ทัวร์ยุโรป

ทัวร์ยุโรป E11_1 GRAPES GRAND RUSSIA 8D5N (EK)

  • View : 182 view
  • Post Date : 27 มี.ค. 61
มอสโคว์ - พระราชวังเครมลิน - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี - มหาวิหารเซนต์บาซิล - สุสานเลนิน - ห้างสรรพสินค้า GUM - ถนนคนเดินอาร์บัท - มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ - สถานีรถไฟใต้ดินมอสโคว์ - ซากอร์ส - รถไฟด่วน Sapsan - เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก - พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ - พระราชวังแคทเธอรีน - ช้อปปิ้งถนนเนฟสกี้ ปรอสเป็ค - ล่องเรือแม่น้ําเนวา - พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ - โบสถ์แห่งหยดเลือด - มหาวิหารเซนต์ไอแซค - ป้อมปราการปีเตอร์และพอล
ทัวร์ยุโรป E11_1 GRAPES GRAND RUSSIA 8D5N (EK)