โปรแกรมทัวร์ออสเตรเลีย

ประเทศ:
วันที่เดินทาง:
วันที่เดินทางกลับ:

ทัวร์ออสเตรเลีย CHERRY HIGHLIGHT MELBOURNE 5D/3N WB-A7

ตั้งแต่: 28 ธ.ค. 61
จนถึง: 1 ส.ค. 62
ราคา: 61900 บาท
รหัสทัวร์: BW-A7

ทัวร์ออสเตรเลีย CHERRY POPULAR AUSTRALIA NEW YEAR CELEBRATION BW-A6

ตั้งแต่: 27 ธ.ค. 61
จนถึง: 1 ม.ค. 62
ราคา: 74900 บาท
รหัสทัวร์: BW-A6

ทัวร์ออสเตรเลีย CHERRY SYDNEY – PORT STEPHENS 5D/3N A01_3

ตั้งแต่: 5 ต.ค. 61
จนถึง: 16 ธ.ค. 61
ราคา: 59900 บาท
รหัสทัวร์: A01_3

ทัวร์ออสเตรเลีย CHERRY SYDNEY – PORT STEPHENS 5D3N A01_2

ตั้งแต่: 23 พ.ค. 61
จนถึง: 30 ก.ย. 61
ราคา: 59900 บาท
รหัสทัวร์: A01_2