ทัวร์นิวซีเเลนด์

KIWI GRAND TOUR NEW ZEALAND NORTH & SOUTH 9D7N

  • View : 411 view
  • Post Date : 20 มิ.ย. 60
เส้นทางยอดนิยมของนักท่องเที่ยวชาวไทย เพราะเป็นเส้นทางที่สามารถท่องเที่ยวได้ครบ ไฮไลค์ของประเทศนิวซีแลนด์(เกาะเหนือและรถใต้) ไม่ว่าจะเป็น สถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ทางวัฒนธรรม ทางประวัติศาสตร์ และความทันสมัย เดินทางได้ทุกวัย
KIWI GRAND TOUR NEW ZEALAND NORTH & SOUTH 9D7N