ทัวร์หยุดยาวช่วงปีใหม่

ประเทศ:
วันที่เดินทาง:
วันที่เดินทางกลับ:

**NEW YEAR 2019** ทัวร์ยุโรป E01_8 GRAPES CLASSIC EAST EUROPE 10D7N (TG)

ตั้งแต่: 28 ธ.ค. 61
จนถึง: 6 ม.ค. 62
ราคา: 96900 บาท
รหัสทัวร์: E01_8

**NEW YEAR 2019** ทัวร์ยุโรป E10_8 BEST OF ENGLAND by Grapes Europe 8D5N (TG)

ตั้งแต่: 31 ธ.ค. 61
จนถึง: 5 ม.ค. 62
ราคา: 93900 บาท
รหัสทัวร์: E10_8

**NEW YEAR 2019** ทัวร์ยุโรป E04_3 GRAPES GRAND SWITZERLAND 9D6N (TG)

ตั้งแต่: 28 ธ.ค. 61
จนถึง: 5 ม.ค. 62
ราคา: 109900 บาท
รหัสทัวร์: E04_3

**NEW YEAR 2019** ทัวร์ยุโรป E02_5 GRAPES SUPER HITZ 10D7N (TG)

ตั้งแต่: 23 ธ.ค. 61
จนถึง: 1 ม.ค. 62
ราคา: 107900 บาท
รหัสทัวร์: E02_5

**NEW YEAR 2019** ทัวร์ยุโรป E11_4 GRAPES GRAND RUSSIA 7D5N (TG)

ตั้งแต่: 29 ธ.ค. 61
จนถึง: 4 ม.ค. 62
ราคา: 84900 บาท
รหัสทัวร์: E11_4