โปรแกรม ทัวร์ไต้หวัน

ประเทศ:
วันที่เดินทาง:
วันที่เดินทางกลับ:

ทัวร์ไต้หวัน PINEAPPLE CHIANGMAI-TAIWAN 5D 4N CNX_T5

ตั้งแต่: 2 ม.ค. 62
จนถึง: 28 เม.ย. 62
ราคา: 35900 บาท
รหัสทัวร์: CNX_T5

ทัวร์ไต้หวัน PINEAPPLE CHIANGMAI-TAIWAN 4D 3N CNX_T4

ตั้งแต่: 2 ม.ค. 62
จนถึง: 27 เม.ย. 62
ราคา: 30900 บาท
รหัสทัวร์: CNX_T4

ทัวร์ไต้หวัน PINEAPPLE TAIWAN 6D 5N T04_1

ตั้งแต่: 1 ม.ค. 62
จนถึง: 28 เม.ย. 62
ราคา: 44900 บาท
รหัสทัวร์: T04_1

ทัวร์ไต้หวัน PINEAPPLE TAIWAN 5D 4N T03_1

ตั้งแต่: 2 ม.ค. 62
จนถึง: 28 เม.ย. 62
ราคา: 40900 บาท
รหัสทัวร์: T03_1

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป PINEAPPLE TAIWAN TAIPEI STREET FOOD 3D2N T01_1

ตั้งแต่: 2 ม.ค. 62
จนถึง: 26 เม.ย. 62
ราคา: 29900 บาท
รหัสทัวร์: T01_1

ทัวร์ไต้หวัน อุทยานเย๋หลิว PINEAPPLE TAIWAN 4D 3N T02_1

ตั้งแต่: 2 ม.ค. 62
จนถึง: 24 เม.ย. 62
ราคา: 34900 บาท
รหัสทัวร์: T02_1

ทัวร์ไต้หวัน บินตรงจากเชียงใหม่ PINEAPPLE 4D3N CNX_T3

ตั้งแต่: 7 พ.ย. 61
จนถึง: 29 ธ.ค. 61
ราคา: 36900 บาท
รหัสทัวร์: CNX_T3

ทัวร์ไต้หวัน อุทยานเย๋หลิว+ทาโรโกะ 5วัน 4คืน T02_4

ตั้งแต่: 3 ต.ค. 61
จนถึง: 22 ธ.ค. 61
ราคา: 41900 บาท
รหัสทัวร์: T02_4

ทัวร์ไต้หวัน อุทยานเย๋หลิว+ทาโรโกะ+อาหลีซัน 6วัน 5คืน GRAND T03_3

ตั้งแต่: 4 ต.ค. 61
จนถึง: 28 ธ.ค. 61
ราคา: 46900 บาท
รหัสทัวร์: T03_3

ทัวร์ไต้หวัน อุทยานเย๋หลิว 4วัน 3คืน PINEAPPLE T01_3

ตั้งแต่: 4 ต.ค. 61
จนถึง: 29 ธ.ค. 61
ราคา: 36900 บาท
รหัสทัวร์: T01_3

ทัวร์ไต้หวัน บินตรงจากเชียงใหม่ ชมทะเลสาบสุริยันจันทรา 6วัน 5คืน PINEAPPLE CNX_T2

ตั้งแต่: 3 ก.ค. 61
จนถึง: 25 ธ.ค. 61
ราคา: 43900 บาท
รหัสทัวร์: CNX_T2

ทัวร์ไต้หวัน บินตรงจากเชียงใหม่ วัดกวนอู ชมวิวชั้น 89 ตึกไทเป 101 5วัน 4คืน PINEAPPLE CNX_T1

ตั้งแต่: 4 ก.ค. 61
จนถึง: 26 ธ.ค. 61
ราคา: 39500 บาท
รหัสทัวร์: CNX_T1