ทัวร์ญี่ปุ่น APPLE FIRST TOUCH NEW YEAR CELEBRATIONS

โอซาก้า-เกียวโต-นาโกย่า-ทะเลสาบยามานาคาโกะ-โตเกียว

J01 18 Cover Page 01

 

วันแรก กรุงเทพฯ

18.00 . คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ K สายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ เจ้าหน้าที่ทางบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับดูแลด้านเอกสารและสัมภาระในการเดินทาง

21.10 . ออกเดินทางสู่ สนามบินชางฮี ประเทศสิงคโปร์โดย สายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ SQ981

 

วันที่สอง       สิงคโปร์โอซาก้าพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำไคยูคังช้อปปิ้งชินไซบาชิเกียวโต (Option Universal Studio  ผู้ใหญ่ = 2,400 บาท/ เด็ก 1,650 บาท ** รถจอดส่งและรับด้านหน้า USJ)   

00.40 . ถึงท่าอากาศยาน สนามบินชางฮี ประเทศสิงคโปร์ โดยนำท่านแวะเปลี่ยนเครื่อง

01.30 . ออกเดินทางสู่ เมืองโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่นโดย สายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ SQ618

08.45 . ถึงท่าอากาศยานคันไซ เมืองโอซาก้า นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร

นำท่านเที่ยวชม พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำโอซาก้า ไคยูคัง หรือ พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำไคยูคัง เรียกสั้นๆว่าไคยูคังพิพิธภัณฑ์สัตร์น้ำขนาดใหญ่ของญี่ปุ่นและใหญ่อันดับต้นๆของโลกด้วย ตั้งอยู่ที่เท็มโปซังฮาเบอวิลเลจ เมืองโอซากา รวบรวมปลาสัตว์น้ำจากทั่วทุกมุมโลกและพืชพรรณในหมู่เกาะแปซิฟิคไว้อย่างครบครัน มีแทงก์น้ำขนาดใหญ่ลึกถึง9เมตร สร้างรองรับให้บรรดาสัตว์น้ำหลากหลายสายพันธุ์อยู่อย่างอิสระ ไฮไลต์ภายในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้คือ ถ้ำทะเล,วงแหวนไฟและวงแหวนแห่งชีวิต,มหาสมุทรแปซิฟิก เชิญเยี่ยมชมความอลังการของพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำแห่งนี้

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ภัตตาคาร

บ่าย ให้ท่านช้อปปิ้งกันอย่างอิสระ ย่านชินไซบาชิ คือถนนคนเดินเส้นยาว อีกทั้งยังเป็นย่านการค้าชื่อดังของเมืองโอซาก้า ที่เต็มไปด้วยร้านค้าเก่าแก่ปะปนไปกับร้านค้าอันทันสมัย และมีสินค้าหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า รองเท้า เครื่องสำอาง ฯลฯ นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งบันเทิงชั้นนำแห่งหนึ่งของเมืองโอซาก้า รวมทั้งมีร้านอาหารทะเลขึ้นชื่อมากมายในราคาไม่แพงมากนัก ส่วนตรงกลางของถนนจะมีสะพานข้ามคลองซึ่งถือเป็นจุดถ่ายรูปยอดนิยม นั่นก็คือตึกที่มีสัญลักษณ์คนวิ่งชูมืออันเป็นเครื่องหมายการค้าของกูลิโกะ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองเกียวโต

ทัวร์เสริมสวนสนุก Universal Studio  : ค่าใช้จ่าย อายุ 12 ปี ขึ้นไป ราคา 2,400 บาท / อายุต่ำกว่า 12 ปี ราคา 1,650 บาท (อิสระอาหารกลางวันคืนเงินท่านละ 2,000 เยน) โดยรถจะจอดส่งลูกค้าด้านหน้า USJ ก่อนนำลูกค้าที่ไม่ได้เข้าส่วนสนุกไป พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำโอซาก้า และ ชินไซบาชิตามลำดับ และเวลา 16.00 . รถจะมารับลูกค้าที่เข้าสวนสนุกเพื่อนำท่านรับประทานอาหารค่ำและกลับเข้าที่พักโดยพร้อมกัน

