โปรแกรมเดินทางจากเชียงใหม่

ประเทศ:
วันที่เดินทาง:
วันที่เดินทางกลับ:

ทัวร์ญี่ปุ่น APPLE FIRST TOUCH 6D/4N CNX_J2_1

ตั้งแต่: 4 ก.ค. 61
จนถึง: 1 ต.ค. 61
ราคา: 49900 บาท
รหัสทัวร์: CNX_J2_1

ทัวร์ญี่ปุ่น APPLE KANSAI WONDER 6D4N CNX_J6_1

ตั้งแต่: 4 ก.ค. 61
จนถึง: 1 ต.ค. 61
ราคา: 44900 บาท
รหัสทัวร์: CNX_J6_1

ทัวร์ญี่ปุ่น APPLE FIRST TOUCH 7D5N CNX_J1_1

ตั้งแต่: 2 ก.ค. 61
จนถึง: 23 ก.ย. 61
ราคา: 53900 บาท
รหัสทัวร์: CNX_J1_1