โปรแกรม ทัวร์นิวซีแลนด์

ประเทศ:
วันที่เดินทาง:
วันที่เดินทางกลับ:

ทัวร์นิวซีแลนด์ KIWI PERFECT TOUR NEW ZEALAND NEW YEAR 8D6N BW-N2

 
ตั้งแต่: 25 ธ.ค. 62
จนถึง: 1 ม.ค. 63
ราคา: 122900 บาท
รหัสทัวร์: BW-N2

ทัวร์นิวซีแลนด์ KIWI GRAND TOUR NEW ZEALAND NORTH&SOUTH BW-N01

 
ตั้งแต่: 28 ธ.ค. 62
จนถึง: 6 ม.ค. 63
ราคา: 139900 บาท
รหัสทัวร์: BW-N01

ทัวร์นิวซีแลนด์ KIWI BEAUTIFUL New Zealand 6D4N N01_6

 
ตั้งแต่: 27 ธ.ค. 62
จนถึง: 1 ม.ค. 63
ราคา: 89900 บาท
รหัสทัวร์: N01_6