ทัวร์ญี่ปุ่น

ทัวร์ญี่ปุ่น J16_3 APPLE FIRST TOUCH 7D5N (JAPAN ALPS) BY TG

  • View : 929 view
  • Post Date : 20 ม.ค. 61
เส้นทางท่องเที่ยวญี่ปุ่น ชมความงามของธรรมชาติ สัมผัสวัฒนธรรมดั้งเดิม เยือนหมู่บ้านมรดกโลก ชมกำแพงหิมะ 1 ปี มีครั้งเดียว
แช่ออนเซ็นธรรมชาติ ลิ้มรสอาหารพื้นเมือง เก็บผลไม้ตามฤดูกาล ประทับใจกับเทศกาลประดับไฟสุดโรแมนติก ช้อปปิ้งส่งท้ายในโตเกียว
ทัวร์ญี่ปุ่น J16_3 APPLE FIRST TOUCH 7D5N (JAPAN ALPS) BY TG