โปรแกรม ทัวร์พม่า

ประเทศ:
วันที่เดินทาง:
วันที่เดินทางกลับ:

ทัวร์พม่า MANGO GRAND MYANMAR (ย่างกุ้ง-หงสาวดี-อินทร์เเขวน-พุกาม-มัณฑะเลย์-อินเล) 6D5N M02_2

ตั้งแต่: 8 ม.ค. 62
จนถึง: 21 เม.ย. 64
ราคา: 38900 บาท
รหัสทัวร์: M02_2

ทัวร์พม่า MANGO GRAND MYANMAR (ย่างกุ้ง-หงสาวดี-อินทร์เเขวน-พุกาม-มัณฑะเลย์-อินเล) 6D5N CNX_M5

ตั้งแต่: 4 ม.ค. 62
จนถึง: 1 พ.ค. 62
ราคา: 32900 บาท
รหัสทัวร์: CNX_M5

ทัวร์พม่า MANGO MYANMAR BAGO 3D2N CNX_M6

ตั้งแต่: 4 ม.ค. 62
จนถึง: 28 เม.ย. 62
ราคา: 12900 บาท
รหัสทัวร์: CNX_M6

ทัวร์พม่าMANGO MYANMAR (ย่างกุ้ง – พระธาตุอินทร์แขวน – สิเรียม) 4D 3N M01_1

ตั้งแต่: 10 ม.ค. 62
จนถึง: 28 เม.ย. 62
ราคา: 17900 บาท
รหัสทัวร์: M01_1

ทัวร์พม่า MANGO MYANMAR (ย่างกุ้ง – สิเรียม) 2D 1N M01_5

ตั้งแต่: 6 ต.ค. 61
จนถึง: 30 ธ.ค. 61
ราคา: 12900 บาท
รหัสทัวร์: M01_5

ทัวร์พม่า MANGO MYANMAR ย่างกุ้ง อินแขวน สิเรียม M01_4

ตั้งแต่: 12 ต.ค. 61
จนถึง: 30 ธ.ค. 61
ราคา: 17900 บาท
รหัสทัวร์: M01_4

ทัวร์พม่า MANGO MYANMAR 3D2N CNX_M2

ตั้งแต่: 5 ต.ค. 61
จนถึง: 30 ต.ค. 61
ราคา: 14900 บาท
รหัสทัวร์: CNX_M2

ทัวร์พม่า MANGO GRAND MYANMAR 6D/5N CNX_M3

ตั้งแต่: 10 ต.ค. 61
จนถึง: 30 ธ.ค. 61
ราคา: 43900 บาท
รหัสทัวร์: CNX_M3

ทัวร์พม่า MANGO GRAND MYANMAR 6D/5N (ย่างกุ้ง-มัณฑะเลย์-พุกาม-อินเล) M02_1

ตั้งแต่: 9 ต.ค. 61
จนถึง: 30 ธ.ค. 61
ราคา: 43900 บาท
รหัสทัวร์: M02_1