โปรแกรม ทัวร์เกาหลี

ประเทศ:
วันที่เดินทาง:
วันที่เดินทางกลับ:

ทัวร์เกาหลี STRAWBERRY KOREA WINTER ICE FISHING FESTIVAL 5D 3N CNX_K3_2

 
ตั้งแต่: 8 ม.ค. 63
จนถึง: 1 มี.ค. 63
ราคา: 27900 บาท
รหัสทัวร์: CNX_K3_2

ทัวร์เกาหลี STRAWBERRY KOREA CHAINGMAI SKI WINTER 5D3N (SKI-SEOUL-SEOUL) CNX_K3_3

 
ตั้งแต่: 18 ธ.ค. 62
จนถึง: 29 ธ.ค. 62
ราคา: 27900 บาท
รหัสทัวร์: CNX_K3_3

ทัวร์เกาหลี KOREA YEOSU-BUSAN WINTER 5D3N K04_5

 
ตั้งแต่: 26 พ.ย. 62
จนถึง: 21 ธ.ค. 62
ราคา: 37900 บาท
รหัสทัวร์: K04_5

ทัวร์เกาหลี STRAWBERRY KOREA BUSAN-SEOUL WINTER 5D 3N K03_1

 
ตั้งแต่: 7 ม.ค. 63
จนถึง: 28 มี.ค. 63
ราคา: 38500 บาท
รหัสทัวร์: K03_1

ทัวร์เกาหลี STRAWBERRY EATING TOUR WINTER 5D 3N K02_1

 
ตั้งแต่: 7 ม.ค. 63
จนถึง: 28 มี.ค. 63
ราคา: 46900 บาท
รหัสทัวร์: K02_1

ทัวร์เกาหลีสิ้นปี STRAWBERRY SEOUL NEW YEAR CELEBRATE(SKI) K01_6

 
ตั้งแต่: 28 ธ.ค. 62
จนถึง: 1 ม.ค. 63
ราคา: 42900 บาท
รหัสทัวร์: K01_6

ทัวร์เกาหลี STRAWBERRY KOREA YONGPYONG WINTER (SKI RESORT) 5D 3N K01_1

 
ตั้งแต่: 14 ม.ค. 63
จนถึง: 28 มี.ค. 63
ราคา: 37900 บาท
รหัสทัวร์: K01_1

ทัวร์เกาหลี KOREA YEOSU-BUSAN WINTER K04_1

 
ตั้งแต่: 7 ม.ค. 63
จนถึง: 28 มี.ค. 63
ราคา: 37900 บาท
รหัสทัวร์: K04_1

ทัวร์เกาหลี STRAWBERRY KOREA CHIANGMAI WINTER SKI 5D3N CNX_K3_1

 
ตั้งแต่: 1 ม.ค. 63
จนถึง: 29 มี.ค. 63
ราคา: 27900 บาท
รหัสทัวร์: CNX_K3_1

ทัวร์เกาหลี KOREA YEOSU-BUSAN AUTUMN 5D3N K04_4

 
ตั้งแต่: 10 ต.ค. 62
จนถึง: 17 พ.ย. 62
ราคา: 39900 บาท
รหัสทัวร์: K04_4

ทัวร์เกาหลี KOREA EATING TOUR 5D3N K02_5

 
ตั้งแต่: 10 ต.ค. 62
จนถึง: 17 พ.ย. 62
ราคา: 51900 บาท
รหัสทัวร์: K02_5