ทัวร์นิวซีเเลนด์

ทัวร์นิวซีแลนด์ N1_5 KIWI NEW ZEALAND NORTH ISLAND 6D/4N

  • View : 160 view
  • Post Date : 03 พ.ค. 61
เส้นทางยอดนิยมของนักท่องเที่ยวชาวไทย เพราะเป็นเส้นทางที่สามารถท่องเที่ยวได้ครบ ไฮไลท์ ของประเทศนิวซีแลนด์ (เกาะเหนือ) ไม่ว่าจะเป็น สถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ทางวัฒนธรรม ทางประวัติศาสตร์ และ ความทันสมัย เดินทางได้ทุกวัย
ทัวร์นิวซีแลนด์ N1_5 KIWI NEW ZEALAND NORTH ISLAND 6D/4N