ทัวร์ญี่ปุ่น APPLE SENDAI AUTUMN ONSEN

มัตสึชิตะ-ยามานากาตะ-อากิตะ-อิวาเตะ-เซนได

 

วันแรก                  กรุงเทพฯ – เซนได

19.30 น.          คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ C สายการบินไทย เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับดูแลด้านเอกสาร และสัมภาระในการเดินทาง

23.50 น.        ออกเดินทางสู่ เมืองเซนได ประเทศญี่ปุ่นโดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 626

 

วันที่สอง       สนามบินเซนได – พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ อุมิโนะโมริ – มัตสึชิม่า – วัดซุยกันจิ – วัดเอนสึอิน – ล่องเรือชมอ่าวมัตสึชิมะ – ซาโอะ – ออนเซ็น

07.30 น.          เดินทางถึง สนามบินเซนได ประเทศญี่ปุ่น หลังผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร

เดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ อุมิโนะโมริ (Sendai Umino-mori Aquarium) เป็นอควาเรี่ยมที่ยิ่งใหญ่และทันสมัยมากที่สุดในแถบภูมิภาคโทโฮคุ เป็นเเหล่งรวมพันธุ์ปลาหายากมากกว่า 100 สายพันธุ์ เเละมีสัตว์ที่น่าสนในอีกหลายชนิดทั้งในส่วนของ ปลาฉลามสีฟ้า หรือจะเป็นสิงโตทะเล เเละปลาโลมาต่างๆ เพนกวิ้น ที่มีความเเสนรู้เเละสร้างความประทับใจให้กับผู้ที่ได้มาเที่ยวชมเป็นอย่างดี อควาเรี่ยมถูกออกเเบบมาภายใต้เเนวคิดของการเป็นศูนย์การเรียนรู้สัตว์น้ำท้องถิ่นเเละจากทั่วโลกที่มีความทันสมัย โดยมีการเเบ่งออกเป็น 2 ชั้น ในชั้นที่ 1 ส่วนทะเลญี่ปุ่น (The seas of Japan)  เป็นส่วนของการจัดเเสดงเกี่ยวกับทะเลญี่ปุ่น โดยมีการนำเสนอผ่านวงเเหวนที่ทำให้คุณได้รู้สึกเหมือนหลุดไปอยู่ในท้องทะเลเลยทีเดียว เเละมีการจำลองใต้ท้องทะเลด้วยกระจกใส่ทำให้เกิดความเหมือนอยู่ในทะเลจริงๆ ในขณะที่ชั้นที่ 2 นั้นจะเป็นที่จัดเเสดงเรื่องราวของชายหาดโมริที่มีความสวยงาม เเละมีการจัดเเสดงปลาโลมากันที่นี่อีกด้วย

นำท่านเดินทางสู่ มัตสึชิม่า เป็นเมืองทางชายฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือของเซนได อ่าวมัตสึชิม่าได้รับการยกย่องว่าเป็น 1 ใน 3 ดินแดนที่งดงามที่สุดในญี่ปุ่น ที่มีเกาะน้อยใหญ่อยู่ถึง 300 เกาะ เมื่อ พ.ศ. 2554

เที่ยง                 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษลิ้มรสหอยนางรมสดใหม่ที่นำมาปรุงรสแบบพิถีพิถัน อาทิ หอยนางรมชุปแป้งทอด หอยนางรมย่าง อาหารขึ้นชื่อของมัตสึชิม่าที่มาเที่ยว

