สิทธิพิเศษสำหรับบัตรเครดิต SCB

โปรเหนือเมฆกับบัตรเครดิต SCB เฉพาะรายการทัวร์ที่ร่วมโปรโมชั่น

คุ้มที่ 1 : ส่วนลดสูงสุด 2,000 บาท* /ท่าน เมื่อชำระด้วยบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ทุกประเภท (*เฉพาะโปรแกรมที่ร่วมรายการ และจำกัดส่วนลดเฉพาะราคาผู้ใหญ่เท่านั้น)

ส่วนลดโปรแกรมทัวร์วันเดินทางราคา
2,000J30_7 TOKYO TOHOKU AUTUMN 7D4N3 – 9 พ.ย. 6158,900
1,000J27_1 HOKKAIDO TOHOKU AUTUMN8D6N19 – 26 ต.ค. 6186,900
1,000J01_30 FIRST TOUCH REROUTE 7D6N28 ธ.ค. – 3 ม.ค. 6284,900

คุ้มที่ 2 : เลือกจ่ายได้คุ้ม แบ่งชำระ 0% หรือ ชำระเต็มจำนวน

 • แบ่งจ่าย 0% นานสูงสุด 6 เดือน + รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 12,000 บาท*
ยอดแบ่งชำระสะสมตลอดรายการเครดิตเงินคืน
ครบทุก 80,000 บาท800 บาท

(จำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 12,000 บาทต่อท่าน หรือจำกัดยอดใช้จ่าย 1,200,000 บาท/ท่าน ตลอดรายการ)

ลงทะเบียนรับสิทธิ์
ส่ง SMS พิมพ์ TV (วรรค) ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4545454
(ค่าส่งขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการ) SMS ลงทะเบียนครั้งเดียวรับสิทธิ์ตลอดรายการ

 • ชำระเต็ม รับส่วนลด 12%* เมื่อใช้คะแนนเท่ายอดซื้อ/เซลล์สลิป (จำกัดแลก 100,000 คะแนน / ท่าน ตลอดรายการ)

ระยะเวลา 1 ก.ย. – 30 พ.ย. 61

*เงื่อนไข

สำหรับผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ทุกประเภท (“ผู้ถือบัตร”) เมื่อชำระค่าใช้จ่ายที่ Siam Orchard Group ผ่านบัตรเครดิต ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน – 30 พฤศจิกายน 2561 รับสิทธิ ดังนี้

 • สิทธิที่ 1 รับส่วนลดสูงสุด 2,000 บาท สำหรับการซื้อทัวร์ที่ร่วมรายการ โดยจำกัดการมอบส่วนลดเฉพาะการซื้อในราคาผู้ใหญ่เท่านั้น และสำหรับการชำระค่าใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตที่เคาร์เตอร์ร้านค้า รายการชำระเงินผ่านช่องทางออนไลน์ไม่ร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้
 • สิทธิที่ 2 ผู้ถือบัตรสามารถเลือกแบ่งชำระ 0% นานสูงสุด 6 เดือน หรือชำระเต็มจำนวน กรณีเลือกแบ่งชำระผู้ถือบัตรต้องเลือกแบ่งชำระกับร้านค้าที่ร่วมรายการภายในวันที่ทำรายการ มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ ทั้งนี้ ผู้ถือบัตรต้องส่ง SMS ลงทะเบียนรับสิทธิรับเครดิตเงินคืน และได้รับข้อความตอบกลับยืนยันการรับสิทธิลงทะเบียน
 • สิทธิที่ 3 รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 12,000 บาท โดยเมื่อมียอดแบ่งชำระครบทุก 80,000 บาท/เซลล์สลิป รับเครดิตเงินคืน 800 บาท
 • จำกัดยอดรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 800 บาท/เซลล์สลิป และสูงสุด 12,000 บาท/ท่าน ตลอดรายการ
 • กรณีที่ผู้ถือบัตรเลือกแบ่งชำระสามารถใช้คะแนนสะสม SCB Rewards เท่ากับยอดที่ใช้จ่ายเพื่อแลกรับเครดิตเงินคืน 10% เมื่อใช้คะแนนเท่ายอดบิล โดยจำกัดยอดแลกคะแนนสะสมสูงสุด 100,000 คะแนนต่อท่านตลอดรายการส่งเสริมการขายนี้
 • ยอดแบ่งชำระที่ไม่ถึงเงื่อนไขที่กำหนด, รายการยกเลิก, รายการซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ทุกกรณีจะไม่ถูกนำมาคิดคำนวณเพื่อรับเครดิตเงินคืน รวมทั้งยอดแบ่งจ่ายในแต่ละบัตรเครดิตไม่สามารถนำมารวมกันได้
 • การคำนวณยอดเครดิตเงินคืนเฉพาะการแบ่งจ่ายจำนวนเต็มเท่านั้น กรณีเซลล์สลิปมีเศษทศนิยม ธนาคารจะตัดทศนิยมออก และคำนวณเงินคืนจากยอดจำนวนเต็มเท่านั้น
 • ธนาคารจะเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตที่ใช้จ่ายภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดรายการส่งเสริมการขายนี้
 • กรณีที่ผู้ถือบัตรเลือกชำระเต็มจำนวนสามารถใช้คะแนนสะสม SCB Rewards เท่ากับยอดที่ใช้จ่ายเพื่อแลกรับเครดิตเงินคืน 12% เมื่อใช้คะแนนเท่ายอดบิล โดยจำกัดยอดแลกคะแนนสะสมสูงสุด 100,000 คะแนนต่อท่านตลอดรายการส่งเสริมการขายนี้
 • บัตรเครดิตแฟมิลี่พลัส บัตรเครดิต SCB M และบัตรเครดิตนิติบุคคล ไม่ร่วมรายการใช้คะแนนสะสมเพื่อแลกรับเครดิตเงินคืนนี้ได้
 • จำกัดสิทธิเฉพาะผู้ถือบัตรที่มียอดคะแนนสะสม SCB Rewards คงเหลือเพียงพอกับค่าใช้จ่ายที่จะขอแลกรับส่วนลดเท่านั้น
 • สิทธินี้ไม่สามารถโอนสิทธิให้แก่ผู้อื่น หรือแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด หรือสิ่งอื่นได้
 • ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการมอบสิทธิประโยชน์ในการรายการโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากพบว่าการใช้บัตรเป็นไปในลักษณะการใช้เพื่อการค้า/ธุรกิจ
 • ธนาคารมีสิทธิ์เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขหรือยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • กรณีที่มีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สุด
 • ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการ จึงไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ จากการซื้อหรือใช้สินค้าหรือบริการดังกล่าว
 • สอบถามเงื่อนไขและรายละเอียดเพิ่มเติม ณ จุดขาย