โปรแกรม ทัวร์จีน

ประเทศ:
วันที่เดินทาง:
วันที่เดินทางกลับ:
ทัวร์จีน PEACH KUNMING-DALI-LIJIANG-SHANGRILA 6D 5N CNX_C1_2
 
ตั้งแต่: 8 ม.ค. 62
จนถึง: 23 เม.ย. 62
ราคา: 36900 บาท
รหัสทัวร์: CNX_C1_2
ทัวร์จีน PEACH CHIANGMAI-KUNMING 5D 4N CNX_C2
 
ตั้งแต่: 2 ม.ค. 62
จนถึง: 24 เม.ย. 62
ราคา: 33900 บาท
รหัสทัวร์: CNX_C2
ทัวร์จีน PEACH KUNMING-DALI-LIJIANG 5D 4N C02_1
 
ตั้งแต่: 2 ม.ค. 62
จนถึง: 24 เม.ย. 62
ราคา: 36900 บาท
รหัสทัวร์: C02_1
ทัวร์จีน PEACH KUNMING-SHANGRI-LA 7D 6N C02_2
 
ตั้งแต่: 8 ม.ค. 62
จนถึง: 22 เม.ย. 62
ราคา: 42900 บาท
รหัสทัวร์: C02_2