โปรแกรม ทัวร์นิวซีแลนด์

ประเทศ:
วันที่เดินทาง:
วันที่เดินทางกลับ:

ทัวร์นิวซีแลนด์ KIWI NEW ZEALAND SOUTH ISLAND 7D/5N N01_1

ตั้งแต่: 7 ม.ค. 62
จนถึง: 28 เม.ย. 62
ราคา: 91900 บาท
รหัสทัวร์: N01_1

ทัวร์นิวซีแลนด์ KIWI NEW ZEALAND NORTH ISLAND 6D/4N N01_2

ตั้งแต่: 8 ม.ค. 62
จนถึง: 28 เม.ย. 62
ราคา: 79900 บาท
รหัสทัวร์: N01_2

ทัวร์นิวซีแลนด์ KIWI GRAND TOUR NEW ZEALAND Nth & Sth 9D/7N BW-N7

ตั้งแต่: 6 ต.ค. 61
จนถึง: 9 ธ.ค. 61
ราคา: 121900 บาท
รหัสทัวร์: BW-N7

ทัวร์นิวซีแลนด์ KIWI HIGHTLIGHT NEW ZEALAND Nth & Sth 7D/5N BW-N6

ตั้งแต่: 6 ต.ค. 61
จนถึง: 7 ธ.ค. 61
ราคา: 104900 บาท
รหัสทัวร์: BW-N6

ทัวร์นิวซีแลนด์ KIWI ROMANTIC SOUTH ISLAND TOUR NEW ZEALAND 6D/4N BW-N3

ตั้งแต่: 26 ธ.ค. 61
จนถึง: 1 ม.ค. 62
ราคา: 99900 บาท
รหัสทัวร์: BW-N3

ทัวร์นิวซีแลนด์ KIWI HELLO NEW ZEALAND6D/4N BW-N2

ตั้งแต่: 6 ต.ค. 61
จนถึง: 6 ธ.ค. 61
ราคา: 69900 บาท
รหัสทัวร์: BW-N2

ทัวร์นิวซีแลนด์ KIWI PERFECT TOUR NEW ZEALAND NY 8D/6N BW-N5

ตั้งแต่: 25 ธ.ค. 61
จนถึง: 1 ม.ค. 62
ราคา: 116900 บาท
รหัสทัวร์: BW-N5

ทัวร์นิวซีแลนด์ KIWI PARADISE TOUR (NEW YEAR CELEBRATION) 9D/7N BW-N4

ตั้งแต่: 25 ธ.ค. 61
จนถึง: 2 ม.ค. 62
ราคา: 119900 บาท
รหัสทัวร์: ฺBW-N4

ทัวร์นิวซีแลนด์ KIWI BEAUTIFUL NEW ZEALAND 6D/4N BW-N1

ตั้งแต่: 28 ธ.ค. 61
จนถึง: 2 ม.ค. 62
ราคา: 85900 บาท
รหัสทัวร์: BW-N1

ทัวร์นิวซีแลนด์ KIWI NEW ZEALAND NORTH ISLAND 6D4N N01_5

ตั้งแต่: 9 ต.ค. 61
จนถึง: 20 ธ.ค. 61
ราคา: 72900 บาท
รหัสทัวร์: N01_5