โปรแกรมทัวร์

โปรแกรม ทัวร์จีน

ประเทศ:
วันที่เดินทาง:
วันที่เดินทางกลับ:

ทัวร์จีน2567 – PEACH CHENGDU 6DAYS 5NIGHTS (หวงหลง-จิ่วจ้ายโกว)

 
ตั้งแต่: 14 พ.ค. 67
จนถึง: 24 ก.ย. 67
ราคา: 40900 บาท
รหัสทัวร์: C01_1

ทัวร์จีน2567 – PEACH KUNMING-DALI-LIJIANG-SHANGRI-LA 6DAYS 5NIGHTS

 
ตั้งแต่: 7 พ.ค. 67
จนถึง: 24 ก.ย. 67
ราคา: 46900 บาท
รหัสทัวร์: C02_1

ทัวร์จีน2567 – PEACH SHANGHAI 5D4N (DISNEYLAND)

 
ตั้งแต่: 6 มี.ค. 67
จนถึง: 21 ส.ค. 67
ราคา: 54900 บาท
รหัสทัวร์: C04_1

ทัวร์จีน2567 – PEACH KUNMING-DALI-LIJIANG-SHANGRI-LA 6D5N TG

 
ตั้งแต่: 2 ม.ค. 67
จนถึง: 23 เม.ย. 67
ราคา: 41900 บาท
รหัสทัวร์: C02

ทัวร์จีน 2567 — PEACH CHENGDU 6D5N (หวงหลง-จิ่วจ้ายโกว)

 
ตั้งแต่: 2 ม.ค. 67
จนถึง: 23 เม.ย. 67
ราคา: 37900 บาท
รหัสทัวร์: C01

ทัวร์จีน 2567 — PEACH BEIJING 5D 4N TG

 
ตั้งแต่: 3 ม.ค. 67
จนถึง: 21 ส.ค. 67
ราคา: 52900 บาท
รหัสทัวร์: C03

ทัวร์จีน2567 – PEACH SHANGHAI 5D4N TG

 
ตั้งแต่: 3 ม.ค. 67
จนถึง: 21 ส.ค. 67
ราคา: 52900 บาท
รหัสทัวร์: C04