บ่าย              นำท่านชม วัดซุยกันจิ วัดประจำตระกูลของท่าน ซามูไรดาเตะ มาสะมุเนะ เป็นวัดที่ได้รับการยกย่องให้เป็นสมบัติแห่งชาติและเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สำคัญของประเทศ วัดแห่งนี้ได้สะท้อนความสวยงามตามธรรมชาติของเมืองมัตสึชิมะได้เป็นอย่างดี โดยบริเวณทางเข้ามีถ้ำต่างๆที่อดีตเคยเป็นสถานที่ทำสมาธิ ปัจจุบันเต็มไปด้วยรูปปั้นต่างๆ นอกจากห้องหอหลักของวัดแล้ว ยังมีห้องครัวคูริ ซึ่งอดีตใช้เป็นที่สำหรับจัดทำอาหาร ทั้งหอหลักและห้องครัวได้ขึ้นบัญชีเป็นสมบัติของชาติอีกด้วย ตรงข้ามห้องครัวคูริ เป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์ศิลปะซูอิกันจิ ภายในจัดแสดงสมบัติของวัด รวมถึงประตูบานเลื่อนสไลด์ทองคำ และสิ่งประดิษฐ์ของตระกูลดาเตะ เช่น หุ่นไม้สลักเท่าขนาดจริงของ ซามูไรดาเตะ มาสะมุเนะ สวมชุดเกราะ

จากนั้นนำท่านชมวัด วัดเอนสึอิน ภายในวัดมีสวนหินที่สร้างขึ้นเมื่อ 350 ปีก่อน บรรยากาศชวนให้จิตใจรู้สึกผ่อนคลาย และยังสามารถประดิษฐ์กำไลลูกปัดหิน เครื่องประดับของศาสนาพุทธที่เชื่อว่าช่วยปัดเป่าภัยร้ายได้ เป็นจุดชมซากุระในฤดูใบไม้ผลิและใบไม้เปลี่ยนสีในฤดูใบไม้ร่วง

จากนั้นนำท่าน ล่องเรือชมอ่าวมัตสึชิมะ ชมรอบอ่าวมัตสึชิมะใช้เวลาทั้งหมด 50 นาที โดยทุกท่านจะสามารถมองเห็นหมู่เกาะน้อยใหญ่บนอ่าวมัตสึชิม่าได้อย่างเด่นชัดกว่า 100 เกาะจากทั้งหมดที่มีอยู่กว่า 260 เกาะเพลิดเพลินไปกับวิวทิวทัศน์ของเกาะต่างๆมากมาย อย่างเช่น เกาะที่มีรูปทรงแปลกตามองเห็นราวกับเป็นนักรบผู้เฝ้าประตูวัด (นิโอจิมะ) เกาะที่มีโพรงลักษณะคล้ายรูประฆัง (คาเนะจิมะ) และอื่นๆอีกมากมาย เป็นต้น

นำท่านเข้าสู่ที่พัก Active Resorts MIYAGI ZAO หรือเทียบเท่า

https://www.daiwaresort.jp/zaou/index.html/

คํ่า               รับประทานอาหารคํ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม เต็มอิ่มกับบุฟเฟ่ต์ พิเศษลิ้มรส “ลิ้นวัวย่าง” หรือ “กิวตัน” (Gyutan) หรือ ลิ้นวัวย่าง เมนูดังของจังหวัดมิยางิ

—- พักผ่อนกับสปารีสอร์ทแบบญี่ปุ่นแท้ ๆ ให้ท่านได้อาบน้ำแร่ หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ออนเซ็น (Onsen) เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า การอาบน้ำแร่จะทำให้เลือดลมดีผิวพรรณสดใสมีน้ำมีนวลและยังช่วยในระบบการเผาผลาญของร่างกายให้ดีขึ้น

 

วันที่สาม       ซาโอะ – กินซังออนเซ็น – พิพิธภัณฑ์โคเคชิ (ทดลองวาดตุ๊กตาไม้) – หุบเขานารุโกะ – ชิสุกุอิชิ – ออนซ็น

เช้า                   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ กินซังออนเซ็น เป็นเมืองน้ำพุร้อนที่เงียบสงบในภูเขาของจังหวัดยามากาตะ ซึ่งเดิมเป็นพื้นที่รอบเหมืองแร่เงินที่ได้ปรับปรุงและพัฒนาใหม่ มีชื่อเสียงเป็นอันดับต้นๆของประเทศญี่ปุ่นว่าเป็นเมืองออนเซนที่สวยงามที่สุดด้วยห้องพักแบบเรียวกังที่เรียงรายตามสองข้างทางของแม่น้ำ ที่นี้ยังเป็นสถานที่ถ่ายทำซีรีย์ญี่ปุ่นชื่อดัง โอชิน และ เป็นโมเดลต้นแบบให้กับอนิเมะเรื่อง “มิติวิญญาณ (Spirited Away)” ด้วยให้ท่านได้เดินเล่นเก็บภาพประทับใจกับบ้านโบราณ หรือ ออนเซ็นเท้าคลายความเมื่อยล้า

