โปรแกรมเดินทางจากเชียงใหม่

ประเทศ:
วันที่เดินทาง:
วันที่เดินทางกลับ:

ทัวร์ไต้หวัน PINEAPPLE CHIANGMAI-TAIWAN 6D5N CNX_T2

ตั้งแต่: 3 ก.ค. 61
จนถึง: 25 ธ.ค. 61
ราคา: 44900 บาท
รหัสทัวร์: CNX_T2

ทัวร์ไต้หวัน PINEAPPLE CHIANGMAI-TAIWAN 5D4N CNX_T1

ตั้งแต่: 4 ก.ค. 61
จนถึง: 26 ธ.ค. 61
ราคา: 39900 บาท
รหัสทัวร์: CNX_T1