ทัวร์ญี่ปุ่น

ทัวร์ญี่ปุ่น APPLE TAKAYAMA HERITAGE 6D/4N (ILLUMINATION+SKI+STRAWBERRY)

  • View : 949 view
  • Post Date : 16 พ.ย. 60
เส้นทางท่องเที่ยวญี่ปุ่น ชมความงามของธรรมชาติ สัมผัสวัฒนธรรมดั้งเดิม ชมหมู่บ้านมรดกโลก แช่ออนเซ็นธรรมชาติ
ลิ้มรสอาหารพื้นเมือง เก็บผลไม้ตามฤดูกาล ชมเทศกาลประดับไฟสุดโรแมนติก สนุกสนานกับกิจกรรมบนลานหิมะ ช้อปปิ้งส่งท้ายในโตเกียว
ทัวร์ญี่ปุ่น APPLE TAKAYAMA HERITAGE 6D/4N (ILLUMINATION+SKI+STRAWBERRY)