โปรแกรม ทัวร์นิวซีแลนด์

ประเทศ:
วันที่เดินทาง:
วันที่เดินทางกลับ:
ทัวร์นิวซีแลนด์ นั่งกระเช้า ล่องเรือธารน้ำแข็ง KIWI NZ SOUTH ISLAND 7D5N (MILFORD SOUND) N01_3
 
ตั้งแต่: 12 เม.ย. 62
จนถึง: 18 เม.ย. 62
ราคา: 111900 บาท
รหัสทัวร์: N01_3
ทัวร์นิวซีแลนด์ KIWI NEW ZEALAND SOUTH ISLAND 7D/5N N01_1
 
ตั้งแต่: 7 ม.ค. 62
จนถึง: 28 เม.ย. 62
ราคา: 91900 บาท
รหัสทัวร์: N01_1
ทัวร์นิวซีแลนด์ KIWI NEW ZEALAND NORTH ISLAND 6D/4N N01_2
 
ตั้งแต่: 8 ม.ค. 62
จนถึง: 28 เม.ย. 62
ราคา: 79900 บาท
รหัสทัวร์: N01_2
ทัวร์นิวซีแลนด์ KIWI ROMANTIC SOUTH ISLAND TOUR NEW ZEALAND 6D/4N BW-N3
 
ตั้งแต่: 26 ธ.ค. 61
จนถึง: 1 ม.ค. 62
ราคา: 99900 บาท
รหัสทัวร์: BW-N3
ทัวร์นิวซีแลนด์ KIWI PERFECT TOUR NEW ZEALAND NY 8D/6N BW-N5
 
ตั้งแต่: 25 ธ.ค. 61
จนถึง: 1 ม.ค. 62
ราคา: 116900 บาท
รหัสทัวร์: BW-N5
ทัวร์นิวซีแลนด์ KIWI PARADISE TOUR (NEW YEAR CELEBRATION) 9D/7N BW-N4
 
ตั้งแต่: 25 ธ.ค. 61
จนถึง: 2 ม.ค. 62
ราคา: 119900 บาท
รหัสทัวร์: ฺBW-N4
ทัวร์นิวซีแลนด์ KIWI BEAUTIFUL NEW ZEALAND 6D/4N BW-N1
 
ตั้งแต่: 28 ธ.ค. 61
จนถึง: 2 ม.ค. 62
ราคา: 85900 บาท
รหัสทัวร์: BW-N1