โปรแกรมทัวร์

โปรแกรม ทัวร์จีน

ประเทศ:
วันที่เดินทาง:
วันที่เดินทางกลับ:

ทัวร์จีน2567 – PEACH KUNMING-DALI-LIJIANG-SHANGRI-LA 6D5N TG

 
ตั้งแต่: 2 ม.ค. 67
จนถึง: 23 เม.ย. 67
ราคา: 41900 บาท
รหัสทัวร์: C02

ทัวร์จีน 2567 — PEACH CHENGDU 6D5N (หวงหลง-จิ่วจ้ายโกว)

 
ตั้งแต่: 2 ม.ค. 67
จนถึง: 23 เม.ย. 67
ราคา: 37900 บาท
รหัสทัวร์: C01

ทัวร์จีน 2567 — PEACH BEIJING 5D 4N TG

 
ตั้งแต่: 3 ม.ค. 67
จนถึง: 21 ส.ค. 67
ราคา: 52900 บาท
รหัสทัวร์: C03

ทัวร์จีน2567 – PEACH SHANGHAI 5D4N TG

 
ตั้งแต่: 3 ม.ค. 67
จนถึง: 21 ส.ค. 67
ราคา: 52900 บาท
รหัสทัวร์: C04