สิทธิพิเศษสำหรับบัตรเครดิต SCB


สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิต SCB แบ่งชำระ 0% นานสูงสุด 6 เดือน

**เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทและธนาคารเป็นผู้กำหนด**