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ภัตตาคาร

นำท่านเข้าสู่ที่พัก GRAND PRINCE HOTEL KYOTO หรือเทียบเท่า

https://www.princehotels.co.jp/kyoto/

 

วันที่สาม        เกียวโตวัดคินคะคุจิศาลเจ้าฟูชิมิอินาริมิเอะนาบานาโนะ ซาโตะ (Begonia Garden และ Winter Illumination) – นาโกย่า

เช้า รับประทานอาหารเช้า ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเยือน วัดคินคะคุจิ หรือวัดทอง เป็นวัดเก่าแก่ที่ตั้งอยู่ในเมืองเกียวโต ซึ่งในอดีตที่นี่ไม่ใช่วัด หากแต่เป็นบ้านพักตากอากาศของไซออนจิ คิซึเนะ ต่อมาในปี 1397 จึงได้ขายบ้านหลังนี้ให้กับโชกุนอาชิคางะ ซึ่งเป็นโชกุนคนเดียวกับในการ์ตูนเรื่องอิคคิวซัง เพื่อใช้เป็นที่พำนัก จนกระทั่งท่านโชกุนเสียชีวิตจึงได้เปลี่ยนเป็นวัดเซนโดยผู้เป็นลูกชาย แต่วัดที่เห็นในปัจจุบันนี้เป็นแค่แบบจำลองจากของเก่าที่ถูกไฟไหม้เสียหาย โดยตัวอาคารมี 3 ชั้น ตัวเรือนเป็นสีทองจากทองคำเปลว มีรูปปั้นนกฟีนิกซ์บนยอด และมีลำธาร จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริไทฉะ หรือศาลเจ้าพ่อจิ้งจอกขาว เป็นศาลเจ้าในศาสนาชินโต โดยมีจุดประสงค์ในการสร้างเพื่อถวายให้แก่เทพเจ้าแห่งการเกษตร ภายในบริเวณศาลเจ้านั้นเต็มไปด้วยรูปปั้นสุนัขจิ้งจอก เนื่องจากชาวญี่ปุ่นมีความเชื่อว่าสุนัขจิ้งจอกนั้นเป็นสัตว์นำสาส์นของเทพเจ้าอินาริ ทั้งยังมีอำนาจพิเศษในการแปลงกายเป็นมนุษย์ได้ นอกจากนี้ทางด้านหน้าศาลเจ้ายังมีเสาโทริอิสีแดงส้มเรียงเป็นแถวเป็นแนวยาวถึง 4 กิโลเมตร ซึ่งเสานี้คือสัญลักษณ์ของแดนศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อของศาสนาชินโตนั่นเอง

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ภัตตาคาร

บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สวนดอกไม้ นาบานะ โนะซาโตะ พร้อมชมการประดับไฟที่ยิ่งใหญ่ที่สุด สำหรับที่นี่ ถือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมซึ่งมีดอกไม้สวย มากมายพร้อมหลากหลายกว่า 40 ชนิด ซึ่งรวมถึงซากุระ ทิวลิป และคอสมอส (ดอกดาวกระจาย) ซึ่งเบ่งบานตามฤดูกาล ซึ่งท่านสามารถรื่นรมย์กับความงามของดอกไม้ ไม่ว่าจะมาเยือนในฤดูกาลใดก็ตาม ที่นี่จะมีการจัดงานประดับไฟที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น ซึ่งรวมถึงการประดับไฟในอุโมงค์ยาว 200 เมตร “The Tunnel of Lights” นอกจากนี้ภายในสวน ยังมีร้านอาหารไว้คอยต้อนรับนักท่องเที่ยวอีกด้วย

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำอิสระตามอัธยาศัยภายในสวน คืนเงินท่านละ 2,000 เยน

