โปรแกรม ทัวร์จีน

ประเทศ:
วันที่เดินทาง:
วันที่เดินทางกลับ:
ทัวร์จีน PEACH BEST OF SHANGHAI 5D 4N C04_4
 
ตั้งแต่: 6 มี.ค. 62
จนถึง: 24 พ.ย. 62
ราคา: 55900 บาท
รหัสทัวร์: C04_4
ทัวร์จีน PEACH SHANGHAI 5D 4N C04_3
 
ตั้งแต่: 6 มี.ค. 62
จนถึง: 24 พ.ย. 62
ราคา: 42900 บาท
รหัสทัวร์: C04_3
ทัวร์จีน PEACH CHIANGMAI-HONGKONG 5D 4N (OPTION DISNEYLAND CNX_H4)
 
ตั้งแต่: 8 ม.ค. 62
จนถึง: 30 มี.ค. 62
ราคา: 27900 บาท
รหัสทัวร์: CNX_H4
ทัวร์จีน PEACH CHIANGMAI-HONGKONG 3D 2N CNX_H3
 
ตั้งแต่: 11 ม.ค. 62
จนถึง: 31 มี.ค. 62
ราคา: 22900 บาท
รหัสทัวร์: CNX_H3
ทัวร์จีน PEACH BEST OF BEIJING-HARBIN (SKI) 5D 4N C01_8
 
ตั้งแต่: 2 ม.ค. 62
จนถึง: 24 ก.พ. 62
ราคา: 69500 บาท
รหัสทัวร์: C01_8
ทัวร์จีน เส้นทางท่องเที่ยวปักกิ่งเเละฮาร์บิ้นในฤดูหนาว โปรแกรมPEACH BEIJING-HARBIN 5D 4N C01_7
 
ตั้งแต่: 2 ม.ค. 62
จนถึง: 24 ก.พ. 62
ราคา: 65900 บาท
รหัสทัวร์: C01_7
ทัวร์จีน PEACH BEST OF CHANGSHA-ZHANGJIAJIE 5D 4N C05_6
 
ตั้งแต่: 5 ธ.ค. 61
จนถึง: 27 ก.พ. 62
ราคา: 45900 บาท
รหัสทัวร์: C05_6
ทัวร์จีน PEACH BEST OF CHANGSHA-ZHANGJIAJIE 5D 4N C05_6
 
ตั้งแต่: 5 ธ.ค. 61
จนถึง: 27 ก.พ. 62
ราคา: 45900 บาท
รหัสทัวร์: C05_6
ทัวร์จีน PEACH BEST OF BEIJING 5D 4N C01_6
 
ตั้งแต่: 5 ธ.ค. 61
จนถึง: 27 ก.พ. 62
ราคา: 54900 บาท
รหัสทัวร์: C01_6
ทัวร์จีน เส้นทางยอดนิมยมครบทุกไฮไลท์ โปรแกรมPEACH BEIJING 5D 4N C01_5
 
ตั้งแต่: 5 ธ.ค. 61
จนถึง: 27 ก.พ. 62
ราคา: 42900 บาท
รหัสทัวร์: C01_5
ทัวร์จีน PEACH BEST OF SHANGHAI 5D 4N C04_2
 
ตั้งแต่: 5 ธ.ค. 61
จนถึง: 27 ก.พ. 62
ราคา: 55900 บาท
รหัสทัวร์: C04_2
ทัวร์จีน PEACH SHANGHAI 5D 4N C04_1
 
ตั้งแต่: 5 ธ.ค. 61
จนถึง: 27 ก.พ. 62
ราคา: 45900 บาท
รหัสทัวร์: C04_1