โปรแกรมทัวร์

โปรแกรม ทัวร์ยุโรป

ประเทศ:
วันที่เดินทาง:
วันที่เดินทางกลับ:

ทัวร์ยุโรป 2567 – GRAPES CLASSIC EAST EUROPE 10DAYS 7NIGHTS

 
ตั้งแต่: 19 ต.ค. 67
จนถึง: 28 ต.ค. 67
ราคา: 149500 บาท
รหัสทัวร์: G01_1

ทัวร์ยุโรป 2567 – GRAPES GRAND SWITZERLAND 9DAYS 6NIGHTS

 
ตั้งแต่: 22 ต.ค. 67
จนถึง: 30 ต.ค. 67
ราคา: 174900 บาท
รหัสทัวร์: G04_2

ทัวร์ยุโรป 2567 – GRAPES ROMANTIC DOLOMITE 10DAYS 7NIGHTS

 
ตั้งแต่: 19 ต.ค. 67
จนถึง: 28 ต.ค. 67
ราคา: 155900 บาท
รหัสทัวร์: G15_2

ทัวร์ยุโรป 2567 – GRAPES GRAND SWITZERLAND 9DAYS 6NIGHTS

 
ตั้งแต่: 23 เม.ย. 67
จนถึง: 25 มิ.ย. 67
ราคา: 185900 บาท
รหัสทัวร์: G04_1

ทัวร์ยุโรป 2567 – GRAPES ROMANTIC DOLOMITE 10DAYS 7NIGHTS

 
ตั้งแต่: 26 เม.ย. 66
จนถึง: 14 มิ.ย. 67
ราคา: 167900 บาท
รหัสทัวร์: G15_1
 
ทัวร์ยุโรป
ทัวร์ยุโรป ตะวันออก ชม วิหารเมืองบาธ (Bath Abbey) ถูกสร้างขึ้นใหม่ในศตวรรษที่ 12 วิหารแห่งนี้เป็นหนึ่งในสถาปัตยกรรมกอธิคที่ใหญ่ที่สุดทางฝั่งตะวันตกของอังกฤษ ใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา ภายในวิหารตกแต่งอย่างวิจิตร โดยเฉพาะเพดานกลางวิหาร ที่ออกแบบให้มีลักษณะแฉกออกคล้ายรูปพัด ชม สะพานพัลท์นีย์ (Pulteney Bridge) สร้างข้ามแม่น้ำเอวอน เป็นผลงานสถาปัตยกรรมที่ใช้หินบาธในการก่อสร้าง แต่ความพิเศษอยู่ตรงที่ด้านบนของสะพานมีอาคาร ร้านค้าต่างๆอยู่ทั้งสองฝั่งของแนวสะพาน ซึ่งสะพานนี้มีความยาว 300 เมตร ด้านล่างสะพานมีการสร้างฝายกั้นน้ำลักษณะคล้ายเกือกม้า สายน้ำลดหลั่นกันเป็นชั้นๆ จึงเกิดเป็นภาพสวยงามเหมาะสำหรับเก็บภาพไว้เป็นที่ระลึกอีกสักภาพ