นำท่านเข้าสู่ที่พัก NAGOYA TOKYU HOTEL หรือเทียบเท่า

https://www.tokyuhotels.co.jp/nagoya-h/

 

วันที่สี่          นาโกย่า    วัดนิตไทยจิสวนสตรอเบอร์รี่สะพานแขวนมิชิม่า สกายวอล์คทะเลสาบยามานาคะโกะออนเซ็น

เช้า รับประทานอาหารเช้า ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ วัดนิตไทยจิ มีความหมายว่าวัดญี่ปุ่นไทย สร้างขึ้นเมื่อปี 1904 และมีการบูรณะใหม่ในปี 1984 เป็นวัดที่สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว [รัชกาลที่ 5] ทรงพระ ราชทานพระบรมสารีริกธาตุส่วนหนึ่งที่ได้จากอินเดียให้แก่ประเทศญี่ปุ่น ทางญี่ปุ่นจึงสร้างวัดนี้เพื่อเก็บพระบรมสารีริกธาตุ ปัจจุบันวัดนี้ยังคงมีชาวญี่ปุ่นและชาวไทยแวะเวียนมาไหว้พระขอพรอย่างไม่ขาดสาย

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ภัตตาคาร

พิเศษ! ให้ท่านได้ลิ้มรสชาบูชาบูเกรดพรีเมี่ยม  เต็มอิ่มกับเนื้อหมู เนื้อวัว ที่คัดสรรมาอย่างดี ลวกพร้อมผักสดใหม่และเต้าหู้แสนอร่อย ทานคู่กับข้าวสวยร้อนๆ เสิร์ฟพร้อมน้ำจิ้มรสเด็ด พิเศษ!! ซอฟดริ้งแบบไม่อั้น

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ สวนสตรอเบอร์รี่ เพลิดเพลินกับการเก็บและลิ้มรสสตรอเบอร์รี่จากต้นสดๆได้ตามอัธยาศัย พิเศษสุดอิ่มอร่อยไม่อั้น นำทุกท่านไปชม สะพานแขวนมิชิม่า สกายวอล์ค ( MISHIMA SKYWALK ) (รวมค่าเข้าชมสะพาน) เป็นสะพานแขวนที่มีความยาว 400 เมตร อยู่เหนือพื้นดินที่ระดับ 70.6 เมตร ทำให้สะพานนี้ได้ตำแหน่งสะพานแขวนคนเดินที่ยาวที่สุดในญี่ปุ่นไปครองเอาชนะ (รุ่นพี่) สะพานแขวนโคโคโนะเอะยูเมะ (Kokonoe “Yume” Ootsurihashi) ในจังหวัดโออิตะ ที่เคยเป็นสะพานแขวนคนข้ามที่ยาวที่สุดในญี่ปุ่นไปเพียง 10 เมตรได้ เวลาอันสมควรทำท่านเดินทางสู่       ทะเลสาบยามานาคะโกะ

  นำท่านเข้าสู่ที่พัก FUJIMATSUZONO HOTEL หรือเทียบเท่า

http://fujimatsuzono.com/

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ห้องอาหารของโรงแรม

*** ให้ท่านได้อิ่มหนำสำราญกับบุฟเฟ่ต์อาหารนานาชนิดสไตล์ญี่ปุ่น ไม่ว่าจะเป็นขาปูยักษ์ ซูชิ ข้าวปั้นหน้าต่างๆ พร้อมเพิ่มรสชาติด้วยวาซาบิต้นตำรับ หรือจะเป็นเทมปุระที่ทอดจนกรอบน่ารับประทานที่เสิร์ฟผักเครื่องเคียง นอกจากนี้ยังมี ซารุโซบะ เส้นเหนียวนุ่มรสชาติเยี่ยม, ข้าวราดแกงกะหรี่, ข้าวผัดญี่ปุ่น, ไข่ตุ๋น และมิโซะซุป ***