เที่ยง                 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย              นำท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์โคเคชิ (ตุ๊กตาไม้) ตุ๊กตาไม้ซึ่งเป็นตุ๊กตาโบราณที่ได้รับการอนุรักษ์มาอย่างยาวนาน ตุ๊กตาโคเคชิได้เป็นที่รู้จักในประเทศต่าง ๆ ว่าเป็นสัญลักษณ์ที่บ่งบอกถึงประเทศญี่ปุ่น (เพราะลักษณะของตุ๊กตามีการคงเอกลักษณ์แบบญี่ปุ่นดั้งเดิมเอาไว้) จึงมีการประดิษฐ์ตุ๊กตาโคเคชิเพื่อทำเป็นของฝากและของตกแต่งบ้าน พิเศษ! ให้ท่านได้วาดตุ๊กตาโคเคชิเพื่อเป็นที่ระลึก

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ หุบเขานารุโกะ (Naruko Gorge) เป็นหนึ่งในหุบเขาที่สวยงามที่สุดของภูมิภาคโทโฮคุ ทุกปีในช่วงปลายเดือนตุลาคม-พฤศจิกายนทั่วทั้งบริเวณหุบเขาจะงดงามด้วยสีสันของใบไม้ นับว่าเป็นจุดชมใบไม้เปลี่ยนสีที่นิยมมากที่สุดของภูมิภาคเลยทีเดียว หุบเขาแห่งนี้กินพื้นที่ยาว 2 กิโลเมตรจากทิศตะวันออกไปยังทิศตะวันตก จุดชมธรรมชาติที่ดีที่สุดคือบริเวณศาลา Narukokyo Resthouse เรื่อยไปทางทิศตะวันตกของหุบเขา ทัศนียภาพที่มีชื่อเสียงอีกแห่งหนึ่งคือสะพานโอฟุคาซาว่า(Ofukazawa Bridge) ที่มองเห็นได้จากดาดฟ้าชมวิวที่ตั้งอยู่ข้างศาลา

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ชิสุกุอิชิ

นำท่านเข้าสู่ที่พัก Shizukuishi Prince Hotel หรือเทียบเท่า

http://www.princehotels.com/shizukuishi/facilities/shizukuishi-ski-resort/

คํ่า               รับประทานอาหารคํ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม เต็มอิ่มกับบุฟเฟ่ต์ + บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์

—- พักผ่อนกับสปารีสอร์ทแบบญี่ปุ่นแท้ ๆ ให้ท่านได้อาบน้ำแร่ หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ออนเซ็น (Onsen) เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า การอาบน้ำแร่จะทำให้เลือดลมดีผิวพรรณสดใสมีน้ำมีนวลและยังช่วยในระบบการเผาผลาญของร่างกายให้ดีขึ้น –

 

วันที่สี่           ชิสุกุอิชิ – ทะเลสาบทาซาวะ – หมู่บ้านซามูไร คาคุโนะดาเตะ – ล่องเรือเกบิเคย์ –  ฮานามากิ – ออนเซ็น

