โปรแกรม ทัวร์จีน

ประเทศ:
วันที่เดินทาง:
วันที่เดินทางกลับ:

ทัวร์จีน PEACH CHIANGMAI-HONGKONG 5D 4N (OPTION DISNEYLAND CNX_H4)

ตั้งแต่: 8 ม.ค. 62
จนถึง: 30 มี.ค. 62
ราคา: 27900 บาท
รหัสทัวร์: CNX_H4

ทัวร์จีน PEACH CHIANGMAI-HONGKONG 3D 2N CNX_H3

ตั้งแต่: 11 ม.ค. 62
จนถึง: 31 มี.ค. 62
ราคา: 22900 บาท
รหัสทัวร์: CNX_H3

ทัวร์จีน PEACH BEST OF BEIJING-HARBIN (SKI) 5D 4N C01_8

ตั้งแต่: 2 ม.ค. 62
จนถึง: 24 ก.พ. 62
ราคา: 69500 บาท
รหัสทัวร์: C01_8

ทัวร์จีน PEACH BEIJING-HARBIN 5D 4N C01_7

ตั้งแต่: 2 ม.ค. 62
จนถึง: 24 ก.พ. 62
ราคา: 65900 บาท
รหัสทัวร์: C01_7

ทัวร์จีน PEACH BEST OF CHANGSHA-ZHANGJIAJIE 5D 4N C05_6

ตั้งแต่: 5 ธ.ค. 61
จนถึง: 27 ก.พ. 62
ราคา: 45900 บาท
รหัสทัวร์: C05_6

ทัวร์จีน PEACH BEST OF CHANGSHA-ZHANGJIAJIE 5D 4N C05_6

ตั้งแต่: 5 ธ.ค. 61
จนถึง: 27 ก.พ. 62
ราคา: 45900 บาท
รหัสทัวร์: C05_6

ทัวร์จีน PEACH BEST OF BEIJING 5D 4N C01_6

ตั้งแต่: 5 ธ.ค. 61
จนถึง: 27 ก.พ. 62
ราคา: 54900 บาท
รหัสทัวร์: C01_6

ทัวร์จีน PEACH BEIJING 5D 4N C01_5

ตั้งแต่: 5 ธ.ค. 61
จนถึง: 27 ก.พ. 62
ราคา: 42900 บาท
รหัสทัวร์: C01_5

ทัวร์จีน PEACH BEST OF SHANGHAI 5D 4N C04_2

ตั้งแต่: 5 ธ.ค. 61
จนถึง: 27 ก.พ. 62
ราคา: 55900 บาท
รหัสทัวร์: C04_2

ทัวร์จีน PEACH SHANGHAI 5D 4N C04_1

ตั้งแต่: 5 ธ.ค. 61
จนถึง: 27 ก.พ. 62
ราคา: 45900 บาท
รหัสทัวร์: C04_1

ทัวร์จีน PEACH HONGKONG (OPTION DISNEYLAND) 4D 3N H01_1

ตั้งแต่: 3 ม.ค. 62
จนถึง: 28 มี.ค. 62
ราคา: 32900 บาท
รหัสทัวร์: H01_1

ทัวร์จีน PEACH CHENGDU-EMEI-LESHAN 4D 3N C03_1

ตั้งแต่: 3 ม.ค. 62
จนถึง: 25 เม.ย. 62
ราคา: 32900 บาท
รหัสทัวร์: C03_1

ทัวร์จีน PEACH KUNMING-DALI-LIJIANG-SHANGRILA 6D 5N CNX_C1_2

ตั้งแต่: 8 ม.ค. 62
จนถึง: 23 เม.ย. 62
ราคา: 36900 บาท
รหัสทัวร์: CNX_C1_2

ทัวร์จีน PEACH CHIANGMAI-KUNMING 5D 4N CNX_C2

ตั้งแต่: 2 ม.ค. 62
จนถึง: 24 เม.ย. 62
ราคา: 33900 บาท
รหัสทัวร์: CNX_C2