—-  พักผ่อนกับสปารีสอร์ทแบบญี่ปุ่นแท้ๆ  ให้ท่านได้อาบน้ำแร่ หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ออนเซ็น (Onsen) เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า การอาบน้ำแร่จะทำให้เลือดลมดีผิวพรรณสดใสมีน้ำมีนวลและยังช่วยในระบบการเผาผลาญของร่างกายให้ดีขึ้น

 

วันที่ห้า ทะเลสาบยามานาคะโกะหมู่บ้านโอชิโนะฮักไกฟูจิเท็นสกี  รีสอร์ท (Free Sled) –โกเทมบะเอ้าท์เล็ทโตเกียว

เช้า รับประทานอาหารเช้า ห้องอาหารของโรงแรม

เดินทางสู่ หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก(Oshino Hakkai) เป็นจุดท่องเที่ยวที่สร้างเป็นหมู่บ้านเล็กๆ ประกอบด้วยบ่อน้ำ 8 บ่อในโอชิโนะ ตั้งอยู่ระหว่างทะเลสาบคาวากูจิโกะ(Lake Kawaguchiko) กับทะเลสาบยามานาคาโกะ(Lake Yamanakako) ซึ่งเป็นพื้นที่เก่าของทะเลสาบแห่งที่ 6 ที่แห้งขอดไปเมื่อ 200-300 ปีที่ผ่านมา บ่อน้ำทั้ง 8 นี้เป็นน้ำจากหิมะที่ละลายในช่วงฤดูร้อน ที่ไหลมาจากทางลาดใกล้ๆภูเขาไฟฟูจิผ่านหินลาวาที่มีรูพรุนอายุกว่า 80 ปี ทำให้น้ำใสสะอาดเป็นพิเศษ จากนั้นนำท่านไปพบประสบการณ์ใหม่กับการเล่นสกีหิมะ ฟูจิเท็นสกี รีสอร์ท ซึ่งอยู่ตรงบริเวณเชิงภูเขาไฟฟูจิ สนุกกับการเล่นสโนว์บอร์ด หรือท่านที่อยากทดลองเล่นสกีแบบระดับโปร ก็มีให้เช่าอุปกรณ์การเล่นอีกด้วย (ราคาทัวร์นี้ไม่รวมค่าเช่าอุปกรณ์สกี และค่าเช่าชุดเล่นสกี)

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ภัตตาคาร

ปิ้งย่างบนหินภูเขาไฟ เมนูขึ้นชื่อในแถบฟูจิ ให้ทุกท่านได้ลิ้มรส เนื้อหมู หรือ เนื้อวัวที่คัดสรรมาพิเศษนำมาปิ้งบนแผ่นหินภูเขาไฟพร้อมผักตามฤดูกาล รับประทานพร้อมกับข้าวสวยร้อนๆ น้ำซุปสูตรต้นตำรับของทางร้าน และน้ำจิ้มรสเด็ดที่จัดเตรียมไว้โดยเฉพาะ

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ โกเทมบะ พรีเมี่ยม เอ้าท์เลท ที่รวบรวมแบรนด์ระดับโลกมาไว้ด้วยกันบนหุบเขาริม Tomei Expressway ที่เชื่อมระหว่าง ภูเขาฟูจิอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่กับมหานครโตเกียว ให้ท่านได้อิสระกับการเลือกซื้อเลือกชมสินค้าที่ได้รวบรวมกว่า 165 แบรนด์ดังไม่ว่าจะเป็น Coach , Bally , Diesel , Gucci , Hugo Boss, Versace, Yves Saint Laurent Rive Gauche, Gap และอีกมากมาย หมวดสินค้า Intimate Apparel ได้แก่ Kid Blue และ Triumph หมวดสินค้าHome Fashion ได้แก่ Bodum, Fragrance Outlet และ Richard Ginori เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีหมวดสินค้าอื่นๆ อย่างรองเท้า กระเป๋า เสื้อผ้าเด็ก ซึ่งของทุกชิ้นเป็นของแท้และราคาถูกกว่าในห้างสรรพสินค้า ที่รวมไว้ในพื้นที่กว่า 400,000 ตารางฟุต ถือเป็นสวรรค์แห่งการช้อปปิ้งของคนญี่ปุ่นโดยเฉพาะให้ท่านได้อิสระช้อปปิ้งกันตามอัธยาศัย ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่ เมืองโตเกียว

