ทัวร์จีน VIP รับเพียง 12 ท่านต่อกรุ๊ป

ประเทศ:
วันที่เดินทาง:
วันที่เดินทางกลับ:

ทัวร์จีน -VIP-PEACH BEST OF CHENGDU-LESHAN-EMEISHAN 4D 3N C03_2

ตั้งแต่: 21 มิ.ย. 61
จนถึง: 20 ก.ย. 61
ราคา: 43900 บาท
รหัสทัวร์: C03_2

ทัวร์จีน -VIP-PEACH BEST OF KUNMIMG-LIJIANG-DALI 5D 4N C02_2

ตั้งแต่: 21 มิ.ย. 61
จนถึง: 19 ก.ย. 61
ราคา: 43900 บาท
รหัสทัวร์: C02_2

ทัวร์จีน-VIP- CHANGSHA ZHANGJIAJIE 5D4N C05_2

ตั้งแต่: 11 ก.ค. 61
จนถึง: 27 ส.ค. 61
ราคา: 56900 บาท
รหัสทัวร์: C05_2