เช้า              ประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบทาซาวะ ที่อยู่ในซิมโบกุ จังหวัดอิคิตะ เป็นทะเลสาบน้ำจืดรูปวงกลมที่มีความลึก 432.4 เมตร และพื้นที่ทั้งหมดถูกจดทะเบียนให้อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติทาซาวะ ดาอิกิเกอิริ ที่นี่เป็นทะเลสาบที่ลึกที่สุดในญี่ปุ่น ดังนั้นจึงไม่แข็งตัวในช่วงหน้าหนาว ผิวหน้าของทะเลสาบจะส่องสว่างเป็นสีสรรต่าง ๆ ขึ้นอยู่กับสภาวะ ช่วงของสีตั้งแต่สีเขียวหยกไปจนถึงสีครามเข้มนอกจากนี้ยังมีตำนานเก่าแก่เกี่ยวกับทะเลสาบทาซาวะ โดยมีเจ้าหญิงนามว่า ทัตสึโกะฮิเมะ ผู้ซึ่งมาที่นี่เพื่อดื่มน้ำเพื่อให้เป็นอมตะสวยและอ่อนเยาว์ แต่อย่างไรก็ตามเจ้าหญิงดื่มน้ำมากเกินไปทำให้กลายเป็นมังกรน้ำอยู่ในทะเลสาบแห่งนี้ ที่บริเวณชายฝั่งของทะเลสาบจะมีรูปปั้นปั้นของทัตสึโกะฮิเมะในขณะที่เป็นมนุษย์ตามเรื่องราวในตำนาน รูปปั้นนี้เป็นที่รักของผู้คนที่เดินทางมาที่นี่

นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านซามูไร คาคุโนะดาเตะ ที่ถนนทั้งสองข้างทางเต็มไปด้วยบ้านของตระกูลซามูไรตระกูลใหญ่ๆในอดีต ซึ่งได้รับการดูแลไว้เป็นอย่างดี โดยเมื่อก่อนเป็นบ้านที่อาศัยของซามูไรที่รับใช้เจ้าผู้ครองปราสาทของเมืองนี้ แม้ปัจจุบันปราสาทจะไม่มีเหลือแม้แต่ซาก แต่บ้านของเหล่าซามูไรยังอยู่ในสภาพดีและเรียงรายอยู่บนถนนสายนี้ ปัจจุบันบ้านหลายๆหลังเปิดเป็นพิพิธภัณท์ โชว์ของเก่า แหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของผู้อยู่อาศัยในสมัยโบราณ บางร้านก็โดนเจ้าของใช้เป็นร้านค้า ร้านอาหาร ร้านขายงานฝีมือเป็นต้น

เที่ยง                 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ลิ้มรส อินานิวะ อุด้ง เส้นแบน เป็นอูด้งเอกลักษณ์ของจังหวัดอากิตะ และ หม้อ ไฟคิริทัมโปะ ข้าวสวยหุงที่นำมาตำๆ แล้วนำมาพันหุ้มแท่งไม้ให้แน่น แล้วนำไปย่างไฟให้สุก

บ่าย              นำท่านสู่ หุบเขาเกบิเคย์ (Geibikei Gorge) อยู่ในจังหวัดอิวาเตะ (Iwate) นำท่านล่องเรือไปตามลำน้ำประมาณ 90 นาที ไปยังหุบเขาแล้วกลับออกมาเมื่อถึงจุดแวะผู้โดยสารต้องออกจากเรือ จากนั้นเดินไปประมาณ 15-20 นาทีเข้าสู่หุบเขาจากจุดนั้นสามารถมองเห็นก้อนหินขนาดใหญ่รูปร่างคล้ายจมูกสิงโต นักท่องเที่ยวสามารถซื้อหินโชคดีเพื่อโยนไปยังหน้าผาฝั่งตรงข้ามแม่น้ำเพื่อขอพร  นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางมายลโฉมความงามและชมพฤกษานานาพันธุ์ได้ทั้งสี่ฤดู ด้วยบรรยากาศที่แตกต่างกันไป  ถ้าต้องการชมความเขียวขจีของต้นไม้ควรมาในช่วงฤดูร้อน  หรือต้องการสัมผัสกับความเหน็บหนาวและความขาวโพลนของหิมะควรมาเยี่ยมชมในฤดูหนาว  รวมถึงดอกฟูจิที่จะมาในฤดูใบไม้ผลิ  และใบไม้เปลี่ยนสีในช่วงฤดูใบไม้ร่วง

