โปรแกรม ทัวร์เกาหลี

ประเทศ:
วันที่เดินทาง:
วันที่เดินทางกลับ:
ทัวร์เกาหลี STRAWBERRY KOREA BUSAN SEOUL SPRING 5D3N K04_2
 
ตั้งแต่: 22 มี.ค. 62
จนถึง: 26 พ.ค. 62
ราคา: 39900 บาท
รหัสทัวร์: K04_2
ทัวร์เกาหลี K02_3 STRAWBERRY KOREA EATING TOUR 5D3N K02_3
 
ตั้งแต่: 22 มี.ค. 62
จนถึง: 26 พ.ค. 62
ราคา: 48900 บาท
รหัสทัวร์: K02_3
ทัวร์เกาหลี STRAWBERRY KOREA YONGPYONG SPRING 5D3N K01_3
 
ตั้งแต่: 22 มี.ค. 62
จนถึง: 26 พ.ค. 62
ราคา: 39900 บาท
รหัสทัวร์: K01_3
ทัวร์เกาหลีใต้ STRAWBERRY KOREA SORAK DELUXE 5D3N K03_2
 
ตั้งแต่: 22 มี.ค. 62
จนถึง: 26 พ.ค. 62
ราคา: 37900 บาท
รหัสทัวร์: K03_2
ทัวร์เกาหลี STRAWBERRY KOREA YONGPYONG SPRING 5D3N K01_2
 
ตั้งแต่: 15 เม.ย. 62
จนถึง: 19 เม.ย. 62
ราคา: 36900 บาท
รหัสทัวร์: K01_2
ทัวร์เกาหลี พรีเมี่ยม STRAWBERRY KOREA EATING TOUR K02_2
 
ตั้งแต่: 10 เม.ย. 62
จนถึง: 14 เม.ย. 62
ราคา: 48900 บาท
รหัสทัวร์: K02_2
ทัวร์เกาหลี STRAWBERRY KOREA BUSAN SEOUL WINTER 5D3N K04_1
 
ตั้งแต่: 2 ม.ค. 62
จนถึง: 17 มี.ค. 62
ราคา: 38900 บาท
รหัสทัวร์: K04_1
ทัวร์เกาหลี STRAWBERRY KOREA SORAK DELUXE WINTER 5D3N K03_1
 
ตั้งแต่: 2 ม.ค. 62
จนถึง: 17 เม.ย. 62
ราคา: 38900 บาท
รหัสทัวร์: K03_1
ทัวร์เกาหลี STRAWBERRY KOREA EATING TOUR K02_1
 
ตั้งแต่: 2 ม.ค. 62
จนถึง: 17 มี.ค. 62
ราคา: 48900 บาท
รหัสทัวร์: K02_1
ทัวร์เกาหลี STRAWBERRY KOREA YONGPYONG WINTER 5D3N K01_1
 
ตั้งแต่: 2 ม.ค. 62
จนถึง: 17 มี.ค. 62
ราคา: 38900 บาท
รหัสทัวร์: K01_1
ทัวร์เกาหลี STRAWBERRY KOREA YONGPYONG SKI 5D/3N CNX_K4
 
ตั้งแต่: 5 ธ.ค. 61
จนถึง: 10 มี.ค. 62
ราคา: 37900 บาท
รหัสทัวร์: CNX_K4
ทัวร์เกาหลี STRAWBERRY KOREA SUWON SEOUL 5D/3N CNX_K3
 
ตั้งแต่: 5 ธ.ค. 61
จนถึง: 24 ก.พ. 62
ราคา: 33900 บาท
รหัสทัวร์: CNX_K3