โปรแกรม ทัวร์เกาหลี

ประเทศ:
วันที่เดินทาง:
วันที่เดินทางกลับ:

ทัวร์เกาหลี DELIGHT KOREA WONER 5D3N CNX_DELIGHT

 
ตั้งแต่: 29 พ.ค. 62
จนถึง: 20 มิ.ย. 62
ราคา: 28500 บาท
รหัสทัวร์: KOREA_DELIGHT

ทัวร์เกาหลี KOREA YEOSU-BUSAN AUTUMN 5D3N K04_4

 
ตั้งแต่: 10 ต.ค. 62
จนถึง: 17 พ.ย. 62
ราคา: 39900 บาท
รหัสทัวร์: K04_4

ทัวร์เกาหลี KOREA BUSAN-SEOUL-AUTUMN 5D3N K03_4

 
ตั้งแต่: 9 ต.ค. 62
จนถึง: 17 พ.ย. 62
ราคา: 42900 บาท
รหัสทัวร์: K03_4

ทัวร์เกาหลี KOREA EATING TOUR 5D3N K02_5

 
ตั้งแต่: 10 ต.ค. 62
จนถึง: 17 พ.ย. 62
ราคา: 51900 บาท
รหัสทัวร์: K02_5

ทัวร์เกาหลี STRAWBERRY KOREA YONGPYONG AUTUMN 5D3N K01_4

 
ตั้งแต่: 10 ต.ค. 62
จนถึง: 17 พ.ย. 62
ราคา: 40900 บาท
รหัสทัวร์: K01_4

ทัวร์เกาหลี KOREA YEOSU BUSAN SUMMER 5D 3N K04_3

 
ตั้งแต่: 12 มิ.ย. 62
จนถึง: 22 ก.ย. 62
ราคา: 39900 บาท
รหัสทัวร์: K04_3

ทัวร์เกาหลี KOREA BUSAN-SEOUL SUMMER K03_3

 
ตั้งแต่: 12 มิ.ย. 62
จนถึง: 22 ก.ย. 62
ราคา: 42900 บาท
รหัสทัวร์: K03_3

ทัวร์เกาหลี KOREA EATING TOUR K02_4

 
ตั้งแต่: 4 มิ.ย. 62
จนถึง: 28 ก.ย. 62
ราคา: 51900 บาท
รหัสทัวร์: K02_4

ทัวร์เกาหลี STRAWBERRY KOREA CHAINGMAI SUWON SUMMER CNX_K3_2

 
ตั้งแต่: 8 พ.ค. 62
จนถึง: 27 ก.ย. 62
ราคา: 36900 บาท
รหัสทัวร์: CNX_K3_2

ทัวร์เกาหลี STRAWBERRY CHIANGMAI KOREA SORAK AUTUMN 5D3N CNX_K2_3

 
ตั้งแต่: 16 ต.ค. 62
จนถึง: 28 พ.ย. 62
ราคา: 39900 บาท
รหัสทัวร์: CNX_K2_3

ทัวร์เกาหลี STRAWBERRY CHAINGMAI KOREA SORAK SUMMER 5D3N CNX_K2_2

 
ตั้งแต่: 8 พ.ค. 62
จนถึง: 27 ก.ย. 62
ราคา: 37900 บาท
รหัสทัวร์: CNX_K2_2