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ฮานามากิ

นำท่านเข้าสู่ที่พัก Hanamaki Hotel หรือเทียบเท่า

https://www.hanamakionsen.co.jp/

คํ่า               รับประทานอาหารคํ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม – เต็มอิ่มกับบุฟเฟ่ต์

—- พักผ่อนกับสปารีสอร์ทแบบญี่ปุ่นแท้ ๆ ให้ท่านได้อาบน้ำแร่ หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ออนเซ็น (Onsen) เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า การอาบน้ำแร่จะทำให้เลือดลมดีผิวพรรณสดใสมีน้ำมีนวลและยังช่วยในระบบการเผาผลาญของร่างกายให้ดีขึ้น –

 

วันที่ห้า         ฮานามากิ – ฮิราอิซูมิ – วัดชูซอนจิ – ปราสาทอาโอบะ (ชมวิวเมืองเซนได) – ย่านช้อปปิ้งอิจิบังโจ – เซนได

เช้า                   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ ฮิราอิซูมิ นำท่านชม วัดซูซอนจิ แห่งนี้ตั้งอยู่บนภูเขาภายใต้ร่มเงาของภูเขาคันซาน เมืองฮิราอิซูมิ ภูมิภาค โทโฮคุ เป็นวัดพุทธนิกายเทนไดที่เก่าแก่และมีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่งของญี่ปุ่น ได้รับการแต่งตั้งเป็นมรดกโลกเมื่อปี ค.ศ. 2011 นำท่านชมวิหารทองคำอายุพันปี ที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ประดิษฐานรูปปั้นของ “อมิดาเนียวไร (Amida Nyorai)” หรือ “พระอมิตาพุทธะ” พระพุทธเจ้าแห่งความเมตตาตามความเชื่อศาสนาพุทธในนิกายมหายาน

นำท่านเดินทางสู่ เมืองเซนได

เที่ยง                 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ลิ้มรสสุกี้ยากี้ปูร้านดังแห่งเซนไดที่ปรุงแบบพิถีพิถันให้ท่านได้ลิ้มลอง

บ่าย              นำท่านเดินทางสู่ จุดที่ตั้งปราสาทอาโอบะ หรือ ปราสาทเซนได ตั้งอยู่บนผาสูงชันประหนึ่งปราการตามธรรมชาติ สร้างโดยดาเทะ มาซามุเนะ แม่ทัพผู้ยิ่งใหญ่ น่าเสียดายที่ปัจจุบันไม่มีตัวปราสาทเดิมหลงเหลืออยู่ เนื่องจากถูกไฟไหม้และระเบิดในช่วงสงคราม จึงเหลือเพียงกำแพงหินขนาดใหญ่และป้อมปราการที่ได้รับการบูรณะขึ้นใหม่ มีพิพิธภัณฑ์ สวนสาธารณะ และอนุสาวรีย์ของมาซามุเนะบนหลังม้าที่หันหน้าไปทางเมืองเซ็นได

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ย่านช้อปปิ้งอิจิบังโจ เป็นแหล่งช้อปปิ้งในใจกลางเมืองเซนได ประกอบด้วยถนนช้อปปิ้งหลายสาย จึงได้ชื่อว่าเป็นถนนช้อปปิ้งที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคโทโฮคุ ตลอดสองข้างทางของถนนนั้นเต็มไปด้วยร้านค้ามากมาย เช่น ช็อปของแบรนด์เนมต่างๆ ร้านขายสินค้าแฟชั่นพวกเสื้อผ้า รองเท้าเครื่อง ประดับ ร้านขายยา ร้านขายสินค้า 100 เยน ตลอดจนร้านอาหาร

ค่ำ               รับประทานอาหารค่ำอิสระตามอัธยาศัย

ท่านเข้าสู่ที่พัก Metropolitan Sendai Hotel หรือเทียบเท่า

https://east-sendai.metropolitan.jp/

 

วันที่หก         เซ็นได – กรุงเทพฯ โดย TG627 (11.15-16.05)

เช้า                   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เดินทางสู่ สนามบินเซ็นได เพื่อเตรียมตัวกลับ กรุงเทพฯ

11.15 น.          ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 627

16.05 น.          เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