาวและต้นหลิวน้อยใหญ่เรียงรายริม Kurashiki River และKurashiki เป็นศูนย์กลางการขนส่งสินค้าที่รุ่งเรืองในศตวรรษที่ 17 ทั้งยังเป็นย่านที่อบอวลไปด้วยกลิ่นอายของเสนห์เมืองเก่าที่สงบสุข จากนั้นนำท่านเดินทางสู่  โคจิมะยีนส์สตรีท ถนนของคนรักยีนส์โดยเฉพาะแฟนคลับจากญี่ปุ่น ท่านจะได้เลือกซื้อยีนส์ญี่ปุ่นแท้ จากย่านผลิตและร้านค้าเก่าริมถนนกว่า 30 ร้าน หรือเดินเล่นถ่ายภาพ บรรยากาศของย่านที่ตกแต่งด้วยกางเกงยีนส์

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ภัตตาคาร

พิเศษ! ให้ท่านได้ลิ้มรสชาบูชาบูเกรดพรีเมี่ยม เต็มอิ่มกับเนื้อหมู เนื้อวัว ที่คัดสรรมาอย่างดี ลวกพร้อมผักสดใหม่และเต้าหู้แสนอร่อย ทานคู่กับข้าวสวยร้อนๆ เสิร์ฟพร้อมน้ำจิ้มรสเด็ด พิเศษ!! ซอฟดริ้งแบบไม่อั้น

นำท่านเข้าสู่ที่พัก GRANVIA OKAYAMA HOTEL หรือเทียบเท่า

 

วันที่ห้า

โอกะยะม่ฮิเมจิปราสาทฮิเมจิโกเบ พอร์ท ทาวเวอร์ (ด้านนอก) – โอซาก้ช้อปปิ้งชินไซบาชิ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางต่อสู่  ปราสาทฮิเมจิ หรือมีชื่อเรียกอีกอย่างว่ ปราสาทนกกระสาขาวเป็นสิ่งก่อสร้างที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่ง และยังได้รับการยกย่องจากยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกและสมบัติประจำชาติญี่ปุนเมื่อเดือนธันวาคมปี .. 2536

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ โกเบ พอร์ท ทาวเวอร์ (ด้านนอก) หอคอยชมวิวที่ตั้งอยู่บริเวณท่าเรือ นำท่านเดินทางสู่เมือง โอซาก้า ให้ท่านช้อปปิ้งชินไซบาชิ ย่านช้อปปิ้งแห่งนี้เปรียบได้กับย่านชินจูกุของกรุงโตเกียวเลยก็ว่าได้ไม่ว่าจะเป็นร้านค้าที่มีอย่างมากมาย สินค้านานาชนิด

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำอิสระตามอัธยาศัย

นำท่านเข้าสู่ที่พัก OSAKA NEW HANKYU HOTEL หรือเทียบเท่า

 

วันที่หก

โอซาก้าตลาดคุโรมงช้อปปิ้งห้างอิออนสนามบินโอซาก้ากรุงเทพฯ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านท่านไปยัง ตลาดคุโรมง โอซาก้า (Kuromon Ichiba Market) เป็นตลาดที่มีชื่อเสียงและเก่าแก่มากที่สุดแห่งหนึ่งของเมืองโอซาก้า จนได้รับสมญานามว่าเป็น ครัวของโอซาก้าเลยทีเดียว มีบรรยากาศภายในเป็นทางเดิน Arcade เล็กๆทอดยาวประมาณ 600 เมตร 2 ข้างทางจะเต็มไปด้วยร้านค้าต่างๆกว่า 160 ร้านค้า ขายทั้งของสด และแบบพร้อมทาน มีของกินเล่นและอาหารพื้นเมืองมากมายหลายชนิดให้ได้ชิมกัน

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวันอิสระตามอัธยาศัย

บ่าย ให้ท่านอิสระกับการช้อปปิ้งที่ห้างสรรพสินค้า ชื่อดัง ห้างอิออน แหล่งใหญ่รวบรวมสินค้าหลากหลายชนิดรอให้ท่านเลือกซื้อ อาทิ เสื้อผ้าแฟชั่นนำสมัย กระเป๋า รองเท้า เครื่องสำอาง ของที่ระลึก เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์ เป็นต้น ให้ท่านอิสระในการเลือกซื้อของฝาก และสินค้าที่มีชื่อเสียงของญี่ปุ่นก่อนกลับกรุงเทพฯ ได้เวลาอันสมควร เดินทางสู่ สนามบินโอซาก้า

17.35 . ออกเดินทางเพื่อกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 673

21.25 . เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