โปรแกรมทัวร์

โปรแกรม ทัวร์ยุโรป

ประเทศ:
วันที่เดินทาง:
วันที่เดินทางกลับ:

GRAPES GRAND ITALY 9D 6N BY QATAR

 
ตั้งแต่: 30 พ.ย. 66
จนถึง: 15 ธ.ค. 66
ราคา: 129900 บาท
รหัสทัวร์: E03_1

GRAPES GERMANY SWITZERLAND FRANCE 10D 7N

 
ตั้งแต่: 2 พ.ย. 66
จนถึง: 16 ธ.ค. 66
ราคา: 134900 บาท
รหัสทัวร์: E07_3

GRAPES CLASSIC EAST EUROPE 10D 7N (เยอรมนี ออสเตรีย สาธารณรัฐเชค ฮังการี สโลวัก)

 
ตั้งแต่: 9 พ.ย. 66
จนถึง: 13 ธ.ค. 66
ราคา: 135900 บาท
รหัสทัวร์: E01_2

GRAPES CLASSIC EAST EUROPE 10D 7N (เยอรมนี ออสเตรีย สาธารณรัฐเชค ฮังการี สโลวัก)

 
ตั้งแต่: 26 ต.ค. 66
จนถึง: 4 พ.ย. 66
ราคา: 139900 บาท
รหัสทัวร์: E01_1
 
ทัวร์ยุโรป
ทัวร์ยุโรป ตะวันออก ชม วิหารเมืองบาธ (Bath Abbey) ถูกสร้างขึ้นใหม่ในศตวรรษที่ 12 วิหารแห่งนี้เป็นหนึ่งในสถาปัตยกรรมกอธิคที่ใหญ่ที่สุดทางฝั่งตะวันตกของอังกฤษ ใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา ภายในวิหารตกแต่งอย่างวิจิตร โดยเฉพาะเพดานกลางวิหาร ที่ออกแบบให้มีลักษณะแฉกออกคล้ายรูปพัด ชม สะพานพัลท์นีย์ (Pulteney Bridge) สร้างข้ามแม่น้ำเอวอน เป็นผลงานสถาปัตยกรรมที่ใช้หินบาธในการก่อสร้าง แต่ความพิเศษอยู่ตรงที่ด้านบนของสะพานมีอาคาร ร้านค้าต่างๆอยู่ทั้งสองฝั่งของแนวสะพาน ซึ่งสะพานนี้มีความยาว 300 เมตร ด้านล่างสะพานมีการสร้างฝายกั้นน้ำลักษณะคล้ายเกือกม้า สายน้ำลดหลั่นกันเป็นชั้นๆ จึงเกิดเป็นภาพสวยงามเหมาะสำหรับเก็บภาพไว้เป็นที่ระลึกอีกสักภาพ