โปรแกรม ทัวร์เกาหลี

ประเทศ:
วันที่เดินทาง:
วันที่เดินทางกลับ:
ทัวร์เกาหลี STRAWBERRY KOREA CHAINGMAI SUWON SUMMER CNX_K3_2
 
ตั้งแต่: 8 พ.ค. 62
จนถึง: 27 ก.ย. 62
ราคา: 36900 บาท
รหัสทัวร์: CNX_K3_2
ทัวร์เกาหลี STRAWBERRY KOREA CHAINGMAI SUWON 5D3N CNX_K3_1
 
ตั้งแต่: 7 เม.ย. 62
จนถึง: 21 เม.ย. 62
ราคา: 38900 บาท
รหัสทัวร์: CNX_K3_1
ทัวร์เกาหลี STRAWBERRY CHIANGMAI KOREA SORAK AUTUMN 5D3N CNX_K2_3
 
ตั้งแต่: 16 ต.ค. 62
จนถึง: 28 พ.ย. 62
ราคา: 39900 บาท
รหัสทัวร์: CNX_K2_3
ทัวร์เกาหลี STRAWBERRY CHAINGMAI KOREA SORAK SUMMER 5D3N CNX_K2_2
 
ตั้งแต่: 8 พ.ค. 62
จนถึง: 27 ก.ย. 62
ราคา: 37900 บาท
รหัสทัวร์: CNX_K2_2
ทัวร์เกาหลี STRAWBERRY KOREA SORAK SPRING DELUXE CNX_K2_1
 
ตั้งแต่: 7 เม.ย. 62
จนถึง: 21 เม.ย. 62
ราคา: 39900 บาท
รหัสทัวร์: CNX_K2_1
ทัวร์เกาหลี STRAWBERRY KOREA BUSAN SEOUL SPRING 5D3N K04_2
 
ตั้งแต่: 22 มี.ค. 62
จนถึง: 26 พ.ค. 62
ราคา: 39900 บาท
รหัสทัวร์: K04_2
ทัวร์เกาหลี K02_3 STRAWBERRY KOREA EATING TOUR 5D3N K02_3
 
ตั้งแต่: 22 มี.ค. 62
จนถึง: 26 พ.ค. 62
ราคา: 48900 บาท
รหัสทัวร์: K02_3
ทัวร์เกาหลี STRAWBERRY KOREA YONGPYONG SPRING 5D3N K01_3
 
ตั้งแต่: 22 มี.ค. 62
จนถึง: 26 พ.ค. 62
ราคา: 39900 บาท
รหัสทัวร์: K01_3
ทัวร์เกาหลีใต้ STRAWBERRY KOREA SORAK DELUXE 5D3N K03_2
 
ตั้งแต่: 22 มี.ค. 62
จนถึง: 26 พ.ค. 62
ราคา: 37900 บาท
รหัสทัวร์: K03_2
ทัวร์เกาหลี STRAWBERRY KOREA YONGPYONG SPRING 5D3N K01_2
 
ตั้งแต่: 15 เม.ย. 62
จนถึง: 19 เม.ย. 62
ราคา: 36900 บาท
รหัสทัวร์: K01_2
ทัวร์เกาหลี พรีเมี่ยม STRAWBERRY KOREA EATING TOUR K02_2
 
ตั้งแต่: 10 เม.ย. 62
จนถึง: 14 เม.ย. 62
ราคา: 48900 บาท
รหัสทัวร์: K02_2
ทัวร์เกาหลี STRAWBERRY KOREA SORAK DELUXE WINTER 5D3N K03_1
 
ตั้งแต่: 2 ม.ค. 62
จนถึง: 17 เม.ย. 62
ราคา: 38900 บาท
รหัสทัวร์: K03_1