โปรแกรมทัวร์เกาหลี

ประเทศ:
วันที่เดินทาง:
วันที่เดินทางกลับ:

ทัวร์เกาหลี STRAWBERRY KOREA YONGPYONG SKI 5D/3N CNX_K4

ตั้งแต่: 5 ธ.ค. 61
จนถึง: 10 มี.ค. 62
ราคา: 37900 บาท
รหัสทัวร์: CNX_K4

ทัวร์เกาหลี STRAWBERRY KOREA SUWON SEOUL 5D/3N CNX_K3

ตั้งแต่: 5 ธ.ค. 61
จนถึง: 24 ก.พ. 62
ราคา: 33900 บาท
รหัสทัวร์: CNX_K3

ทัวร์เกาหลี STRAWBERRY KOREA WINTER YONGPYONG 5D/3N K01_5

ตั้งแต่: 27 ธ.ค. 61
จนถึง: 31 ธ.ค. 61
ราคา: 39900 บาท
รหัสทัวร์: K01_5

ทัวร์เกาหลี STRAWBERRY KOREA SORAK DELUXE 5D/3N CNX_K2

ตั้งแต่: 10 ต.ค. 61
จนถึง: 2 ธ.ค. 61
ราคา: 36900 บาท
รหัสทัวร์: CNX_K2

ทัวร์เกาหลี STRAWBERRY KOREA EATING 5D/3N CNX_K1

ตั้งแต่: 10 ต.ค. 61
จนถึง: 16 ธ.ค. 61
ราคา: 52900 บาท
รหัสทัวร์: CNX_K1

ทัวร์เกาหลี STRAWBERRY KOREA BUSAN YEOSU 5D/3N K06_2

ตั้งแต่: 3 ต.ค. 61
จนถึง: 2 ธ.ค. 61
ราคา: 39900 บาท
รหัสทัวร์: K06_2

ทัวร์เกาหลี STRAWBERRY KOREA BUSAN-SEOUL 5D/3N K05_4

ตั้งแต่: 3 ต.ค. 61
จนถึง: 2 ธ.ค. 61
ราคา: 38900 บาท
รหัสทัวร์: K05_4

ทัวร์เกาหลี STRAWBERRY KOREA EATING TOUR 5D/3N K02_4

ตั้งแต่: 11 ต.ค. 61
จนถึง: 28 พ.ย. 61
ราคา: 49900 บาท
รหัสทัวร์: K02_4

ทัวร์เกาหลี STRAWBERRY KOREA AUTUMN SORAK DELUXE 5D/3N K03_2

ตั้งแต่: 11 ต.ค. 61
จนถึง: 28 พ.ย. 61
ราคา: 38500 บาท
รหัสทัวร์: K03_2

ทัวร์เกาหลี STRAWBERRY KOREA AUTUMN YONGPYONG 5D/3N K01_4

ตั้งแต่: 11 ต.ค. 61
จนถึง: 28 พ.ย. 61
ราคา: 39900 บาท
รหัสทัวร์: K01_4

ทัวร์เกาหลี STRAWBERRY KOREA EATING TOUR 5D/3N K02_3

ตั้งแต่: 3 พ.ค. 61
จนถึง: 30 ก.ย. 61
ราคา: 43900 บาท
รหัสทัวร์: K02_3

ทัวร์เกาหลี STRAWBERRY KOREA BUSAN YEOSU 5D3N K06_1

ตั้งแต่: 3 พ.ค. 61
จนถึง: 30 ก.ย. 61
ราคา: 37900 บาท
รหัสทัวร์: K06_1

ทัวร์เกาหลี STRAWBERRY KOREA BUSAN-SEOUL 5D3N K05_3

ตั้งแต่: 3 พ.ค. 61
จนถึง: 30 ก.ย. 61
ราคา: 37900 บาท
รหัสทัวร์: K05_3

ทัวร์เกาหลี STRAWBERRY KOREA SUMMER YONGPYONG 5D/3N K01_3

ตั้งแต่: 3 พ.ค. 61
จนถึง: 30 ก.ย. 61
ราคา: 37900 บาท
รหัสทัวร์: K01_3