โปรแกรมทัวร์

โปรแกรม ทัวร์พม่า

ประเทศ:
วันที่เดินทาง:
วันที่เดินทางกลับ:

ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน สิเรียม 4 วัน 3 คืน

 
ตั้งแต่: 1 พ.ค. 66
จนถึง: 31 ก.ค. 66
ราคา: 21900 บาท
รหัสทัวร์: M01_1