ทัวร์จีน PEACH KUNMING-DALI-LIJIANG 5D 4N C02_1

ตั้งแต่: 2 ม.ค. 62
จนถึง: 24 เม.ย. 62
ราคา: 36900 บาท
รหัสทัวร์: C02_1

ทัวร์จีน PEACH KUNMING-SHANGRI-LA 7D 6N C02_2

ตั้งแต่: 8 ม.ค. 62
จนถึง: 22 เม.ย. 62
ราคา: 42900 บาท
รหัสทัวร์: C02_2

ทัวร์จีน PEACH CHANGMAI-HONGKONG 5D 4N CNX_H2

ตั้งแต่: 9 ต.ค. 61
จนถึง: 25 ธ.ค. 61
ราคา: 29900 บาท
รหัสทัวร์: CNX_H2

ทัวร์จีน PEACH CHENGDU EMEI LESHAN 4D 3N C03_3

ตั้งแต่: 11 ต.ค. 61
จนถึง: 20 ธ.ค. 61
ราคา: 29900 บาท
รหัสทัวร์: C03_3

ทัวร์จีน PEACH KUNMING SHANGRI-LA 7D 6N C02_4

ตั้งแต่: 3 ก.ย. 61
จนถึง: 25 ธ.ค. 61
ราคา: 37900 บาท
รหัสทัวร์: C02_4

ทัวร์จีน-VIP- PEACH BEST OF KUNMING DALI LIJIANG 5D 4N C02_3

ตั้งแต่: 10 ต.ค. 61
จนถึง: 27 ธ.ค. 61
ราคา: 45900 บาท
รหัสทัวร์: C02_3

ทัวร์จีน-VIP- PEACH BEST OF SHANGHAI 5D 4N C04_6

ตั้งแต่: 5 ก.ย. 61
จนถึง: 22 พ.ย. 61
ราคา: 59900 บาท
รหัสทัวร์: C04_6

ทัวร์จีน PEACH SHANGHAI 5D 4N C04_5

ตั้งแต่: 5 ก.ย. 61
จนถึง: 22 พ.ย. 61
ราคา: 40900 บาท
รหัสทัวร์: C04_5

ทัวร์จีน-VIP- PEACH BEST OF CHANGSHA ZHANGJIAJIE C05_4

ตั้งแต่: 5 ก.ย. 61
จนถึง: 22 พ.ย. 61
ราคา: 49900 บาท
รหัสทัวร์: C05_4

ทัวร์จีน PEACH CHANGSHA-ZHANGJIAJIE 5D 4N C05_3

ตั้งแต่: 5 ก.ย. 61
จนถึง: 22 พ.ย. 61
ราคา: 37900 บาท
รหัสทัวร์: C05_3

ทัวร์จีน PEACH BEIJING 5D 4N C01_3

ตั้งแต่: 5 ก.ย. 61
จนถึง: 21 พ.ย. 61
ราคา: 41900 บาท
รหัสทัวร์: C01_3

ทัวร์จีน-VIP- PEACH BEST OF BEIJING 5D 4N C01_4

ตั้งแต่: 5 ก.ย. 61
จนถึง: 21 พ.ย. 61
ราคา: 59900 บาท
รหัสทัวร์: C01_4

ทัวร์จีน PEACH CHIANGMAI-HONGKONG 5D4N CNX_H1

ตั้งแต่: 3 ก.ค. 61
จนถึง: 29 ก.ย. 61
ราคา: 25900 บาท
รหัสทัวร์: CNX_H1

PEACH KUNMING-LIJIANG-SHANGRILA 6D 5N CNX_C1_1

ตั้งแต่: 2 ก.ค. 61
จนถึง: 24 ธ.ค. 61
ราคา: 33900 บาท
รหัสทัวร์: CNX_C1_1

PEACH CHIANGMAI – KUNMING 5D 4N CNX_C1

ตั้งแต่: 11 ก.ค. 61
จนถึง: 26 ธ.ค. 61
ราคา: 31900 บาท
รหัสทัวร์: CNX_C1