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ภัตตาคาร

พิเศษ ! เต็มอิ่มกับปิ้งย่างร้านดัง “Rokkasen” ทานเนื้อวัวเลิศรสระดับพรีเมี่ยม ขาปูยักษ์พร้อมเมนูอื่นๆ อีกมากมาย และซอฟดริ้งไม่อั้น

นำท่านเข้าสู่ที่พัก THE B ASAKUSA HOTEL หรือเทียบเท่า

https://www.ishinhotels.com/theb/asakusa/

 

วันที่หก         โตเกียววัดอาซะกุซ่าโตเกียวสกายทรี (ถ่ายภาพ) – ช้อปปิ้งชินจูกุสนามบินฮาเนดะ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ห้องอาหารของโรงแรม

นำชม วัดอาซะกุซ่า วัดที่เก่าแก่ที่สุดในโตเกียว ภายในประดิษฐานเจ้าแม่กวนอิมทองคำที่  ชาวญี่ปุ่นนิยมมาสักการะบูชา และพากันมาเที่ยวชมความยิ่งใหญ่ของโคมไฟขนาดยักษ์ที่มีความสูงถึง 4.5 เมตร

นำทุกท่านถ่ายรูปคู่ หอคอยโตเกียวสกายทรี (Tokyo Sky tree) เป็นหอส่งสัญญาณ โทรคมนาคมที่สูงที่สุดในโลก เปิดให้บริการเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2555 โดยหอนี้มีความสูง 634 เมตร สามารถทำลายสถิติความสูงของหอกวางตุ้ง ในมณฑลกว่างโจว ซึ่งมีความสูง 600 เมตร และ หอซีเอ็น ทาวเวอร์ ในนครโทรอนโต ของแคนาดา มีความสูง 553 เมตร ทิวทัศน์ของ หอคอยโตเกียวสกายทรี ที่บรรจุเทคโนโลยี แนวหน้าสุดสามารถมองเห็นได้ จากละแวกวัดอาซะกุซ่าที่เต็มไปด้วยกลิ่นอายแบบเมืองเก่าของเอะโดะ

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวันอิสระตามอัธยาศัย

บ่าย ช้อปปิ้งต่อด้วย ชินจูกุ ถือเป็นแหล่งช้อปปิ้งที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของโตเกียว ซึ่งในอดีตที่นี่เป็นเพียงบริเวณที่ทิ้งขยะของเมืองเท่านั้น แต่ในปัจจุบันชินจูกุเป็นศูนย์รวมของสินค้าหลากหลายให้จับจ่ายเรียกว่าครบทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็น เสื้อผ้าแบรนด์ต่างๆ อุปกรณ์ไอที เครื่องใช้ไฟฟ้า สินค้ามือสอง ร้านขายยา และยังรวมไปถึงแหล่งบันเทิงกลางคืนและร้านอาหารต่างๆ ด้วย ที่สำคัญสถานีรถไฟชินจูกุยังได้ชื่อว่าเป็นสถานีที่พลุกพล่านที่สุดในโลก ด้วยผู้คนที่กระจุกตัวอยู่ บริเวณนี้ถึงวันละ 3,000,000 คนเลยทีเดียว

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำอิสระตามอัธยาศัย

ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ สนามบินฮาเนดะ

22.50 . ออกเดินทางกลับสู่ สนามบินชางฮี โดยสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ SQ635

 

วันที่เจ็ด        สนามบินชางฮีกรุงเทพฯ

05.25 . ถึงสนามบินชางฮี ประเทศสิงคโปร์ เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง

07.15. ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ SQ970

08.40 . เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