ทัวร์พม่า

ทัวร์พม่า (M01_2) MYANMAR 4D3N (ย่างกุ้ง อินแขวนทร์ สิเรียม) MAY-SEP 2018

  • View : 90 view
  • Post Date : 11 เม.ย. 61
เส้นทางยอดนิยมของนักท่องเที่ยวชาวไทย เพราะเป็นเส้นทางที่สามารถท่องเที่ยวได้ครบ ไฮไลท์ ของประเทศพม่า ได้ครบถ้วน
ไม่ว่าจะเป็น สถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ทางวัฒนธรรม ทางประวัติศาสตร์ และ ความศรัทธา เดินทางได้ทุกวัย
ทัวร์พม่า (M01_2) MYANMAR 4D3N (ย่างกุ้ง อินแขวนทร์ สิเรียม) MAY-SEP 2018