ทัวร์ยุโรป

ทัวร์ยุโรป E04_1 GRAPES GRAND SWITZERLAND 9D6N (TG)

  • View : 1,730 view
  • Post Date : 16 ต.ค. 60
ซูริค - น้ำตกไรน์ - ชไตน์อัมไรน์ - ลูเซิร์น - อนุสาวรีย์สิงโตหิน - สะพานไม้ชาเปล -ยอดเขาทิตลิส - อินเทอร์ลาเก้น - กลาเซียร์เอ็กซ์เพรส - เซอร์แมท - ไคลน์มัทเทอร์ฮอร์น - มองเทรอซ์ - ปราสาทชิลยอง - โลซานน์ - ศาลาไทย - เวเวย์ - ส้อมยักษ์กลางทะเลสาบ - กลาเซียร์ 3000 - เบิร์น - หอนาฬิกาดาราศาสตร์
ทัวร์ยุโรป E04_1 GRAPES GRAND SWITZERLAND 9D6N (TG)