โปรแกรม ทัวร์เวียดนาม

ประเทศ:
วันที่เดินทาง:
วันที่เดินทางกลับ:

ทัวร์เวียดนามบินตรงจากเชียงใหม่ HANOI HALONG 4D3N CNX_V2

ตั้งแต่: 2 พ.ย. 61
จนถึง: 23 มี.ค. 62
ราคา: 15900 บาท
รหัสทัวร์: CNX_V2

ทัวร์เวียดนาม BANANA HANOI HALONG SAPA 4D3N CNX_V1

ตั้งแต่: 4 พ.ย. 61
จนถึง: 27 มี.ค. 61
ราคา: 18900 บาท
รหัสทัวร์: CNX_V1

ทัวร์เวียดนาม HUE-HOI AN – DANANG- BANA HILLS- HOI AN 4D3N V04_1

ตั้งแต่: 10 ม.ค. 62
จนถึง: 28 เม.ย. 62
ราคา: 25900 บาท
รหัสทัวร์: V04_1

ทัวร์เวียดนาม BANANA HANOI – SAPA 4D3N V03_1

ตั้งแต่: 10 ม.ค. 62
จนถึง: 14 เม.ย. 62
ราคา: 23900 บาท
รหัสทัวร์: V03_1

ทัวร์เวียดนาม HANOI HALONG NINH BINH 4D3N V01_1

ตั้งแต่: 10 ม.ค. 62
จนถึง: 14 เม.ย. 62
ราคา: 22500 บาท
รหัสทัวร์: V01_1

ทัวร์เวียดนาม BANANA HANOI – HALONG – NINH BINH 4D3N V01_2

ตั้งแต่: 12 ต.ค. 61
จนถึง: 29 ธ.ค. 61
ราคา: 19900 บาท
รหัสทัวร์: V01_2

ทัวร์เวียดนาม BANANA HANOI – SAPA 4D3N V03_4

ตั้งแต่: 12 ต.ค. 61
จนถึง: 29 ต.ค. 61
ราคา: 20900 บาท
รหัสทัวร์: V03_4

ทัวร์เวียดนาม BANANA VIETNAM PARADISE 6D5N V02_3

ตั้งแต่: 6 ต.ค. 61
จนถึง: 29 ธ.ค. 61
ราคา: 31900 บาท
รหัสทัวร์: V02_3

ทัวร์เวียดนาม BANANA HUE-HOI AN-DA NANG (Bana Hills) 4D/3N V04_3

ตั้งแต่: 4 ต.ค. 61
จนถึง: 29 ธ.ค. 61
ราคา: 25900 บาท
รหัสทัวร์: V04_3